GUS: Wykluczenie społeczne seniorów

[2017-05-18 11:56:10]

Raport GUS pokazuje, że seniorzy w Polsce są grupą, której dochody nie odbiegają od średniej. Okazuje się jednak, że już teraz wielu z nich jest wykluczonych z partycypacji w życiu kulturalnym i obywatelskim. Niestety jeżeli nie zmieni się polityka władz, sytuacja osób starszych będzie się szybko pogarszać, a ich wykluczenie pogłębi się. Już teraz jesteśmy państwem o bardzo niskich wydatkach na opiekę senioralną, a po obniżeniu wieku emerytalnego przewiduje się znaczny spadek wysokości emerytur. Troska o poprawę jakości życia seniorów stanowi jedno z największych wyzwań Polski. Na razie niestety nie widać działań władz na tym obszarze.

Piotr Szumlewicz

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane na temat warunków życia seniorów w Polsce. Dane pochodzą z wieloaspektowego badania ankietowego gospodarstw domowych „Badanie spójności społecznej”, zrealizowanego przez Główny Urząd Statystyczny w pierwszej połowie 2015 r. na reprezentatywnej próbie prawie 14 tys. mieszkańców Polski w wieku co najmniej 16 lat.

Z raportu wynika, że obecnie sytuacja materialna seniorów (osób w wieku 65 lat i więcej) jest zbliżona, a nawet nieco lepsza niż w całej populacji. Poniżej granicy ubóstwa dochodowego (próg ubóstwa przyjęto na poziomie 60% mediany dochodu) żyje 12% seniorów i 16% Polaków w wieku ponad 16 lat. Zbliżone odsetki osób w obydwu kategoriach w 2015 roku żyły w ubóstwie warunków życia i ubóstwie braku równowagi budżetowej.

Nieco mniej seniorów niż mieszkańców całej populacji żyło natomiast powyżej wskaźnika wysokich dochodów (tych, których miesięczny dochód był wyższy niż 167% mediany) – dotyczyło to 11% seniorów i 15% osób w wieku 16+. Po 22% osób w obydwu grupach miało dobre warunki życia, zaś o 2 pkt proc. mniej seniorów niż wszystkich mieszkańców Polski miało dobrą sytuację budżetową (21% i 23%)

Znacznie gorzej wyglądają warunki życia osób starszych w prawie wszystkich kategoriach dotyczących jakości życia i partycypacji w kulturze. 30% seniorów oceniło swój stan zdrowia jako zły lub bardzo zły, a takich samych osób w grupie 16+ było tylko 11%.

Osoby starsze gorzej znają języki – 25% z nich zadeklarowało znajomość co najmniej jednego obcego języka. Wśród osób 16+ było to 46%. Seniorzy nieznacznie mniej czytali książek – w ciągu trzech miesięcy poprzedzających badanie co najmniej jedną książkę przeczytało 40% z nich, a w populacji 16+ 46%. Nieco mniej seniorzy czytają też gazet – 64% i 66%.

Osoby starsze są wykluczone informacyjnie. Wśród seniorów tylko 18% osób korzystało z komputera co najmniej raz w tygodniu, a w grupie 16+ aż 64%. Aż 75% seniorów nigdy nie korzystało z komputera, zaś w grupie 16+ było to 28% osób. Seniorzy rzadziej też chodzą do kina (18% i 51%), do teatru lub na koncerty (18% i 31%), jak też na zwiedzanie muzeów lub wystaw sztuki (19% i 28%).

W wolnym czasie seniorzy rzadziej chodzą do czytelni, biblioteki (15% i 26%), na mecze, zawody sportowe (9% i 31%), na dyskoteki, dancingi, zabawy taneczne (5% i 34%). Seniorzy również rzadziej uprawiają sporty (co najmniej raz w miesiącu 14% i 36%), chodzą na spacery i odpoczywają na świeżym powietrzu (71% i 74%), słuchają nagrań muzycznych (39% i 68%), oglądają filmy na DVD, Blu-ray, z magnetowidu lub przez Internet (11% i 48%), zajmują się hobby, np. majsterkowaniem dla przyjemności, fotografią, muzykowaniem (24% i 36%).

Seniorzy też rzadziej niż wszystkie osoby w wieku 16+ wyjeżdżają poza miejsce mieszkania. Wśród seniorów 29% osób w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie wyjechało na co najmniej 5 dni, Wśród osób 16+ było to 44% osób.

Nieco wyższy odsetek seniorów niż wszystkich osób dorosłych oglądał telewizję (ponad 4 godziny dziennie 34% i 20%) oraz słuchał radia (25% i 23%).

Seniorzy rzadziej palą tytoń (13% i 25%) i piją alkohol (co najmniej raz w miesiącu 24% i 47%).

Seniorzy silniej od wszystkich osób dorosłych odczuwają związek ze swoją miejscowością zamieszkania (96% i 92%), z ludźmi z sąsiedztwa i okolicy (85% i 77%) oraz z parafią, zborem (79% i 65%). Natomiast rzadziej biorą oni udział w wydarzeniach organizowanych w miejscu zamieszkania (9% i 13%) oraz mają mniejsze poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania (bardzo zagrożonych czuje się 18% seniorów i 12% osób 16+).

Osoby starsze mają też o wiele niższy kapitał rodzinny (wsparcie duchowe i materialne u rodziny – 13% i 28%), towarzysko-sąsiedzki (21% i 27%). Natomiast seniorzy bardziej ufają sąsiadom (79% i 73) oraz osobom nieznajomym (47% i 39%). Zaufanie do najbliższej rodziny i przyjaciół jest w obydwu grupach bardzo wysokie (ponad 90%) i prawie identyczne.

Seniorzy rzadziej niż osoby 16+ działają w organizacjach świeckich i religijnych (13% i 15%), w samych świeckich (4% i 7%), a w samych religijnych w tym samym stopniu (po 6%).

Osoby starsze częściej są głęboko wierzące (23% i 10%), ale całość dorosłej populacji częściej mówi o sobie jako po prostu wierząca (65% i 70%). Wśród seniorów jest mniej osób niezdecydowanych/poszukujących w sprawach religii, obojętnych i niewierzących (12% i 20%). Seniorzy częściej uczestniczą w mszach, nabożeństwach lub spotkaniach religijnych (co najmniej raz w miesiącu 78% i 67%) oraz częściej się modlą (prawie codziennie 64% i 40%), więcej z nich jest bardzo zaangażowanych religijnie (11% i 7%).

Dla obydwu grup największe znaczenie wśród deklarowanych wartości mają zdrowie, rodzina i szczęście rodzinne, uczciwość, szacunek u innych ludzi, poczucie bycia przydatnym, potrzebnym – we wszystkich tych kategoriach blisko 90% lub ponad traktuje te wartości jako mające duże lub bardzo duże znaczenie. Znacznie niżej są usytuowane pieniądze i praca zawodowa, przy czym w obydwu tych kategoriach dla seniorów są to rzeczy mniej ważne.

Seniorzy deklarują mniejsze zadowolenie od wszystkich osób dorosłych odnośnie subiektywnego zadowolenia odnośnie sytuacji rodzinnej (69% i 77%), relacji z innymi ludźmi (79% i 84), sytuacji finansowej (35% i 37%), materialnych warunków życia (55% i 57%), zdrowia (29% i 60%). Większą satysfakcję seniorzy wykazują jedynie z ilości wolnego czasu (85% i 62%), spędzania wolnego czasu (64% i 61%) oraz miejscowości zamieszkania (80% i 76%). Łącznie zadowolonych z życia jest 73% seniorów i 78% osób 16+. Seniorzy deklarują też wyraźnie niższe poczucie optymistycznego widzenia przyszłości (50% i 66%), poczucia sensu w życiu (56% i 67%). Mniej z nich nie doświadcza symptomów złego samopoczucia (38% i 60%).

drukuj poleć znajomym poprzedni tekst następny tekst zobacz komentarze


lewica.pl w telefonie

Czytaj nasze teksty za pośrednictwem aplikacji LewicaPL dla Androida:


blogi - ostatnie wpisy


co? gdzie? kiedy?

Rekrutacja na Podyplomowe Gender Studies IBL PAN - do 19 października!
Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72
do 19 października 2018 roku
Powyborcze reminiscencje czyli quo vadis wrocławska lewico?
Wrocław, ul. Kołłątaja 31
25 października (czwartek), godz. 18.00
Podpisz apel przeciwko wprowadzeniu klauzuli sumienia w aptekach
https://naszademokracja.pl/petitions/stop-bezprawnemu-ograniczaniu-dostepu-do-antykoncepcji-1
Szukam muzyków, realizatorów dźwięku do wspólnego projektu.
wszędzie
zawsze
Petycja o opodatkowaniu księży
Nowy Lewicowy Vlog
Warszawa
Zapraszamy do współpracy
Polska
cały czas
"Czerwony katechizm" - F. Czacki
Zapraszam
LeftRadio - Lewicowe radio
Internet
-

Więcej ogłoszeń...


kalendarium

18 października:

1835 - Urodził się Bolesław Limanowski, nestor polskiego ruchu socjalistycznego, przewodniczący kongresu paryskiego, na którym powołano do życia PPS, zesłaniec syberyjski, senator, doktor honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.

1920 - Strajk polityczny w Warszawie i Lwowie zorganizowany przez PPS przeciwko ustanowieniu senatu.

1924 - Hjalmar Branting ze Szwedzkiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej został po raz trzeci premierem Szwecji.

1961 - W Turynie została uchwalona Europejska Karta Społeczna.

1981 - Socjaldemokratyczny PASOK wygrał wybory parlamentarne w Grecji, zdobywając 48% głosów.

2007 - Była premier Pakistanu Benazir Bhutto wróciła do kraju po 8 latach wygnania. Tego samego dnia w podwójnym zamachu bombowym na jej konwój zginęło co najmniej 130 osób.


 
Lewica.pl na Facebooku