Komentarze czytelników portalu lewica.pl Komentarze czytelników portalu lewica.pl

Przejdź do menu

Komentowany tekst

Powrót Średniowiecza

Komentarze

Dodaj komentarz

Usposobienie religijne...

Jak widać z tego tekstu, totalna opozycja cierpiąca na brak pomysłów odzyskania utraconych pozycji, brnąc dalej w mainstreamie antypisizmu, tonąc *brzydko się chwyta* i posuwaja się do tworzenia *fakenewsów*.
Oto pisowski lud polski kupuje ziemię (w formie amuletu) po której stapał Jarosław Kaczyński.
To dobre żeby się pośmiać, ale wygląda na to, że autor bierze to poważnie, czyżby był aż takim durniem, który w to uwierzył, czy po prostu kontynuuje swoją misję wyśmiewania polskiego ciemnogrodu. Mniejsza o fakty, wszak cel uświęca środki !?
Czy przypadkiem nie tworzy się po stronie oświeconej jakaś religia antypisizmu ?
:)

autor: Adrem63, data nadania: 2017-09-28 09:26:41, suma postów tego autora: 2088

O handlu relikwiami, z Marksem w tle.

Zżyma się Autor na kapitalistyczne elity III RP za to, że to oni właśnie będąc winnymi ciemnocie "ludu smoleńskiego", naśmiewają się z nich i napisał:
"Czyż to nie wy, demo-liberalna inteligencjo, która dziś oburzasz się na „ciemny lud”, iż hołduje takim przesądom (nabywanie owego talizmanu, ziemi po której stąpał Jarosław K. jest swego rodzaju przejawem quasi-religijnego kultu, a poza tym: amulet chroni, ubogaca, uwzniośla), zachęcaliście do opowiedzenia się za kapitalizmem, gdzie „wszystko można kupić” trzeba mieć jedynie środki na ów zakup ? "

Wychodzi na to, że to kapitalizm jest winien ciemnocie społeczeństwa, bo realizując swoje zasady stworzył rynek na relikwie i inne talizmany i amulety, według zasady "jest popyt, to i znajdzie się podaż".
Z tego wynika, że gdyby nie było kapitalizmu, to wolnego rynku też by nie było i nikt by relikwiami nie handlował.
Gdyby był komunizm, to ciemnota ludu bożego by się nie ujawniła i nie byłoby obciachu.
Tego wszystkiego Autor nie napisał dosłownie ale dał do zrozumienia, wytykając inteligencji ich prokapitalistyczną proweniencję.

Dość to wszystko zabawne zważywszy, że handel relikwiami i amuletami trwa w najlepsze od starożytności ( tysiące złożonych w ofierze mumii sokołów, jako ucieleśnienia boga Horusa w Egipcie, niezliczone stupy z fragmentami ciała Buddy i doskonale zorganizowany handel relikwiami w europejskim średniowieczu), kiedy to o "rynku" nikt nawet nie pomyślał, bo do kapitalizmu było jeszcze daleko.

Czy Autor o tym nie wie? - ależ wie doskonale, chce jedynie owym elitom wytknąć ich prokapitalistyczne poglądy, choćby metodą marksistowską, czyli bezczelnym kłamstwem.

Dalej rozwijając tę swoista krytykę kapitalizmu pisze:
"Karol Marks doskonale opisał to zagadnienie. Otóż „usposobienie religijne” człowieka jest wytworem społecznym i zawsze osoba ludzka jest umocowana w określonej rzeczywistości, przynależąc do danej tej rzeczywistości zbiorowości. Ponieważ mamy do czynienia z „rzeczywistością rynkową”, z ustrojem kapitalistycznym ,gdzie naczelnym kanonem jest zysk, wszystko podlega – czy nam się to podoba czy nie – tej naczelnej zasadzie. Poza tym – drodzy demo-liberałowie, tak zniesmaczeni faktem, iż „ciemny lud” kupuje takie irracjonalne gadżety – byt kształtuje świadomość (byt jako rzeczywistość nie tylko materialna ale też realność w sferze tzw. ducha, intelektu, właśnie tego co uważacie za inteligencję)."

Co miał na myśli Marks pisząc o "usposobieniu religijnym" ?
Czy samą religię jako taką, czy też potrzebę duchową, nazywaną często transcendencją, która popycha ludzi do tworzenia mitów religijnych.
To są dwie różne sprawy, bo w tym drugim wypadku byt materialny nie odgrywa żadnej roli. Człowiek po prostu rodzi się z takimi predyspozycjami i choćby starał się ze wszystkich sił, to nie zaneguje w sobie tej potrzeby.
I w tym aspekcie bytu Marks plecie głupstwa i powtarzanie tego trochę kompromituje Autora.
Bo jeśli przyjmiemy za Marksem, wbrew Platonowi, że to z samej materii wypływa idea boga ( a także inteligencja jednostki), to zważywszy, że Wszechświat cały zbudowany jest z tej samej materii co mózg, musimy przyjąć do wiadomości, że myśli przechodzące przez głowę człowieka są myślami Wszechświata i z tego powodu sam Wszechświat kreuje nasze idee.
Tym wszystkim, którzy utrzymują, że są jakieś dwie różne jakościowo materie, ta zewnętrzna , wszechświatowa i ta wewnętrzna, ludzka, przypominam teorię nieoznaczoności Heisenberga, wg. której cząstka elementarna nie posiada jednoznacznej lokalizacji dopóki ktoś jej nie zaobserwuje. A ponieważ wszyscy obserwujemy jednocześnie to samo, to jedynym wyjaśnieniem tego fenomenu jest teoria biskupa Berkeley'a, który twórczo i na swoją modłę rozwinął starożytną teorię solipsyzmu Gorgiasza. No, więc umówmy się że materia jest jedna i z niej zbudowane jest wszystko w nas i dookoła nas i wszelkie zaprzeczanie temu jest bezpodstawne.

Rzecz jasna z tego powodu poprzednia teza Marksa, że byt materialny ( ekonomiczny) jednostki jest bazą dla nadbudowy, czyli ( w tym wypadku) idei, staje się fałszywy, bo idea wypływa z Uniwersum i ekonomiczny byt jednostki nie ma na nią żadnego wpływu. Już raczej miał rację Platon i jego kontynuatorzy neoplatonicy z Plotynem na czele.
Można wprawdzie utrzymywać, że to człowiek tworząc idee poucza Wszechświat, ale trzeba by wtedy uznać ideę atmana za dowiedzioną i zaprzeczyć Heisenbergowi.

Autor w ten prosty sposób zaprzeczył zasadniczej koncepcji marksizmu, że "byt określa świadomość".

"Edukacja głupcy, edukacja..." pisze Autor i nie sposób się tym razem z nim nie zgodzić!

autor: tarak, data nadania: 2017-09-28 22:43:42, suma postów tego autora: 2809

Byt określa świadomość ...

Świadomość również określa byt, ale jeśli jakiś rząd o jakiejkolwiek orientacji ideowej "rzuca" znacznej części obywateli niższe podatki albo transfery socjalne, to znacząca część tych obywateli pod wpływem poprawy swego bytu zmienia świadomość, tj poglądy polityczne i głosuje na tego, który "daje"

autor: tomasz_rysz, data nadania: 2017-10-10 00:25:00, suma postów tego autora: 1245

Panie Rysz

Zmiana preferencji wyborczych nie jest zmianą świadomości, o której myślał Marks. Dla Marksa świadomość miała charakter klasowy. Byt materialny wyznaczał robotnikowi jego sposób myślenia o sobie i swojej roli w społeczeństwie. W tych okolicznościach zmiana preferencji wyborczych nie zmienia jego świadomości klasowej - głosuje na hojną prawicę ale swojej świadomości klasowej ( tj. przynależności robotniczej) nie zmienia, nie staje się z tego powodu burżujem czy chłopem.

Z Marksem właśnie jest taki kłopot - pisze o czymś, czego ściśle nie definiuje i z tego powodu każdy może dowolnie interpretować jego doktryny ( rozszerzająco lub odwrotnie, w zależności od zapotrzebowania sponsorów).
Można i tak - ale to nie jest żadna nauka, to hochsztaplerka, ponieważ nauka podlega ścisłym rygorom uznanym przez samych uczonych za niezbędne dla nazwania czyjejś pracy "naukową".
Marksizm w żadnym wypadku nie spełnia tych wymagań.

Poświęcam tym sprawom tyle uwagi nie dlatego że są jakąś wykładnią rzeczywistości, ale że świat pracy w nie wierzy i w swojej walce klasowej, na te bzdury stale się powołuje. Traci w ten sposób grunt pod nogami, bo pies z kulawą nogą nie zagłosuje na partię, która swoją walkę o lepszy byt opiera na takich kardynalnych błędach logicznych i socjologicznych, nie mówiąc już o podstawach ekonomicznych opisanych w "Kapitale" , a wziętych prawie z sufitu.

Więc powoływane się dziś na marksizm to kompromitacja, której mógłby Autor uniknąć!

autor: tarak, data nadania: 2017-10-10 23:36:13, suma postów tego autora: 2809

Szanowny Panie tarak...

...z Chłopami i Robotnikami oraz Ich świadomością polityczną od kilkudziesięciu ( co najmniej) lat wszyscy mają kłopot z jej określeniem. Jedno już wiadomo, że ww bardzo by chcieli należeć do teoretycznie zwalczanej przez lewicowe partie burżuazji i stąd tak niewielkie poparcie dla prawdziwie pro robotniczo chłopskich partii które nie obiecują wszystkim szczęścia ,zdrowia i wszelkiej pomyślności za krzyżyk na karcie wyborczej nie informując o realnych kosztach które większości beneficjentów przyjdzie zapłacić.

autor: bambosz0, data nadania: 2017-10-29 20:43:12, suma postów tego autora: 1755

Pisze pani bamboszO: "...z Chłopami i Robotnikami oraz Ich świadomością polityczną od ...

...kilkudziesięciu ( co najmniej) lat wszyscy mają kłopot z jej określeniem."

Owszem, wszyscy ale nie Marks, który takich rozterek nie miał i stał twardo na stanowisku, że "byt materialny jest bazą dla nadbudowy, którą jest świadomość, w tym ideologia.."

To jest oczywiście błąd, bo byt materialny jest jednym z wielu czynników wpływających na świadomość.
Może zresztą nie błąd, tylko świadome kłamstwo uczynione na zamówienie sponsora, którym był Engels i który, podobnie jak wielu innych bogaczy tamtego okresu, miał ambicje naukowe i zatrudnił wprost Marksa do pracy, która stała się w przyszłości ich wspólnym dziełem.
No, ale czy Marks będąc na wyłącznym utrzymaniu sponsora mógł go zawieść i nie napisać czegoś wyjątkowego? - nie, nie mógł i efektem tej pracy jest to, co nazywamy marksizmem.
Być współautorem takiego, już wówczas niezrozumiałego dzieła ,
mile łechtało próżność Engelsa.
A prawda miała tu znaczenie drugorzędne, bo przecież nie miał zamiaru Engels wypróbować na sobie tych tez, bo wiele jeszcze lat po śmierci Marksa "wyzyskiwał robotników " w swojej fabryce.

autor: tarak, data nadania: 2017-10-30 21:35:46, suma postów tego autora: 2809

Ważne uzupełnienie co do marksistowskiej tezy: "byt określa świadomość"

Zdaniem prof.Szyszkowskiej przedstawienie tej marksistowskiej tezy w takiej uproszczonej formie było celowym zabiegiem realizatorów i propagatorów marksizmu, bowiem oryginalny cytat odnoszący się do tej kwestii brzmi:

" Sposób produkcji życia materialnego uwarunkowuje społeczny, polityczny i duchowy proces życia w ogóle. Nie świadomość ludzi określa ich byt, lecz, przeciwnie, ich byt społeczny określa ich świadomość". I dalej: "Podobnie jak nie można sądzić o jednostce według tego, co ona sama o sobie myśli, tak też nie można sądzić o takiej epoce przewrotu na podstawie jej świadomości, lecz, odwrotnie, świadomość tę należy tłumaczyć sprzecznościami życia materialnego, istniejącym konfliktem między społecznymi siłami wytwórczymi a stosunkami produkcji."
K. Marks, Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 13, Książka i Wiedza, Warszawa 1966, s. 9.

Jeśli przyjąć, że ma tu Marks na myśli byt ekonomiczny
to ten upowszechniony skrót myślowy, na który powołuje się w artykule Autor, w pełni oddaje zawartą w oryginalnym cytacie myśl Marksa w tej sprawie i nie ma tu co dzielić włosa na czworo.

Inny cytat w tej kwestii, tym razem autorstwa Marksa-Engelsa
brzmi następująco:
" Nie świadomość określa życie, lecz życie określa świadomość."
K. Marks, F. Engels, Ideologia niemiecka, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t.3, Książka i Wiedza, Warszawa 1975, s. 28.

Ta wypowiedź z pewnością odnosi się do innej kwestii a mianowicie heglowskiego dualizmu w którym duch i materia są dwoma aspektami bytu ( czyli Bytu, Absolutu, jak kto woli).
Jak to już poprzednio uzasadniałem, w świetle obecnie znanej i stosowanej mechaniki kwantowej a w szczególności zasady nieoznaczoności Heisenberga, takie stanowisko prowadzi do trudnych do zaakceptowania konsekwencji a które tę myśl pozbawiają wiarygodności. Nie błysnęli tu obaj autorzy szczególnym polotem sprowadzając świadomość do mechanizmu fizjologicznego podobnego wydalaniu po jedzeniu - człowiek je i pije a skutkiem tego jest jego samoświadomość.
Nie dostrzegają tu autorzy, że pożywienie jest formą energii wbudowanej w materię, czyli jeśli resztki tej materii w procesie trawienia człowiek wydala, to przecież zostaje gdzieś w nim energia w postaci informacji zawartej w wiązaniach atomowych - starożytni Egipcjanie nazywali ją angh, życiem przenikającym świat.
Do wiedzy na ten temat nauka dotarła wiele dziesięcioleci po ich śmierci ale Hegel, który też tej wiedzy nie posiadał, rozumiał intuicyjnie to, co Marksowi z Engelsem nie przychodziło do głowy.
Więc i w tej kwestii popisuje się marksizm jedynie antyklerykalizmem a nie odkryciem nowych horyzontów.

Daleko obu tym autorom do Hegla, którego krytykowali, posługując się właśnie takimi, żałosnymi tezami.

autor: tarak, data nadania: 2017-10-31 18:35:08, suma postów tego autora: 2809

Jeszcze słówko o stosunku bytu społecznego do ekonomicznego

Trudno wyobrazić sobie byt społeczny w oderwaniu od ekonomicznych realiów i dlatego wszędzie tam gdzie Marks pisze o bycie społecznym odnosi się równocześnie do ekonomicznych warunków życia.
Marks pisze to dosłownie: "Sposób produkcji życia materialnego uwarunkowuje społeczny, polityczny i duchowy proces życia w ogóle."
A czym innym niż bytem ekonomicznym są owe "sposoby produkcji życia materialnego" ? - właśnie tym ( jeśli pominąć górnolotne, pseudo filozoficzne sformułowanie).
I dlatego prof.Szyszkowska jest w błędzie - nie ma tam żadnego drugiego dna - byt społeczny jest pochodną bytu ekonomicznego i ten skrót myślowy " byt określa świadomość" jest całkowicie adekwatny do tego co chciał wyrazić Marks.
Choć jako elementarna teza - całkowicie błędny!

autor: tarak, data nadania: 2017-10-31 21:52:57, suma postów tego autora: 2809

i znów

Tarak, Tarakowi o Taraku :)

autor: jacekx, data nadania: 2017-12-07 23:40:02, suma postów tego autora: 3081

Dodaj komentarz