Komentarze czytelników portalu lewica.pl Komentarze czytelników portalu lewica.pl

Przejdź do menu

Komentowany tekst

Ściema Nowackiej

Komentarze

Dodaj komentarz

Racja, panie Autorze - to beznadziejna inicjatywa, dla ratowania twarzy. Ale dla prawdziwej ...

...lewicy byłaby kłopotliwym obciążeniem.
I po tym jak zaprezentowała się w poprzednich wyborach, mocno wątpię czy przyciągnie dla PO lewicowe głosy.
Nie rozumie na czym polega polityka i dlatego powinna zająć się czymś innym.

autor: tarak, data nadania: 2019-01-09 22:10:08, suma postów tego autora: 3043

Kogo reprezentuje Nowacka

NIe zgodzę się z tym, że inicjatywa Nowackiej jest reprezentatywna dla całej lewicy a zatem i z tym, że krytyka (słuszna) postępowania Nowackiej powinna obciążać lewicę. Takie inicjatywy powinno się pozostawić Kongresowi Świeckości - żmudnie budowanemu porozumieniu organizacji (partii, fundacji i stowarzyszeń) stawiających sobie za cel budowę świeckiego państwa. Porozumienie to jest bliskie ostatecznego w s p ó l n e g o ustalenia kształtu projektu ustawy która regulowałaby ekonomiczne apekty funkcjonowania Kościoła i innych związków wyznanowych w strukturach świeckiego państwa. Stowarzyszenie Nowackiej do pewnego momentu uczestniczyło w tych w s p ó l n y c h pracach, po to, aby tuż przed ich ukończeniem wystąpić z projektem własnym, uzgodnionym w wąskim kręgu osób, które zastrzegły sobie nieujawnianie ich nazwisk. NIe muszę chyba dodawać, że takie pociągnięcie znakomicie komplikuje sytuację stawiając pod zankiem zapytania powodzenie w s p ó l n e g o projektu, no bo ileż razy można zbierać podpisy pod bardzo zbliżonymi do siebie treściowo projektami?

A wszystko to razem nie powinno obciążać lewicy. Ale obciąża. Dzięki pani Nowackiej i jej osobistych amibicjach.

autor: placownik, data nadania: 2019-01-19 20:24:43, suma postów tego autora: 19

Dodaj komentarz