Komentarze czytelników portalu lewica.pl Komentarze czytelników portalu lewica.pl

Przejdź do menu

Komentowany tekst

Źródła samozaglady

Komentarze

Dodaj komentarz

Kolego autorze artykułu a nie można prościej...

Stany Zjednoczone Europy -Nowy Rzym

i

Wolność, Równość, Braterstwo albo Śmierć
z fr. Liberté, Égalité, Fraternité, ou la Mort

autor: JJC, data nadania: 2019-02-22 22:39:45, suma postów tego autora: 1275

Tak czuję się Rzymianinem.

Tak czuję się Rzymianinem.
Mimo, że jestem Polakiem oraz jestem polskojęzyczny

to czuję się obywatelem Nowego Rzymu = UE.

Marzę by w niedalekiej przyszłości zostać obywatelem Stanów Zjednoczonych Europy.

Translation...
So I feel Roman although I'm Polish and I'm Polish

I feel a citizen of the New Rome = EU
and I dream that in the near future, be a citizen of the United States of Europe.

autor: JJC, data nadania: 2019-02-23 02:49:07, suma postów tego autora: 1275

Swoją drogą

wszystkie powstania poza wielkopolskim, przeciw zaborcom wywoływała polska lewica, polscy jakobiny,towarzystwo demokratyczne, czerwoni, PPS

autor: polak17, data nadania: 2019-02-25 13:19:06, suma postów tego autora: 1163

powstanie listopadowe

Nie za bardzo wywołała je lewica, a po prostu młodzież szlachecka, która chciała spróbować swych sił w walce z Rosjanami. Tyle że było to powstanie, które poparło kilka rodzących się ruchów pra-lewicowych jak włoscy karbonariusze czy niektóre ruchy francuskie.

Powstanie warszawskie było zdominowane przez nurty prawicowe i centrowe. Lewica, oprócz PPS-u była podzielona odnośnie niego.

A odnośnie powstania wielkopolskiego, zostało zorganizowane po prostu przez szlacheckie i mieszczańskie osobniki o pewnym przygotowaniu wojskowym niemieckim, ale solidnym. Dlatego im się udało. Wielu dowódców i uczestników powstania wstąpiło potem do ruchów endeckich (z powodu antygermanizmu endecji), ale zauważmy taki paradoks, że wstępowali do ruchu, który ogólnie, zwłaszcza w rosyjskim zaborze zniechęcał do buntów i powstań oraz paktował z caratem, zwłaszcza przy rewolucji 1905 roku...

Powstania śląskie - to sojusz chadecji na miejscu plus PPS-owscy wojacy Piłsudskiego z Kongresówki jako solidna pomoc. Trzecie powstanie śląskie było dość udane, Polska wywalczyła większość złóż węgla, który stał się podstawowym produktem eksportowym

autor: tomasz_rysz, data nadania: 2019-03-10 19:56:12, suma postów tego autora: 968

powstanie wielkopolskie

Powstanie wielkopolskie. Jedyne zwycięskie. Taaaa. Kompletna bajeczka. Mit. Poznańczycy zwyciężyli bo tacy (rzekomo) solidni zorganizowani zachodni i co tam jeszcze w arsenale ich de facto typowo prowincjonego zakompleksienia. Prawda o tym zwycięstwie jest "nieco" inna. Otóż zakończyło się ono zwycięstwem, albo właściwe inaczej - nie zakończyło się klęską, dlatego że Niemcy odstąpili od ofensywy, planowanej na wiosnę 1919 roku, po ściągnięciu swych regularnych oddziałów wycofywanych z frontu zach. i wsch. Do owego odstąpienia zaś zmusili ich anianci zachodni, przede wszystkim Francja, która w przypadku podjęcia przez Niemców działań przeciwko powstańcom zagroziła wznowieniem walk na froncie zachodnim (zawieszonych jak wiadomo 11 listopada). Wot i cała tajemnica owego "jedynego zwycięskiego powstania". Gdyby doszło do ofensywy regularnych wojsk niemieckich, nie tylko to całe powstanie zostałoby starte na proch, ale prawdopodobnie nici byłyby w ogóle z niepodległości Polski. Nawet "Pogranicze w ogniu" to ukazuje.

autor: motyl, data nadania: 2019-03-11 12:32:50, suma postów tego autora: 1274

powstania śląskie

Te akurat lubię. Bo w ogóle lubię ŚLĄSK.

autor: motyl, data nadania: 2019-03-11 13:55:27, suma postów tego autora: 1274

jeszcze pows. wlkp.

Wielkopolanie. Tak tak. Solidni przedsiębiorczy zorganizowani. Porządni. Powstanie zorganizowali raz ale porządnie. Nie to co ci ruscy partacze z Kongresówki (1830, 63, O5). Pokonali Niemców. Jak można wierzyć w takie jawne głupoty? W rzeczywistości wielkopolscy powstańcy sr.ali w gacie ze strachu przed planowaną na wiosnę ofensywą regularnych wojsk niemieckich. Warszawę (Kongresówkę, Polskę) błagali o pomoc. Tak wojskową. Jak dyplomatyczną w Paryżu.

autor: motyl, data nadania: 2019-03-11 19:34:17, suma postów tego autora: 1274

Dodaj komentarz