Komentarze czytelników portalu lewica.pl Komentarze czytelników portalu lewica.pl

Przejdź do menu

Komentowany tekst

Jakub Majmurek: Filmowa produkcja pary

Komentarze czytelników

Dodaj komentarz

Czy

czytelnikom Krytyki politycznej potrzebne są elementarne informacje o tak znanych teoretykach, jak Macherey i Jameson?
Notabene, zawsze się wiedziało, że współautorem Czytania Kapitału był Etienne Balibar.

autor: ABCD, data nadania: 2010-02-17 15:50:32, suma postów tego autora: 20871

Althusser i totalność

Podstawową ideą Althussera jest odrzucenie heglowskiej kategorii totalności, której znaczenie w tradycji marksistowskiej eksponował właśnie Lukacs.
Grubo mowiąc, Althusserowi idzie o to, że społeczeństwo nie jest sensownie uporządkowaną calością, która znajdowałaby wyraz w jego poszczególnych segmentach. Taki sąd o społeczeństwie jest kwintesencją ideologii, z ktorą Althusser walczył.
Negacja totalności była dla Althussera tak ważna, że każdy tekst Marksa, który do tej kategorii wprost lub pośrednio się odwołuje, wykluczał on z marksistowskiego kanonu.

autor: ABCD, data nadania: 2010-02-17 15:55:32, suma postów tego autora: 20871

dla przykładu

Majmurek pisze o filmie ,,Był sobie chłopiec":

,,W finałowej sekwencji filmu widzimy szczęśliwą rodzinę składającą się z rodziców takich, takich i siakich, dzieci tych i owych, konkubentów, kochanków, przyjaciół i kogo Pan Bóg tam jeszcze zesłał. [...] Wariant solidny i pragmatyczny, zważając, że w razie potrzeby poszczególne elementy mogą ulec wymianie lub przesunięciu (przyjaciółka kochanką, sąsiad narzeczonym, itd.)"[19].

Taka wizja budzi naturalną sympatię środowisk lewicowych i rzeczywiście trudno nie odczuwać pewnej satysfakcji z tego, że popkultura przedstawia alternatywę dla dominującego modelu organizacji rodziny i seksualności"

Trudno oprzeć się wrażeniu, że taka wizja to nieświadoma parodia stylu życia niektórych środowisk lewicowych. Co to ma wspólnego z emancypacją?

autor: nosferatu, data nadania: 2010-02-18 09:29:59, suma postów tego autora: 465

moim zdaniem

emancypacyjny charakter ma możliwość wyboru spośród różnych wzorów organizacji seksualności, jakie oferuje kultura. Represyjna jest próba narzucenia wszystkim jednego wzorca w imię zasady one size fits all. Nie ma natomiast modeli ,,substancjalnie" emancypacyjnych lub represyjnych, jak sugeruje Majmurek.

autor: nosferatu, data nadania: 2010-02-18 09:40:08, suma postów tego autora: 465

w tym ciekawym tekście

nieco irytuje dość schematyczne operowanie przez autora przymiotnikami reakcyjny/emancypacyjny. Para monogamiczna ma być strukturą reakcyjną, zaprzęgniętą w procesy reprodukcji kapitału, podczas gdy związek pnowoczesny (gdzie każdy z każdym i na różne sposoby) jest punktowany wyżej w rankingu emancypacji. Najwyżej jest zaś miłość z nizin społecznych zaangażowana w walkę z francuską polityką imigracyjną.

Dlaczego? Czyżby autor wzorem niektórych XIX-wiecznych socjalistów sądził, że jedyną godną formą współżycia jest rewolucyjny konkubinat? Czy lewica powinna tak mechanicznie oceniać różne formy związku?

autor: nosferatu, data nadania: 2010-02-18 09:23:18, suma postów tego autora: 465

komentarze

Komentarz, który wyświetla się jako ostatni ( w tym ciekawym tekście...) powinien być pierwszy z serii.

autor: nosferatu, data nadania: 2010-02-18 10:24:53, suma postów tego autora: 465

Zgadzam się z nosferatu i

wyjątkowo nawet z ABCD

Jak zwykle teksty na tym portalu odnosząc się do sfery seksu nie zapominają o rytualnym zgromieniu reakcyjnego heteroseksualizmu

W dodatku nie wiem, czy dobra zdaniem autora jest wstrzemięźliwość , czy bogate życie seksualne.

W wydaniu Majmurka zarówno jedno jak i drugie wydaje się być wyrazem alienacji

Jeśli dobrze rozumiem, jedynym niewyalienowanym modi życia seksualnego jest homo i bi-seksualizm, ale może czegoś nie załapałem, nie czytałem Jamesona

W tekście widac typowy efekt przeciwprzeniesienia, autorzy którzy mieli bronic redaktora Majmurka przed próbującą go osaczyc alienacją i nauczyc go autonomii stają się dla niego symbolicznymi Ojcami

autor: Postsocjalista, data nadania: 2010-02-19 17:23:24, suma postów tego autora: 1953

Dodaj komentarz