Komentarze czytelników portalu lewica.pl Komentarze czytelników portalu lewica.pl

Przejdź do menu

Komentowany tekst

Jan Kurowicki: Aktualność Gombrowicza

Komentarze czytelników

Dodaj komentarz

Coś jednak z tą polityką kulturalną w PRLu było nie w porządku

skoro odrzucała takich artystów jak Gombrowicz czy Miłosz, a z reakcyjnego Iwaszkiewicza zrobiła "pisarza PRL numer 1".

autor: west, data nadania: 2016-07-25 23:20:38, suma postów tego autora: 6698

miłosz

Twórczość Miłosza jest głęboko humanistyczna, głęboko intelektualna, słowem głęboko ludzka, stoi zatem w równie głębokiej sprzeczności ze światopoglądem tego prymitywnego społeczeństwa.

autor: motyl, data nadania: 2016-07-31 10:38:18, suma postów tego autora: 2158

z miłosza

"Zawód biurokraty jest być może bardzo potrzebny, wkrótce jednak doszedłem do pewnych wniosków, później potwierdzonych. Jest to zawód pasożyta, któremu płaci się nie za to, co robi, ale za to, że jest w tym i w tym pokoju, za tym i tym biurkiem, od rana do popołudnia. Co miesiąc otrzymuje pobory, nie związane jednak z żadnym pełnym dokonaniem, ale z miejscem w hierarchii. Żeby utrzymać to miejsce, musi zachowywać się w sposób przepisany, jakkolwiek jego aktywność ma za przedmiot nie tyle świat otaczający, ile tryby organizmu, którego jest częścią (...) Pasożytnictwo biurokratów wynika z natury ich nieprodukcyjnych zajęć nie kształtujących bezpośrednio materii i nie powinni oni bardziej szczycić się swoim finansowym bezpieczeństwem niż prostytutki i celnicy w Izraelu za czasów rzymskich" (Cz. Miłosz, Rodzinna Europa).

Nie wiem, czy powyższe słowa są odpowiednie na tym portalu, zauważałem bowiem rzecz dla mnie co najmniej dziwną, a mianowicie pewną estymę, jaką część lewicy darzy urzędy (abstrahuję tu już od przedstawicieli tzw. klasy robotniczej, dla których "wyuczenie" córki na urzędniczkę to nobilitacja; znam osobiście takie przypadki).

autor: motyl, data nadania: 2016-08-05 10:21:21, suma postów tego autora: 2158

@west

Być może to obaj, Gombrowicz i Miłosz odrzucili politykę kulturalną PRL i byliby zdziwieni akceptacją swojej twórczości w kraju, którego nie uznawali za suwerenny? Ciekawe, swoja drogą, czy współczesne społeczeństwo przynajmniej pojmuje, na czym polega siła „Zniewolonego umysłu”? Prędzej już Gomrowicz trafia ze swoją synczyzną.

autor: qaduc, data nadania: 2016-08-08 21:59:06, suma postów tego autora: 296

Dodaj komentarz