Komentarze czytelników portalu lewica.pl Komentarze czytelników portalu lewica.pl

Przejdź do menu

Komentowany tekst

Maciej Szlinder: Róża Luksemburg - ekonomia (bardzo) polityczna

Komentarze czytelników

Dodaj komentarz

Pisze Autor na zakończenie swych wywodów:"Osiągnięcia teoretyczne Róży Luksemburg sprzed wieku, ...

...pomimo swych niedoskonałości, okazują się współcześnie zaskakująco aktualnym punktem odniesienia i źródłem inspiracji zarówno w kontekście przemian w gospodarce światowej, jak i towarzyszących im ewolucji teorii ekonomicznej."
*
Czy rzeczywiście?
Nie, w żadnym wypadku! to jedynie pobożne życzenie Autora-marksisty, pragnącego nadać nowy sens umiłowanej ideologii.
Czy najbłyskotliwsze nawet poprawki do marksizmu, który w całości zasługuje na pejoratywne miano sofizmatu ( a w najkorzystniejszych dlań okolicznościach - paralogizmu), mogą posłużyć do opisu realnych zjawisk występujących w ekonomii? - zdecydowanie nie!
Te zbieżności , które dostrzega Autor, są całkiem przypadkowe i wyrwane z kontekstu całego marksizmu.
Fundamentem marksizmu jest teza o wartości dodatkowej, i tej tezy Róża Luksemburg nie obala, godzi się z nią, choć jest wzięta całkowicie z sufitu. Dlaczego tak postępuje? - bo ma ona doniosły wpływ propagandowy - łatwo skłonić świat pracy do rewolucji proletariackiej, jeśli przy wszelkich pozorach naukowości mówi się im, że pracodawca okrada ich z ciężko zarobionego dochodu.
To był nonsens od samego początku a powtarzany dziś, wygląda jedynie na dziwadło.
I właśnie na takim "dziwadle"zbudowany jest cały marksizm.
Różne drobne poprawki do niego wniesione przez Różę Luksemburg mają charakter scholastycznych sporów, gdzie w miejsce pobożnych rozważań o istocie boskości, wprowadzono marksizm jako materialistyczną gnozę, niezrozumiałą i nie dającą się wykorzystać w realnej gospodarce.

autor: tarak, data nadania: 2019-01-16 19:30:52, suma postów tego autora: 2961

Lenin-Liebknecht-Luxemburg

Ładnie po IPN-owsku Lenina wyrugowaliście.

"Seit seinem Tod (21. Januar 1924) bezog die KPD auch Lenin in das Gedenken ein und nannte es Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demonstration".

autor: lemski, data nadania: 2019-01-17 23:12:40, suma postów tego autora: 368

Komunistka przede wszystkim

"W teorii Marksa ekonomia polityczna jako nauka znalazła swe uwieńczenie i swój kres".

Tu mógłby się skończyć artykuł. Nie róbcie z Luksemburg jakieś zafiksowanej doktoranki akademiczki, ekonomia to tylko narzędzie do rozumienia wroga aby tym łatwiej go zgnieść.

autor: lemski, data nadania: 2019-01-17 23:17:39, suma postów tego autora: 368

Dobrze

przewidywala: socjalizm albo barbarzynstwo. Nie udalo sie z socjalizmem wiec zwycieza barbarzynstwo

autor: Wilkinson, data nadania: 2019-01-29 09:26:15, suma postów tego autora: 450

Dodaj komentarz