Komentarze czytelników portalu lewica.pl Komentarze czytelników portalu lewica.pl

Przejdź do menu

Komentowany tekst

Rosja napadła na Ukrainę

Komentarze czytelników

Dodaj komentarz

Sytuacja jest bardziej skomplikowana

Jak zwykle pierwszą ofiarą konfliktu jest prawda

autor: polak17, data nadania: 2022-02-27 23:37:17, suma postów tego autora: 1296

ŚRP

Światowa Rada Pokoju jest głęboko zaniepokojona ostatnimi wydarzeniami na Ukrainie związanymi z niedawną eskalacją wojskową. Wzywamy wszystkie strony do przywrócenia i zabezpieczenia pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego poprzez konstruktywny dialog środkami politycznymi. Naród rosyjski i ukraiński oraz ludy regionu nie mają nic do zyskania na tym konflikcie militarnym, który może mieć szerszy wymiar.

WPC zajęła jasne stanowisko wobec politycznych i wojskowych manewrów USA, NATO i Unii Europejskiej od czasu zamachu stanu w 2014 r., po którym siły reakcyjne przejęły władzę w Kijowie przy otwartym poparciu imperialistów. Zawsze sprzeciwialiśmy się i potępialiśmy militarną rozbudowę NATO w Europie Wschodniej i okrążenie Federacji Rosyjskiej. Podobnie potępiliśmy zbrodniczy atak wojsk ukraińskich na ludność wschodnich prowincji Donbasu.

RKP uważa jednak, że jednostronne uznanie przez Rosję niepodległości prowincji ukraińskich nie tylko podważa fundamentalne zasady Karty Narodów Zjednoczonych, ale także tworzy uzasadnienie dla przyszłego nadużywania takich metod przez imperialistyczne mocarstwa wobec innych narodów w świat.

RKP jest zdecydowanie przeciwna ekspansji NATO na wschód i włączeniu do niego Ukrainy, planu, który posłużył jako ostateczny krok w ostatniej eskalacji. Zdajemy sobie sprawę z pierwotnych przyczyn zaistniałej sytuacji związanej z kontrolą zasobów energetycznych, rurociągów, rynków i stref wpływów. Wyrażamy nasze najgłębsze zaniepokojenie konsekwencjami tej wojny i wzywamy wszystkie zaangażowane strony do zawieszenia broni.

Trzeba przywrócić pokój na całej Ukrainie. Obecne działania militarne Rosji muszą się zatrzymać, a NATO musi wycofać swoje wojska i rakiety z granic z Rosją.

RKP sprzeciwia się imperialistycznej wojnie i agresji i wzywa swoich członków i przyjaciół do podjęcia działań w tym duchu.

Sekretariat WPC
25 lutego 2022 r.

autor: czerwony93, data nadania: 2022-03-01 18:34:45, suma postów tego autora: 2706

Dodaj komentarz