Komentarze czytelników portalu lewica.pl Komentarze czytelników portalu lewica.pl

Przejdź do menu

Komentowany tekst

Tymoteusz Kochan: Odpowiedzią na atak jest opór

Komentarze czytelników

Dodaj komentarz

Lewica po pierwsze

powinna kierować się rozumem a nie emocjami podsycanymi przez korporacyjne media i kompradoskich "elit", ci którzy dziś tak płaczą klaskali gdy amerykański hegemon bombardował Jugosławię, dokonał agresję na Irak, bombardował Syrię, Libię.

Nie obchodziło ich gdy masakrowano ludzi w Odessie , gdy opłacane przez oligarchów Kołomojskiego, Poroszenkę, Achmetowa jednostki banderowskie, najemnicy często o przeszłości kryminalnej z batalionów Tornado, Azow, Ajdar mordowali, torturowali,gwałcili ludność na Donbasie, bo to przecież kacapy, watniki. Gdy działaczy antyfaszystowskich, komunistów, socjalistów bito, upokarzano, zastraszano, zabijano ich to nie obchodziło.

Więc lewica powinna piętnować hipokryzję i styl Kali ukraść krowę dobrze, Kalemu ukraść krowę źle.

Portugalska Rada ds. Pokoju i Współpracy (CPPC) z wielkim niepokojem śledziła pogarszającą się sytuację w Europie Wschodniej, która doprowadziła do nowej eskalacji konfrontacji wojskowej, która trwa na Ukrainie od 2014 r., oraz do interwencji wojskowej
Federacji Rosyjskiej w ten kraj.

CPPC wzywa do natychmiastowego zaprzestania operacji wojskowych, przyjęcia gestów i przedstawienia propozycji, które pozwolą utorować drogę do wynegocjowanego rozwiązania konfliktu, celu, który powinien być przedmiotem troski wszystkich tych, którzy naprawdę bronią pokoju i szanują zasady Karty Narodów Zjednoczonych.

CPPC potwierdza potrzebę podjęcia środków w celu położenia kresu polityce konfrontacji, która promuje dialog i deeskalacji napięć oraz umożliwia znalezienie rozwiązań w celu zapewnienia bezpieczeństwa zbiorowego w Europie i na świecie, ponieważ wszystkie państwa mają prawo do swojego bezpieczeństwa. W tym sensie konieczne jest, aby NATO zrezygnowało z dalszej ekspansji w Europie Wschodniej, a konkretnie poprzez integrację Ukrainy, oraz redukcji swoich środków i sił zbrojnych wzdłuż granic Federacji Rosyjskiej. Niezbędna jest reaktywacja międzynarodowych porozumień i traktatów dotyczących kontroli zbrojeń i rozbrojenia, z których jednostronnie zrezygnowały Stany Zjednoczone, takich jak traktat antyrakietowy, traktat o siłach jądrowych średniego zasięgu czy traktat o otwartym niebie.

wpc-in.org/statements/stop-escalation-confrontation-ukraine-and-europe-say-no-war-defend-peace

autor: czerwony93, data nadania: 2022-03-01 18:18:53, suma postów tego autora: 2660

Apel ŚRP


Światowa Rada Pokoju jest głęboko zaniepokojona ostatnimi wydarzeniami na Ukrainie związanymi z niedawną eskalacją wojskową. Wzywamy wszystkie strony do przywrócenia i zabezpieczenia pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego poprzez konstruktywny dialog środkami politycznymi. Naród rosyjski i ukraiński oraz ludy regionu nie mają nic do zyskania na tym konflikcie militarnym, który może mieć szerszy wymiar.

WPC zajęła jasne stanowisko wobec politycznych i wojskowych manewrów USA, NATO i Unii Europejskiej od czasu zamachu stanu w 2014 r., po którym siły reakcyjne przejęły władzę w Kijowie przy otwartym poparciu imperialistów. Zawsze sprzeciwialiśmy się i potępialiśmy militarną rozbudowę NATO w Europie Wschodniej i okrążenie Federacji Rosyjskiej. Podobnie potępiliśmy zbrodniczy atak wojsk ukraińskich na ludność wschodnich prowincji Donbasu.

RKP uważa jednak, że jednostronne uznanie przez Rosję niepodległości prowincji ukraińskich nie tylko podważa fundamentalne zasady Karty Narodów Zjednoczonych, ale także tworzy uzasadnienie dla przyszłego nadużywania takich metod przez imperialistyczne mocarstwa wobec innych narodów w świat.

RKP jest zdecydowanie przeciwna ekspansji NATO na wschód i włączeniu do niego Ukrainy, planu, który posłużył jako ostateczny krok w ostatniej eskalacji. Zdajemy sobie sprawę z pierwotnych przyczyn zaistniałej sytuacji związanej z kontrolą zasobów energetycznych, rurociągów, rynków i stref wpływów. Wyrażamy nasze najgłębsze zaniepokojenie konsekwencjami tej wojny i wzywamy wszystkie zaangażowane strony do zawieszenia broni.

Trzeba przywrócić pokój na całej Ukrainie. Obecne działania militarne Rosji muszą się zatrzymać, a NATO musi wycofać swoje wojska i rakiety z granic z Rosją.

RKP sprzeciwia się imperialistycznej wojnie i agresji i wzywa swoich członków i przyjaciół do podjęcia działań w tym duchu.

Sekretariat WPC
25 lutego 2022 r.

autor: czerwony93, data nadania: 2022-03-01 18:21:38, suma postów tego autora: 2660

ŚRP-Turcja

Kryzys na Ukrainie i wokół niej wszedł w nową fazę wraz z operacją wojskową zainicjowaną przez Federację Rosyjską rankiem 24 lutego.

Jasne jest, że problem ma swoje korzenie w dążeniu imperializmu do penetracji regionu po rozwiązaniu Związku Radzieckiego. NATO, machina wojenna imperializmu, rozszerzyło się na wschód w następnych dziesięcioleciach i dążyło do zwiększenia swoich wpływów w regionie poprzez swoje plany włączenia Ukrainy. Imperializm USA i UE poparł tworzenie faszystowskiego reżimu w tym kraju; i popierał tłumienie przez ten reżim ruchów robotniczych i lewicowych oraz wywieranie nacisku na narody w regionie Donbasu. Wysiłki imperializmu nasiliły się po inauguracji administracji Bidena i tym samym przygotowano grunt pod obecną sytuację.

Z drugiej strony Rosja, która jest silnym krajem kapitalistycznym, udowodniła operacją wojskową, że porusza się z aspiracjami nacjonalistycznymi i ekspansjonistycznymi. Ostatnim krokiem Rosji jest jedynie zwiększenie możliwości rozszerzenia konfliktu.

Trwającą operację wojskową należy natychmiast przerwać. NATO powinno natychmiast wycofać się z regionu. Rozszerzenie członkostwa NATO i Ukrainy do tej organizacji jest niedopuszczalne.

Będąc członkiem NATO, Turcja musi zostać wciągnięta w ten niebezpieczny wir. Aby uniknąć jakiejkolwiek wojny między potęgami imperialistycznymi, Turcja powinna natychmiast wycofać się z NATO.

Należy ustanowić pokój na Ukrainie iw całym regionie. Konflikty międzyimperialistyczne przyniosą jedynie chaos i zniszczenie narodom Rosji i Ukrainy oraz wszystkim innym narodom regionu.

KOMITET POKOJU TURCJI

Turecki Komitet Pokojowy

autor: czerwony93, data nadania: 2022-03-01 18:23:59, suma postów tego autora: 2660

dziwne

się przyłączy do Azowa, może Ajdaru albo Tornada, albo C14 czy batalionu OUN. Oj dziwna ta polska współczesna "lewica" tak podobna do POPIS.

To już wolę polską tradycyjną, antykapitalistyczną, internacjonalistyczną lewicę czy z drugiej strony lewicę narodową, czy antymilitarystów. Emocje TVNTVP są wrogiem rozumu.

autor: czerwony93, data nadania: 2022-03-01 21:52:10, suma postów tego autora: 2660

lewica antykapitalistyczna, alterglobalistyczna

ma rację , trzeba widzieć ciąg przyczynowo skutkowy a nie wstępować w szeregi medialnej legii cudzoziemskiej i bić w bębny eskalacji

Ja rozumiem, że Polak może mieć tylko jedną ojczyznę, ale dlaczego to ma być Ukraina ? parafrazując

Przypomnijmy kryzys rakietowy na Kubie, zaczął się on od instalacji rakiet w Turcji przez USANATO,ZSRR postanowiły zamontować rakiety na Kubie, ostatecznie w obliczu konfliktu jądrowego obie strony poszły na ustępstwa, wycofały rakiety, deeskalacja.

Teraz mówi się o finlandyzacji i statusie neutralnym np. Austra. zobaczymy.

Na razie mamy proxy wojnę/wojnę zastępczą która toczy się od 2014 roku, do tego elementy pozamilitarne wyli wojna hybrydowa cyber, gospodarcza,propagandowa

autor: czerwony93, data nadania: 2022-03-03 10:15:23, suma postów tego autora: 2660

Co lewica powinna ?

1. Bronić Dawida przed Goliatem, czyli bronić Ukrainę przed Rosją.
2. Bronić atakowanego przed atakującym, czyli ponownie bronić Ukrainę przed Rosją.
3. Apelować o pokój i czynić wysiłki ku temu.
4. Nie godzić się, aby największy kraj na świecie bezkarnie powiększał swoje terytorium kosztem mniejszym państw.
5. Zdawać sobie sprawę z tego, że Putinem kieruje irracjonalny imperializm.
6. Pamiętać o dawnych konfliktach, wywołanych często przez USA, ale skupić się na tym, co jest teraz, a teraz problemem jest inwazja na Ukrainę, rosyjska.
7. Widzieć, że Odessa - pamiętająca wciąż o tragedii w Domu Związków Zawodowych - dziś przygotowuje się do obrony przed rosyjskim atakiem z morza.
8. Wiedzieć, że utożsamianie lewicy z Rosją, prowadziło nie do budowy partii lewicowej, ale do etnicznej partii rosyjskiej, kierowanej również przez oligarchów.
9. Widzieć, że widoczna i obcesowa inwazja militarna jest większym złem niż czyjeś pokojowe zabiegi w sprawie dołączenia do NATO w trosce o własne bezpieczeństwo.
10. Pamiętać, że Putin używa różnych pionków w grze, od mainstreamowych i biznesowych pionków głównych partii europejskich, przez skrajnych prawicowców, po właśnie takich lewicowców, którzy mają sentyment do ZSRR (włącznie z tym, co było w nim niehumanitarne i ostatecznie z czasem nielewicowe), albo prezentują specyficznie rozumiany pacyfizm, tj. pokoju nie ma, gdy interweniuje USA lub NATO, ale zabiegi militarne Rosji są super ...

autor: tomasz_rysz, data nadania: 2022-03-03 20:55:07, suma postów tego autora: 1667

cd textu

Mearsheimer wskazuje też na rozwiązania, które satysfakcjonowałyby stronę rosyjską: „To polityka wielkich mocarstw i Rosjanie chcą w Kijowie rządów uznających ich interesy. Ostatecznie może skończyć się na tym, że Rosjanie będą chcieli po prostu sąsiadować z neutralną Ukrainą i nie będzie im zależało na jakiejś większej kontroli władz w Kijowie. Być może chodzi im po prostu o rząd neutralny i nie proamerykański”.

Nie będzie ekspansji
„Bardzo ważne, byśmy zrozumieli, że to my wymyśliliśmy historię o agresywnym Putinie i o tym, że to głównie on odpowiedzialny jest za obecny kryzys na Ukrainie. Argumentacja używana przez establishment polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych i generalnie Zachodu obraca się wokół twierdzenia, że jest on zainteresowany stworzeniem Wielkiej Rosji lub odrodzeniem dawnego Związku Radzieckiego. Są ludzie, którzy wierzą, że gdy opanuje Ukrainę, przejdzie do krajów bałtyckich. Nie ma zamiaru zajmować się krajami bałtyckimi” – określa granice rosyjskiej sfery interesów John Mearsheimer.

Podkreśla, że – pomimo mocarstwowego statusu – Rosja nie posiada wystarczającego potencjału ekonomicznego do prowadzenia działań ekspansywnych. „Nie ma powodu, by sądzić, że Rosja będzie regionalnym hegemonem w Europie. Rosja nie stanowi poważnego zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych. Stoimy przed obliczem poważnego zagrożenia w systemie międzynarodowym. Mamy równorzędnego przeciwnika. Są nim Chiny. Nasza polityka w Europie Wschodniej pozbawia nas zdolności stawienia czoła największemu zagrożeniu, przed którym dziś stoimy” – krytykuje politykę Waszyngtonu politolog.

Sojusz przeciwko Chinom
Mearsheimer otwarcie uznaje Moskwę za potencjalnego sojusznika Waszyngtonu w rozgrywce z Pekinem. „Rosjanie są częścią naszej koalicji równoważącej przeciwko Chinom. Skoro żyjemy w świecie, w którym istnieją trzy supermocarstwa – Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone – i jedno z tych supermocarstw posiada potencjał czyniący je równym przeciwnikiem, będąc Stanami Zjednoczonymi należy zabiegać o przeciągnięcie Rosji na swoją stronę, by stworzyć przeciwwagę. Zamiast tego nasza głupia polityka w Europie Wschodniej doprowadziła do tego, że Rosjanie pchani są w objęcia Chińczyków” – twierdzi.

Rady dla Kijowa
„W moim przekonaniu strategicznie rozsądną dla Ukrainy polityką byłoby zerwanie jej bliskich związków z Zachodem, przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, i podjęcie próby spełnienia oczekiwań Rosjan. Gdyby nie decyzja o rozszerzeniu NATO na wschód i przyjęciu do niego Ukrainy, Krym i Donbas wciąż byłyby ukraińskie, a na Ukrainie nie byłoby żadnej wojny” – mówi Mearsheimer.

Amerykański politolog powtarza przy tym, że Moskwa nie zamierza przejmować pełnej kontroli nad przyszłym państwem ukraińskim. „Myślę, że Rosjanie są zbyt rozsądni, by dać się wciągnąć do okupacji Ukrainy” – podsumowuje.

autor: polak17, data nadania: 2022-03-04 17:00:12, suma postów tego autora: 1283

Lewica

po pierwsze powinna sobie przypomnieć krwawy konflikt na Majdanie i starcia zbrojne, tajemniczych snajperów strzelających po Berkucie, banderowskie bojówki, niekonstytucyjne przewrót wreszcie krwawe wydarzenia z pacyfikacją protestów w Charkowie, Mariupolu czy Odessie, tworzenie batalionów ochotniczych z nazibanderowców, kryminalistów, nazikiboli i 8 lat operacji karno-pacyfikacyjnej na Donbasie, osiem lat wojny domowej i tysiące ofiar , głównie za strony mieszkańców DNR/LNR, nikogo jakoś nie obchodziły tajne katownie SBU, krwawy terror Tornada czy Azova. Zelenski pokonał Poroszenkę dzięki głosom ze wschodu w tym tych dawniej głosujących na dawną Partię Regionów czy zdelegalizowaną Komunistyczną Partię Ukrainy, obiecał min. federalizację, prawa dla języka rosyjskiego, poparcie umów mińskich. Tak więc cała sytuacja jest bardzo złożona.

autor: guevarysta, data nadania: 2022-03-04 19:18:38, suma postów tego autora: 768

zacytuje fragnet wypowiedzi amerykańskiego politologa

Wśród amerykańskich politologów toczą się ożywione dyskusje na temat źródeł obecnego konfliktu na Ukrainie. Jednym z krytyków polityki tzw. Zachodu na obszarze postradzieckim pozostaje konsekwentnie prof. John Mearsheimer, politolog z Uniwersytetu w Chicago, twórca nurtu realizmu ofensywnego w ramach amerykańskiej szkoły realistycznej w nauce o stosunkach międzynarodowych. W ostatnim wywiadzie dla amerykańskiego tygodnika „The New Yorker” uczony przedstawia swoją analizę przyczyn wojny o Ukrainę.

Zaczęło się w 2008 roku
„Myślę, że problemy zaczęły się w kwietniu 2008 roku, na szczycie NATO w Bukareszcie, po którym Sojusz wydał oświadczenie mówiące o przyszłym członkostwie Ukrainy i Gruzji. Już wtedy Rosjanie jednoznacznie stwierdzili, że uznają to za egzystencjalne zagrożenie i nakreślili linię na piasku. Mimo to, z biegiem czasu posuwaliśmy w kierunku włączenia Ukrainy do Zachodu i uczynienia z niej zachodniego przyczółka u rosyjskich granic. Oczywiście, chodzi tu o coś więcej niż tylko ekspansja NATO. Jest ona wprawdzie rdzeniem tej strategii, lecz zakłada się również ekspansję Unii Europejskiej oraz przekształcenie Ukrainy w proamerykańską demokrację liberalną, co z punktu widzenia Rosji stanowi egzystencjalne zagrożenie” – mówi prof. Mearsheimer.

Dodaje przy tym, że tylko jeden z elementów wspomnianej strategii byłby do zaakceptowania przez Moskwę: „mogłaby ona prawdopodobnie zgodzić się na to, by Ukraina stała się liberalną demokracją przyjazną wobec Stanów Zjednoczonych i ogólnie Zachodu, ale bez rozszerzenia NATO i UE”.

Polityka mocarstw to nie imperializm
John Mearsheimer prezentuje typowe dla szkoły realizmu podejście do stosunków międzynarodowych. „To nie imperializm, to polityka wielkich mocarstw. Jeśli jest się takim krajem jak Ukraina i żyje się po sąsiedzku z wielkim mocarstwem jak Rosja, powinno się zwracać baczną uwagę na to, co myślą Rosjanie, bo jeśli bierze się patyk i wtyka go im w oko, trzeba spodziewać się reakcji. Kraje półkuli zachodnie doskonale rozumieją tą zasadę w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych” – stwierdza.

„Moim zdaniem, Zachód, a szczególnie Stany Zjednoczone, są w dużej mierze odpowiedzialne za obecną katastrofę. Jednak żaden polityk amerykański i prawie nikt z przedstawicieli establishmentu amerykańskiej polityki zagranicznej nie będzie chciał przyznać, że tak jest; wszyscy będą mówić o odpowiedzialności Rosjan” – mówi amerykański politolog.

Jak daleko posunie się Rosja?
„Jest dla mnie dość oczywiste, że weźmie Donbas pod postacią albo dwóch niezależnych państw, albo jednego, większego, ale poza tym trudno powiedzieć co zrobi. Sądzę, że jest dość oczywiste, że nie zamierza dotykać Ukrainy zachodniej” – charakteryzuje cele operacji rosyjskiej i Władimira Putina Mearsheimer.

Analizując cele rosyjskiego przywódcy, amerykański politolog stwierdza też, że „rozumie on, iż nie może włączyć Ukrainy do Wielkiej Rosji, ani jakiegoś odrodzonego dawnego Związku Radzieckiego. Nie może tego zrobić. To, co robi na Ukrainie, to coś całkiem innego. Wyraźnie wykraja z niej część terytorium. Zamierza zabrać Ukrainie część terytorium, podobnie jak stało się z Krymem w 2014 roku. Poza tym, jest oczywiście zainteresowany dokonaniem wymiany jej władz. Zresztą, trudno jednoznacznie stwierdzić, do czego to wszystko doprowadzi, z wyjątkiem tego, że on nie zamierza podbijać całej Ukrainy” – stwierdza.

TEKST POCHODZI Z AMERYKAŃSKIEGO PISMA amerykańskiej lewicy demokratycznej, przetłumaczony w piśmie Myśl Polska

autor: polak17, data nadania: 2022-03-04 16:59:07, suma postów tego autora: 1283

Nie

Teraz nie czas na przypominanie sobie tego i wtórowanie propagandzie Putina.

autor: V.C., data nadania: 2022-03-04 21:20:59, suma postów tego autora: 1110

Tak

na marginesie o Zelenskim jeszcze jak był komikiem pisano że nadużywa, że jest niestabilny, właściwie cały projekt prezydent Zelenski to był pomysł Kołomojskiego aby odegrać się na Poroszence.

A czas na pisanie prawdy zawsze jest. Wielu nie chciało słyszeć o zbrodniach na Serbach bo nie pasowało im to do obrazu który wtłaczały im do głów korporacyjne media. Wielu wierzyło w Iracką broń chemiczną bo tak mówiło CNN,TVN i czasu na samodzielne, krytyczne myslenie brakowało.

Jak ktoś powiedział "Myślenie to luksus na który nie każdego stać."

autor: polak17, data nadania: 2022-03-04 21:43:45, suma postów tego autora: 1283

Nie

Prawda jest taka, że po raz pierwszy od 1945 mamy w Europie prawdziwą, pełnoskalową wojnę. I to nie Ukraina i nie NATO ją rozpętały.

autor: V.C., data nadania: 2022-03-04 23:56:53, suma postów tego autora: 1110

Co lewica powinna i czego nie powinna? Moim zdaniem

1. Nie powinna bronić agresji rosyjskiej "bo ZSRR, komunizm etc." Ani Rosja nie jest państwem postępowym, ani nic nie ma wspólnego z ZSRR poza terytorium, ani ta wojna nie jest żadną wojną obronną czy narodowowyzwoleńczą. To reakcyjna, imperialistyczna awantura wojenna.
2. Nie powinna idealizować Ukrainy, ukraińskich władz ani tym bardziej ukraińskiego nacjonalizmu.
3. Powinna się czynnie przeciwstawić wojennej histerii polskiej klasy politycznej, próbom wciągnięcia Polski w konflikt etc. Wiemy że pp. Kaczyński, Tusk czy Kwaśniewski bardzo chętnie walczyliby z Rosją do ostatniego Ukraińca i do ostatniej złotówki ściągniętej z polskiego pracownika, dlatego trzeba się temu przeciwstawić.
4.Powinna zadbać o kwestie humanitarne, kwestie uchodźców, kwestie ukraińskich przeciwników itp. Wszyscy wiemy że niektórzy (nie wszyscy ale liczni!) pracodawcy traktują ukraińskich gastarbeiterów jako bydło robocze bez żadnych praw, z napływem uchodźców ten problem zapewne się nasili.
5. Powinna pamiętać, że ta wojna jak każda inna będzie wykorzystana przez wielki kapitał międzynarodowy do ataku na prawa pracownicze, do uderzenia w niezależność państw, do dalszego ograniczania wolności słowa etc.

autor: west, data nadania: 2022-03-03 21:53:10, suma postów tego autora: 6694

Odessy są dwie, może trzy

jedna to ta spalona w DZZ/Kulikowe Pole przez banderowców i o tym też trzeba pamiętać. To ci którzy szli pod czerwoną flagą, flagą Odeskiej Republiki Ludowej, wstążką św. Jerzego. Niedawno czytałem kilka analiz (nie polskich) gdzie postawy prorosyjskie, rusofilskie na wschodzie, pd. wschodzie ma od 20 do 45%, niektóre rejony nawet 55%

W Charkowie tysiące ludzi demonstrowało na rzecz Charkowskiej Republiki Ludowej, w Mariupolu tysiące nieuzbrojonych ludzi demonstrowali przeciw władzy majdanowej w 2014. Wielu ludzi wyemigrowało do Rosji, na Krym, Naddniestrze.

Tak więc sytuacja jest skomplikowana siły prorosyjskie w róznym stopniu w ostatnich wyborach 2019
Platforma za Życie ok. 2 mln głosów, przy frekwencji 49 %, trzeba pamietać że Komunistyczna Partia Ukrainy przed delegalizacją 2014 w ostatnich wyborach miała 2 mln głosów, część jej elektoratu zbojkotowała wybory 2014, inne mniejsze ugrupowania zyskał ok. 30 000 głosów. Paradoksalnie część wyborców prorosyjskich głosowało na Sługę Narodu który obiecał min. uznać Rosjan za rdzenną mniejszość, uznać rosyjski za drugi język ojczysty, dokonać federalizacji oraz wdrożyć mińskie porozumień , po 2014 wielu Ukraińców ze wschodu wyemigrowało do Rosji różne dane od 500 000 do 2,5 mln. Wielu Rosyjskich Ukraińców służy w armii, policji,działa w polityce, biznesie sztuce np. generał Golovko, admirał Wysockij, minister Medinskij pochodzi z Charkowa obecnie prowadzi rozmowy pokojowe. Środowisko to jest lojalnymi obywatelami Rosji. To tak jak na Krymie wielu KrymTatarów np. z Partii Narodowej Mili Firka czy Pokolenia Krym-Tauryda FR jest lojalnych wobec Rosji, nawet proponowali stworzenie jednostki krymtatarskiej w armii rosyjskiej na wzór carski, ostatecznie nic nie wyszło a ochotnicy trafili do policji, wojska na kontrakty lub do szkół chorążych i oficerów.

Wracając do tematu Już obecnie o podziale na Federacje Noworosyjską (Doniecka RL,Ługańska RL,Odesska RL,Charkowska RL ITD) na wschodzie i pd. wschodzie się mówi, oraz o małorosyjskiej, zdecentralizowanej, zdemilitaryzowanej konfederacyjnej Ukrainie. W tym kontekście mówi się o Janukowyczu (chociaż Putin uważa go za tchórza liderów i działaczy bloku opozycyjnego ,Bojko,Rabinowicz,Kiwu, Szaria i chyba najważniejszy Wiktor Medwedczuk, czy o komunistach Simonenko czy Witrenko (obecnie w Moskwie) z Postępowej Socjalistycznej Partii Ukrainy

W tym kontekście warto oglądać nie tylko CNN,BBC,Sky News,Fox News czy tym bardziej będące ich odbiciem TVN, czy TVP, ale np. materiały korespondentów Le Monde z Donbassu, TeleSur (angielskojęzyczny), chińskich kanałów anglo i rosyjsko języcznych, czy nawet białoruskich, rosyjskich kanałów (rosyjsko i anglojęzycznych) a nawet poczytać xportal. To daje większą perspektywę. Emocje są wrogiem rozumu, ta rozgrywka geopolityczna to poczatek nowego swiata, za pare miesięcy Xi zostanie de facto dożywotnim przewodniczącym, wtedy bedzie mógł rozpocząć realizacje swojego planu wobec Tajwanu, ostatnio widziałem relacje tv ChRL na temat masowych demonstracji na Tajwanie popierających CHRL i o tym jak opozycja przychylna Pekinowi jest przesladowana, działacze uciekają do Pekinu i trzeba coś z tym zrobic.

I jeszcze materiał o przesladowaniu chińskich studentów przez ukraińskie bojówki w Kijowie w chińskiej telewizji oraz o poparciu wyrazanym przez chińskich obywateli dla rosyjskich działań-wszystko w chińskiej tv, a razem z tym nowe porozumienie o dostawach ropy,gazu i zbóż oraz wspólne prace nad czołgiem T-14 oraz innym sprzętem (w CNTV)

autor: czerwony93, data nadania: 2022-03-03 23:27:19, suma postów tego autora: 2660

13 nonkonformistów

Marcel de Graaff of the Netherlands (Identity and Democracy Group, right/far-right)
Francesca Donato of Italy (Independent, right/far-right)
Ioannis Lagos of Greece (Independent, far-right)
Lefteris Nikolaou-Alavanos of Greece (Communist Party of Greece, far-left)
Kostas Papadakis of Greece (Communist Party of Greece, far-left)
Clare Daly of Ireland (Independents for change, left/far-left)
Mick Wallace of Ireland (Independents for change, left/far-left)
Özlem Demirel of Germany (DIE LINKE., left/far-left)
Martin Schirdewan of Germany (DIE LINKE., left/far-left)
Sandra Pereira of Portugal (Partido Comunista Português, left/far-left)
Pimenta Lopes of Portugal (Partido Comunista Português, left/far-left)
Urbán Crespo of Spain (ANTICAPITALISTAS, left/far-left)
Tatjana Ždanoka (Latvijas Krievu savienība, minority interests)

autor: polak17, data nadania: 2022-03-04 00:25:02, suma postów tego autora: 1283

PRAWDA,TYLKO CAŁA PRAWDA

Jako prawdziwy, antyrewizjonistyczny, antypostmodernistyczny lewicowiec doskonale pamiętam wojnę w Jugosławii i akcje antywojenne na które większość ludzi patrzyło w Polsce ze zdziwieniem bo przecież Serbowie to rusofile, a my tak kochamy USA. Inwazja USA-NATO na Serbię bombardowanie stacji telewizyjnych, ambasady Chin oczywście brudną robote odwalali terroryści z UCK czy ustasze albo zielone berety bośniackie oraz islamiści mudżachedini, najemnicy oraz oddziały albańskie. Nikogo nie obchodziły zbrodnie popełnione przez te formacje. To była prawdziwa wojna na pełną skalę, w jej wyniku oderwano od Serbii Kosowo a dziesiątki tysięcy Serbów wygnano. W wyniku bombardowań zginęło do 5 700 osób cywilnych. Lotnictwo NATO zbombardowało min. ociąg i kolumnę uchodźców. UCK po ustaniu walk zabiło ok 2000 Serbów, 60 Romów oraz 120 lojalnych Albańczyków. Warto dodac że od razu wybuczły walki miedzy albańskimi terrorystami z UCK a tymi z FARK-LDK

autor: czerwony93, data nadania: 2022-03-05 00:44:08, suma postów tego autora: 2660

Na lewicy nie ma miejsca dla apologetów USA/NATO

Przynajmniej na prawdziwej lewicy. Delegalizacja ruchu komunistycznego na Ukrainie: Komunistyczna Partia Ukrainy, Robotnicza Partia Ukrainy (marksistowsko-leninowska),Związek Komunistów Ukrainy, Komunistyczna Partia Ukrainy (odnowiona), Komunistyczna Partia Robotników i Chłopów, Postępowa Socjalistyczna Partia Ukrainy. Polityka historyczna Ukraińskiego IPN, pomniki członków OUN/UPA, kult Bandery, legalne marsze w munsurach SS-Galizien całe to szaleństwo kolejnych rządów po 2014 roku.

A w ostatnich dniach dochodzą informacje o szykanowaniu i aresztowaniu w Kijowie polityków Bloku Opozycyjnego-za Życie oraz Partii Szarija, partii Nasi pod zarzutem dywersji, sabotażu, cywile z sotni OT dokonują arbitralnych akcji min. przeciw chińskim rezydentom.

Krytycznie podchodzę do prezydenta Putina i Jednej Rosji i ideologii przez nich głoszonej. Ale to nie znaczy że podziwiam USA i kierowaną przez nich NATO. Co do tandemu Zelenski-Kołomojski to trudno coś o nich powiedzieć pozytywnego w sensie polityczno-ideologicznym. Ukraina stała się ofiarą buty Atlantystów i ich pustych obietnic po niekonstytucyjnym przewrocie 2014 oraz niedojrzałości ukraińskich kompradorskich klik polityczno-oligarchicznych. Współczuję zwykłym Ukraińcom, tak jak współczuję zwykłym mieszkańcom Donbassu , stali się ofiarami gry geopolitycznej prowadzonej przez siły zewnętrzne od 2014 roku.

autor: polak17, data nadania: 2022-03-05 03:00:34, suma postów tego autora: 1283

z ostatniej chwili

"Na antenie jednego z ukraińskich kanałów telewizyjnych sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Daniłow ostrzegł posłów Platformy Opozycyjnej na Rzecz Życia zostaniecie zniszczeni na miejscu” i nazwał ich kolaborantami."

Chciałbym powiedzieć niektórym posłom z Opozycyjnej Platformy Życia: jeśli błąkasz się po naszych punktach kontrolnych, po prostu cię zabiją

aresztowano Nestora Szufricha według jednych dokonała tego jedna z sotni "prywatnej policji" Poroszenki czyli 206 kijowski kureń OT inni podają że SBU.
focus.ua
Poroszenko skrytykował Zelenskiego.

206 kureń OT miał problemy z Narodowymi Drużynami -Azow

autor: polak17, data nadania: 2022-03-05 03:41:45, suma postów tego autora: 1283

Wielki podziw za uczciwe dziennikarstwo

Anne-Laure Bonnel, nie korporacyjna propaganda lecz uczciwa dziennikarska robota.

Tak jak kiedyś korporacyjna propaganda milczała na temat zbrodni na Serbach tak przez 8 lat milczeli gdy bombardowano Donbass

autor: polak17, data nadania: 2022-03-05 05:16:27, suma postów tego autora: 1283

@ polak17

Czyje dane podają aż 5700 ofiar cywilnych nalotów w Serbii? "Lewicowego pacyfisty" Karadzicia? To było 23 lata temu. Poza garstką idealistów, głównie z ówczesnej młodzieżówki Unii Pracy (w tym Barbary Nowackiej!) prawie nikt w Polsce przeciwko temu publicznie nie protestował). Polska była świeżo upieczonym członkiem NATO i nawet Ikonowicz nie głosował przeciwko wstąpieniu do paktu. Gdyby jednak serbscy nacjonaliści traktowali mieszkającą tam od od setek lat ludność albańską po ludzku, nikt nie bombardował by budynków, które zresztą kilka lat później widziałem na własne oczy. Serbscy i rosyjscy nacjonaliści to bratnie dusze. Prawdziwej lewicy nie może być z nimi po drodze.

autor: V.C., data nadania: 2022-03-05 08:23:46, suma postów tego autora: 1110

Po przeczytaniu tego artykułu nie mogę się nadziwić, że Autor siedzi jeszcze w ciepłych kapciach w..

...Polsce, zamiast z bronią w ręku tępić tych złych Ruskich
na odległych rubieżach frontu ukraińsko-rosyjskiego.

autor: tarak, data nadania: 2022-03-06 01:13:58, suma postów tego autora: 3100

@ polak17

Co to za lista 13 "nonkonformistów"? Poparli otwarcie "lewicowego" nonkomformistę Putina? Dołączyli do jego trzech przydupasów, maczo z Ameryki Łacińskiej?.

autor: V.C., data nadania: 2022-03-06 13:52:03, suma postów tego autora: 1110

prawdziwy lewicowiec

nie może być z narkoterrorystami z UCK ani z NATO. czy chorwackimi nacjonalistami albo islamistami.

Co do protestów to środowiska w UP czy PPS były przeciw, ci którzy trzeźwo myśleli nie pod dyktando USA. W tym czasie lokalne struktury PPS przyjmowały uchwały przeciw tej wojnie i podżeganiu do rozpadu Jugosławii.

autor: polak17, data nadania: 2022-03-06 21:51:19, suma postów tego autora: 1283

@ polak17

Co to za lista 14 "nonkonformistów"? Poparli otwarcie 'lewicowego" nonkomformistę Putina? Dołączyli do jego trzech przydupasów, maczo z Ameryki Łacińskiej?.

autor: V.C., data nadania: 2022-03-05 08:27:08, suma postów tego autora: 1110

V.C. - Lista "13" - odnośnik

Dane szczegółowe pod postem wyżej

autor: polak17, data nadania: 2022-03-04 00:25:02, suma postów tego autora: 1239

autor: tomasz_rysz, data nadania: 2022-03-06 22:35:10, suma postów tego autora: 1667

Nie darmo sie mówi

że media społecznościowe zastąpiły rozum emocjami , niestety propagandyści działaja w przekonaniu że dzisiejsi ludzie mają pamięć złotej rybki.

Więc nie ogarniają całego konfliktu ukraińskiego 2014 do 2022, od przewrotu Euromajdanu, z walkami ulicznymi,snajperami itd. poprzez pacyfikację Mariupola siłami oligarchów, nazbatów Kołomojskiego, straży zakładowej Achmetowa itd. wreszcie masakry w Odessie i na koniec wojny domowej na Donbasie, akcji karno-pacyfikacyjnej w wyniku którejzabito ok 4000 cywilów z DRL/ŁRL w tym 150 dzieci

autor: polak17, data nadania: 2022-03-07 21:57:04, suma postów tego autora: 1283

@ polak17

Skąd te przerażające dane? RT @ Sputnik? Przytaczając je i stosując naziretorykę, występujesz w roli nie żadnego lewicowca, lecz nacjonalistycznego, wielkoruskiego podżegacza wojennego? Idi na ch..!

autor: V.C., data nadania: 2022-03-08 07:53:10, suma postów tego autora: 1110

Relacja z Kijowa

min. info o aresztowaniach członków podziemnej KPU w Kijowie

https://www.youtube.com/watch?v=hDWP1xRkROI&t=48s

tak na marginesie, nie wiem czy to prawda ale podobno w Odessie pojawiły się napisy 2V2014 i Opołot


Reakcja Mołdawianki
https://www.youtube.com/watch?v=S-NO4cp8we0

autor: polak17, data nadania: 2022-03-08 12:08:12, suma postów tego autora: 1283

@ polak17

Napisy?! Czyste barbarzyństwo! Napisami powinien w trybie pilnym zająć się Trybunał haski! Za to napaść na inny kraj, ostrzeliwanie rakietami bloków mieszkalnych i strzelanie do cywili, w tym dzieci, ponad milion uchodźców - spoko.

autor: V.C., data nadania: 2022-03-08 15:45:16, suma postów tego autora: 1110

nie chce wdawać się

w "dyskusję" na tym "poziomie" po prostu trzeba widzieć całą karte a nie mieć pamięć złotej rybki, idi na ch.... .

Ja w przeciwieństwie do niektórych uważam że śmierć wszystkich ludzi w Odessie, na Donbassie,w Kijowie od 2014. Ale niekiedy fobie prowadzą do odczłowieczania ofiar.

autor: polak17, data nadania: 2022-03-08 20:39:56, suma postów tego autora: 1283

pisze pan VC:"ostrzeliwanie rakietami bloków mieszkalnych i strzelanie do cywili, w tym dzieci, .."

Ty masz dobrze w głowie, panie VC?
Którą armię świata stać na ostrzeliwanie rakietami obiektów cywilnych a już szczególnie dzieci?
Taka rakieta to koszt od tysięcy dolarów do miliona i więcej i wykorzystywana jest do ostrzeliwania punktów oporu nieprzyjaciela.
Problem w tym, że bojownicy bardzo często tworzą punkt oporu na terenach zamieszkałych, czym ściągają ogień przeciwnika na to miejsce. Tak robią wszystkie armie świata w tym polska w Afganistanie ( na przykład) albo powstańcy warszawscy w Powstaniu, gdzie zginęło w walkach około 18 tyś, żołnierzy AK ale ludności cywilnej około 200.000.
Chcesz uprawiać tu propagandę antyrosyjską panie VC, to uprawiaj ale nie obrażaj inteligencji czytelników.

autor: tarak, data nadania: 2022-03-08 20:47:34, suma postów tego autora: 3100

Aha, strzelanie do dzieci

A na macę ich jeszcze nie przerabiają?
V.C., chyba wszyscy (no, prawie) na lewicy są przeciwko tej wojnie, ale łykanie jak pelikan ukraińskiej propagandy wojennej to lekka przesada.

autor: west, data nadania: 2022-03-08 22:06:28, suma postów tego autora: 6694

tarak, west

Ale doczekałem się koalicji - trumpisty Westa i antytrumpisty Taraka ...

Co ciekawe, jak poruszane były inne tematy, to żadnej dyskusji nie było. Dopiero wojna was obudziła. Buh !

Ale klapki na oczach wciąż widocznie macie, bo skoro nie widzicie strat w infrastrukturze i wśród cywilów, to macie bardzo duże klapki na oczach, a wręcz obawiam się ślepoty ...

Inwazja rosyjska jest nielegalna, i od tego trzeba wyjść Panowie.
Zelenskij ma niełatwe zadanie, bo musi oscylować między całkowitą nienaruszalnością granic Ukrainy, sprzeczną i kunktatorską polityką NATO, a rozmowami (bez Zachodu) z Rosją de facto mogącymi doprowadzić tylko albo do kapitulacji, albo do uznania republik wschodnich.

Załóżmy, że Zelenskij akceptuje niezależność od Ukrainy DRL, ŁRL i Krymu. Pytanie czy agresywny Putin wycofuje w takiej sytuacji wojska ? Czy mimo wszystko chce usadzić jakiegoś Janukowycza czy Azarowa. A Zelenskij i tak miałby przerąbane w oczach 1/3 partii i populacji za kapitulację lub zdradę.

I teraz najważniejsze pytanie ? Czy jeśli klasowy rozrabiaka bije dzieci, a zwłaszcza jedno przez siebie wybrane, to powinny one bać się i nic nie robić czy zjednoczyć siły ?

Odpowiedź jest jasna jak słońce z punktu widzenia moralnego. Imperialiście Putinowi trzeba zabrać niebezpieczne zabawki, którymi bije innych. Jak to się zrobi - nieważne, byleby istniała jedność i skuteczność.

NATO, jak widać, nie pomaga, Ukraina widzi to i wie, że powinna skoncentrować się na wejściu do UE. Warto w jej przypadku też poszukać pomocy w krajach arabskich. Muzułmanie mniej boją się śmierci, więc ufam, że wielu z nich przystąpi w imię Allaha do walki o Ukrainę (jakkolwiek dziwnie to brzmi) ...

autor: tomasz_rysz, data nadania: 2022-03-09 10:56:08, suma postów tego autora: 1667

polak17

Widzę, że postanowiłeś ostatecznie dowieść, że polskość to nienormalność

autor: tomasz_rysz, data nadania: 2022-03-09 11:01:13, suma postów tego autora: 1667

panie Rysz

Nie, panie Rysz, nie wchodzę w żadne koalicje ani z Panem ani p.Westem ani Rosją ani Ukrainą, a tym bardziej z Ameryką.
Z mojego punktu widzenia ta wojna ogóle nie powinna się zdarzyć, bo zaszkodzi w pierwszym rzędzie Ukrainie ( i to niezależnie od tego czy pokona Rosję czy nie) ale także Europie a może i światu.
Ukrainie dlatego, że zniszczenia powojenne cofną ten kraj w rozwoju o dziesiątki lat i to niezadowolenie społeczne które legło u podstaw Majdanu kijowskiego, tylko pogłębi się, i to bardzo.
Ukraina, podobnie jak inne państwa poradzieckie nie poradziła sobie z rozkradaniem wspólnego majątku narodowego przez oligarchów, państwo tkwiło w stagnacji i to (gdyby przeszło po tej wojnie pod protektorat amerykański) nie ulegnie zmianie. Chciwe łapska będą wyciągały się jedynie z oddali i nie tak demonstracyjnie.
Ta tragiczna danina krwi nic Ukraińcom nie da a zapowiadany (?)nowy Plan Marshala dla niej, wprowadzi jedynie obcy kapitał do Ukrainy, jeśli naturalnie w ogóle do tego dojdzie.
Dla każdego jest jasne że Ukraińcy i Rosjanie to ta sama grupa etniczna a podział na dwa wrogie państwa jest konstruktem sztucznym po to, by móc interweniować w wewnętrzne sprawy dotychczas niepodległego kraju.
To dlatego państwa Unii Europejskiej z wielką rezerwą podchodziły do inwestycji w tym kraju, przewidując że wcześniej czy później Rosja upomni się o współplemieńców.

Gdyby wygrała Ukraina, to pokój w Europie i świecie zawiśnie na włosku i nie trzeba tego dowodzić - wystarczy jeden rzut oka na mapę.
Gdyby wygrała Rosja, to dla Ukraińców przyjdzie czas represji ( tak jak i nas w przeszłości po Powstaniach)
a o odbudowie mogą zapomnieć.

Dla władz każdego państwa podstawową powinnością jest zabezpieczenie bezpieczeństwa obywateli, czyli konkretnie życia, bo tylko ono się liczy.
Co komu po obiecywanych w przyszłości dobrodziejstwach, gdy połowa narodu zginie a reszta będzie próbowała uciec na emigrację?
Prezydent Zeleński wraz z całą swoją ekipą, nie wywiązał się z tego zadania i to on osobiście odpowiada za to, że Ukraina nie poszła na kompromis z silniejszym przeciwnikiem.
Efekty widzimy codziennie w telewizji.

autor: tarak, data nadania: 2022-03-09 16:02:52, suma postów tego autora: 3100

nie

ja tylko w przeciwieństwie do niektórych uważam że każde życie od 2014 ma znaczenie

autor: polak17, data nadania: 2022-03-09 12:36:43, suma postów tego autora: 1283

No cóz

bez fantazji ściąganie arabskich terrorystów do Europy to naprawdę samobójczy pomysł który odbił się czkawką USA w Afganistanie, najpierw do walki z Demokratyczną Republiką Afganistanu i ZSRR ściągnęli islamistów pozwolili powstać Al-Kaidzie a potem mieli 11 września, zresztą w tzw. nacbatach trochę ich było i potem we Francji wyłapywano ich z bronią. Co do muzułmanów to kadyrowcy i kikajewcy już walczą. Na teraz pokój a nie eskalacja.

autor: polak17, data nadania: 2022-03-09 12:55:21, suma postów tego autora: 1283

Tomasz_rysz: nie interesuje mnie co Zełenski "powinien", nie jestem Ukraińcem

Interesuje mnie żeby lewica była odporna na fejki i głupoty wojennej propagandy. Każdej ze stron każdego konfliktu zbrojnego, w tym przypadku - ukraińskiego.

autor: west, data nadania: 2022-03-09 23:15:00, suma postów tego autora: 6694

Tarak

"Z mojego punktu widzenia ta wojna ogóle nie powinna się zdarzyć, bo zaszkodzi w pierwszym rzędzie Ukrainie"

Oczywiście, że już obecnie ta wojna szkodzi Ukrainie, z wiadomego powodu. Warto dodać jednak, że rosyjskie czołgi wcale na Ukrainę nie musiały wjeżdżać.

"Dla każdego jest jasne że Ukraińcy i Rosjanie to ta sama grupa etniczna"

Jeżeli dla każdego jest jasne, że Ukraińcy i Rosjanie to ta sama grupa etniczna, to chyba dla każdego jest też jasne, że Polacy, Czesi i Słowacy to również ta sama grupa etniczna. Czyż nie, Panie Tarak?

Notabene, jest coś takiego jak język ukraiński i niektóre zjawiska w nim występujące są charakterystyczne tylko dla niego, np. -i- w miejscu zwykle -o- występującego w innych językach słowiańskich

"To dlatego państwa Unii Europejskiej z wielką rezerwą podchodziły do inwestycji w tym kraju, przewidując że wcześniej czy później Rosja upomni się o ..."

Oczywiście, że tak jest. Właśnie ta niepewna sytuacja geopolityczna utrzymuje większość Ukrainy w stagnacji (chociaż ostatnio biedna zachodnia Ukraina i do czasów wojny Kijów i okolice powoli bogaciły się, a najbiedniejszym regionem Ukrainy stał się Donbas, jak wiadomo z powodu wojny powstańczej).

Osobiście kibicuję Ukrainie, rozumiejąc przez to porozumienie pokojowe z Rosją, gwarantowane również przez co najmniej kilka innych aktorów-państw. Wojska rosyjskie powinny być wycofane, terytoria Donbasu - powinno się tu zrobić jakieś referendum pod wpływem międzynarodowych obserwatorów.

Tak czy owak, po tym co Rosjanie zrobili w Mariupolu i Charkowie, miasta te przestały być prorosyjskie, nawet pomimo tego, że większość mieszkańców tych miast po rosyjsku mówi i popierały niegdyś Janukowycza. Dodatkowo, Zelenskij również miał nieco większe poparcie na wschodzie niż na zachodzie, to myślę jest kluczowym czynnikiem, że na Ukrainie nie jest tak, jak było do 2014 roku ...autor: tomasz_rysz, data nadania: 2022-03-10 11:54:07, suma postów tego autora: 1667

Panie Rysz

Pisze pan Rysz:
"Jeżeli dla każdego jest jasne, że Ukraińcy i Rosjanie to ta sama grupa etniczna, to chyba dla każdego jest też jasne, że Polacy, Czesi i Słowacy to również ta sama grupa etniczna. Czyż nie, Panie Tarak?"

Nie, panie Rysz, to zły przykład - owszem, wszyscy wymienieni przez Pana są również Słowianami ale to nie słowiańskość jest obecnie wyznacznikiem wspólnoty etnicznej, choć 1500 lat temu, jak najbardziej.
Przez te 1500 lat poszczególne grupy Słowian żyły w pogłębiającej się odmienności, w której język był tylko jednym z wyznaczników przynależności do innego etnosu. Gdyby było inaczej, to takie Chiny np. gdzie funkcjonuje kilkadziesiąt lokalnych dialektów, byłyby federacją wielu narodów, podczas gdy w rzeczywistości wszyscy uważają się za Chińczyków, bo to kultura rodząca się przez stulecia, w której żyją wszyscy razem przesądza o tym, kto jest Chińczykiem a kto Wietnamczykiem.
U nas w Polsce też byłoby trudno uznać Kaszubów, Górnoślązaków, Mazurów czy Górali za etnicznych Polaków, gdyby przyjąć kryterium językowe.
Podobnie jest z Ukraińcami - zwyczaje ludowe tylko nieznacznie różnią ich od Rosjan . Wyznają też wspólną religię prawosławną, a religia zawsze decydująco wpływała na samookreślenie się ludności.
Ta rzekoma odmienność Ukraińców jest taka nowa, że jeszcze pachnie farbą drukarską - będący obecnie przy władzy zwolennicy Bandery i Szuhewycza zadekretowali, że jedynym słusznym językiem jest ukraiński, do niedawna w większości kraju słabo znany, a kto się z tym nie godzi, to wróg.
Rosjanie nie są dalecy od prawdy, gdy nazywają obecnych przywódców Ukrainy faszystami, którzy uznali wymienionych wyżej zbrodniarzy za bohaterów narodowych. I nie ich jedynie. Jeśli Ukraina ma przetrwać, to bez tej "elity".
Takie państwo Ukraińskie będzie wrogie Polsce ( domagają się naszych 16 powiatów południowo-wschodnich, a już wiedzą jak się robi czystki etniczne, np. na Wołyniu).

Mogli przecież ideologicznie odciąć się od pomagierów
hitlerowców, ale nie. Nie zrobili tego i nie zrobią nigdy, gdyż są mentalnie złączeni z nimi na śmierć i życie.
Wzięli za zakładników cały naród ukraiński i walczą o swoje chore ideały. To nie Ukraińcy są winni tej wojny ale zwolennicy i czciciele banderowców.
Musi Pan , panie Rysz, uświadomić to sobie że taka Ukraina to nieszczęście dla nas i dla całej Europy.

Pisze dalej pan Rysz:
"
"Tak czy owak, po tym co Rosjanie zrobili w Mariupolu i Charkowie, miasta te przestały być prorosyjskie, nawet pomimo tego, że większość mieszkańców tych miast po rosyjsku mówi i popierały niegdyś Janukowycza."

To co się dzieje na Ukrainie to prawdziwa tragedia grecka. Nie ma dobrego wyjścia, gdyż naturalni sojusznicy tej ludności( Rosjanie) żeby pokonać te popłuczyny banderowców,
muszą ostrzeliwać miasta, w których wojsko ukraińskie tworzy punkty oporu. Gdyby byli żołnierzami godnymi szacunku, to wyszli by na przedpole do walki z Rosjanami, oszczędzając własną ludność. Ale ten kto zna program wojenny OUN dobrze wie, że taka myśl jest im obca.

autor: tarak, data nadania: 2022-03-10 19:57:32, suma postów tego autora: 3100

W Polsce jak zwykle panuje jednowymiarowe patrzenie

Gdy trwała pierwsza i druga wojna czeczeńska nie dostrzegano czeczeńskich formacji które podniosły powstania prorosyjskie i walczyły po stronie Rosji np. batalion Zachód GRU, potem batalion Wschód GRU. Gdy trwała wojna bośniacka Republika Zachodnio Bośniacka walczyła po stronie Serbii. Gdy trwała wojna w Kosowie UCK mordowała lojalnych wobec Jugosławii albańskich Kosowarów policjantów, nauczycieli, listonoszy. Podczas wojny w Gruzji w Adżarii nasiliły się prorosyjskie postawy. Podobnie jest podczas tej wojny. Relacje wewnętrzne w zcentralizowanych państwach wielonarodowych są skomplikowane i napięte, dlatego pomysł decentralizacji/federalizacji który pojawił się i po 1991 i po 2014 mógł być rozwiązaniem. Sam Zełenski taki postulat podnosił gdy z pomocą Kołomojskiego szedł do władzy, to min zdobyło mu głosy na wschodzie i południu, po wyborach wycofał się z tych propozycji.

autor: czerwony93, data nadania: 2022-03-11 09:55:04, suma postów tego autora: 2660

W administracji Ukrainy

znaleźli się ludzie którzy nie powinni tam być min. negacjoniści ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce wschodniej, rewizjoniści majaczący o Zakerzoniu/Zakerzonskim Kraju, do armii, policji, bezpieki przyjmowano po 2014 jawnych neobanderowców, neonazistów.
Zełenski obiecał normalność, decentralizację, status języka rosyjskiego, ukrócenie oligarchów, ukaranie zbrodniarzy. Mówił o tym w czasie wyborów. Zabrakło chęci, możliwości czy jak zwykle z politykami co innego obietnice wyborcze co innego potem ?

autor: czerwony93, data nadania: 2022-03-11 10:45:33, suma postów tego autora: 2660

Przykład NRD, Afganistan, Czeczenia

Czy w tych krajach nie znalazły się środowiska które podjęły współpracę z ZSRR/Rosja , jedni kierowali się pobudkami ideowymi inni oportunizmem. Kadyrowcy walczyli przeciw Rosjanom a dziś walczą po ich stronie. Afgańska KHAD czyli bezpieka liczyła 20 000 ludzi, a do tego dziesiatki tysiecy w innych formacjach, przegrali tylko dlatego że zabrakło im paliwa i amunicji od Rosji Jelcyna bo do tego czasu dzielnie walczyli ze wspieranymi przez USA islamistami/mudżachedinami. A STASI to kto tworzył nie tylko byli członkowie komunistycznego ale i byli członkowie HJ którzy zmienili poglądy, bądź ideowo bądź konformistycznie. Więc oczekiwanie że Rosjanie będą działać na pustyni, bez poparcia części miejscowych na kontrolowanych terenach jest ahistoryczne .
A weźmy Węgry,Rumunię po 1945 kto zasilał AVH,Securitate, po 1956 na Węgrzech utworzono ochotnicze pułki bezpieczeństwa Węgierskiej Armii Rewolucyjnej ok. 15 000 ludzi.

Tak więc wszystko jak zwykle jest skomplikowane, czasami czarno-białe ale często też szare.

autor: czerwony93, data nadania: 2022-03-11 11:17:15, suma postów tego autora: 2660

tarak

"Ta rzekoma odmienność Ukraińców jest taka nowa, że jeszcze pachnie farbą drukarską - będący obecnie przy władzy zwolennicy Bandery i Szuhewycza zadekretowali, że jedynym słusznym językiem jest ukraiński, do niedawna w większości kraju słabo znany, a kto się z tym nie godzi, to wróg."

A gdy brakuje argumentów, to argumentem jest jak zwykle Bandera i Szuchewycz ;-) Panie tarak, obudź się Pan. W większości to Ukraińcy oboma językami mówią, a po rosyjsku nikt nie zabrania rozmawiać, zwłaszcza że Zelenskij sam był rosyjskojęzyczny do prezydentury. Teraz musi się wypowiadać głównie po ukraińsku, chcąc adresować swój przekaz do całego kraju. Podobna historia była zresztą historią Janukowycza.

"Rosjanie nie są dalecy od prawdy, gdy nazywają obecnych przywódców Ukrainy faszystami, którzy uznali wymienionych wyżej zbrodniarzy za bohaterów narodowych. I nie ich jedynie. Jeśli Ukraina ma przetrwać, to bez tej "elity"."

Znajdę z łatwością 10 innych krajów, gdzie zbrodniarze dla jednych narodów, są bohaterami wewnętrznymi dla znacznej części populacji. Elity ukraińskie są pragmatyczne i próbują połączyć to, co do tej pory się nie udawało - stąd bohaterowie historyczni są bardzo różni i sprzeczni. Ale co widać ta obecna obrona przed Rosją połączyła Lwów i Mariupol, Zakarpacie i Charków. Takiej jedności nie było od referendum niepodległościowego.

"Takie państwo Ukraińskie będzie wrogie Polsce ( domagają się naszych 16 powiatów południowo-wschodnich, a już wiedzą jak się robi czystki etniczne, np. na Wołyniu)."

Wyniki Swobody i Prawego Sektora nie przekraczają 2%, ale jak się domyślam, Pan Tarak, chyba należy Pan do partii notującej max 1% i dlatego im zapewne zazdrości i przesadnie boi się ukraińskich odpowiedników gości pokroju Olszańskiego, jarczmarczego nacjonalisty z YT.

"Wzięli za zakładników cały naród ukraiński i walczą o swoje chore ideały. To nie Ukraińcy są winni tej wojny ale zwolennicy i czciciele banderowców."

Normalnie Putinizm

"Musi Pan , panie Rysz, uświadomić to sobie że taka Ukraina to nieszczęście dla nas i dla całej Europy."

Przede wszystkim jest to dla Pana nieszczęście, jak widzę

autor: tomasz_rysz, data nadania: 2022-03-11 18:41:28, suma postów tego autora: 1667

tak z historii

A STASI to kto tworzył nie tylko członkowie komunistycznego ruchu oporu, byli członkowie KPD, Komunistycznego Związku Młodych Niemiec, Rot Frontu (Związek Bojowy Czerwonego Frontu) ale i byli członkowie HJ którzy zmienili poglądy, bądź ideowo bądź konformistycznie. A kto tworzył NVA (Narodową Armię Ludową). A jeszcze ilu carskich oficerów trafiło do Armii Czerwonej (sporo). Takie przykłady można mnożyć.
Ale to gdybanie, na teraz sytuacja jest taka jaka jest i trzeba pomagać ludziom którzy przybyli do naszego kraju i czekać na ewakuację z twierdz ludności cywilnej która tam jest. Może przynajmniej kolejna runda rozmów w tej kwestii przyniesie rozwiązanie.

autor: czerwony93, data nadania: 2022-03-11 18:50:10, suma postów tego autora: 2660

Przede jest to dla Pana nieszczęście, jak widzę - twierdzi pan Rysz...

...jak zwykle w tej sprawie, błędnie.

Pisze pan Rysz:
"A gdy brakuje argumentów, to argumentem jest jak zwykle Bandera i Szuchewycz ;-) Panie tarak, obudź się Pan."
*
To nie są błahe argumenty. Ta obecna wojna ze strony ukraińskiej trwa o realizację państwa opartego o idee OUN.
Przypomnę je Panu:

"? Trzeba krwi, dajmy morze krwi, trzeba terroru, wprowadzimy piekielny, trzeba ofiarować dobra materialne, nie zostawimy sobie niczego. Mając na celu wolne państwo ukraińskie, idźmy doń wszystkimi środkami i wszystkimi drogami. Nie wstydźmy się mordów, grabieży i podpaleń. W walce nie ma etyki. Etyka na wojnie to pozostałości niewolnictwa narzuconego przez zwycięzców – zwyciężonym. Nie dbajmy o dobre imię i opinię w świecie, bo choćbyśmy byli nie wiadomo jak ideowymi w swojej walce, wszyscy nazywać nas będą bandytami. Każda droga, która prowadzi do naszego najwyższego celu, bez względu na to, czy przez innych nazywana jest heroizmem czy podłością, jest naszą drogą"
Taką drogę dla nacjonalistów ukraińskich wytyczał . działacz UWO i OUN Mychajło Kołodzinskyj w roku 1929

A czasopismo Prowodu Ukraińskich Nacjonalistów Rozbudowa nacji z listopada-grudnia 1930 zachęca:

"Kiedy nadejdzie ten nowy, wielki dzień, będziemy bez litości. Nie będzie żadnego zawieszenia broni, nie powtórzy się ani perejasławska, ani hadziacka umowa – przyjdzie nowy Żeleźniak, nowy Gonta. Nie będzie miłosierdzia ani dla wielkiego, ani dla małego, a poeta zaśpiewa: „I zarżnął ojciec syna”. (…) Tylko w morzu krwi, tylko bezwzględnością, tylko w jednym żelaznym szeregu i z jednym wodzem wywalczymy sobie prawa człowieka."

Takie to oto są podstawy ideologiczne sprawujących obecnie władzę na Ukrainie nacjonalistów ukraińskich.

Jeśli taka Ukraina wydaje się panu Ryszowi przyjazna dla Polski i Europy, to najwyraźniej połowę swoich studiów politologicznych przespał gdzieś w kąciku a jedyne czego dobrze się nauczył, to śpiewanie w chórze partii naiwniaków wg skomponowanej gdzieś nad Potomakiem partytury.

Jeszcze nie wiadomo jaki będzie finał tego koncertu ,bo Rosja jest nieprzewidywalna i przyciśnięta do ściany może zareagować tak, że nie uda nam się dokończyć tej dyskusji.

Te bzdury o jakimś tam Olszańskim z YT, czego nawet nie zrozumiałem, pominę ale zapewniam pana Rysza, że nie jestem związany z żadną partią.

Dla mnie Polaka, Rosja, z którą od zamierzchłych czasów prowadzimy wojny, jest nadal potencjalnym przeciwnikiem, ale nacjonalistyczna Ukraina jest równie niebezpieczna.

Współczuję ofiarom tej wojny, mając świadomość, że ze strony Ukraińców czegoś takiego trudno byłoby oczekiwać, o czym dobitnie świadczą zacytowane dokumenty.

autor: tarak, data nadania: 2022-03-11 20:58:42, suma postów tego autora: 3100

tarak

Panie Tarak, w tej sprawie kończę polemikę z Panem

"Takie to oto są podstawy ideologiczne sprawujących obecnie władzę na Ukrainie nacjonalistów ukraińskich."

Podsumowanie: Ma Pan prawo tak uważać i jednocześnie się samozaorać w zderzeniu z faktami. Dobranoc !

autor: tomasz_rysz, data nadania: 2022-03-11 22:17:24, suma postów tego autora: 1667

Nie zamierzałem Pana urazić, panie Rysz, ale w tej sprawie kubeł zimnej wody na głowę jednak ...

...się Panu przydał.
Dobranoc.

autor: tarak, data nadania: 2022-03-11 22:43:16, suma postów tego autora: 3100

Oglądałem

niedawno taką rozmowę uliczną z Chińczykami przeprowadzoną przez taki pozarządowy kanał internetowy z Hongkongu. Podział był mniej więcej taki po jednej stronie starszy pan i dwaj młodzi mężczyźni czyli siły rozumu z jasną analizą sytuacji geopolitycznej , konfliktu między USA/NATO a Rosją i roli w tym Ukrainy, po drugiej stronie siły emocji, głównie panie ale nie tylko, i kilka infantylnych wypowiedzi, nie dojrzałych, dziecinnych.

Ukraina po 2014 stała się miejscem rozgrywki między USA i kontrolowanym przez nich blokiem atlantyckim a Federacją Rosyjską. I to jest nieszczęście dla tego narodu.

autor: czerwony93, data nadania: 2022-03-12 08:00:34, suma postów tego autora: 2660

lewica na Ukrainie

"6 marca ukraińskie media doniosły, że Michaił i Aleksander Kononowiczowie z zakazanej przez rząd Ukraińskiej Partii Komunistycznej zostali aresztowani przez Ukraińską tajną służbę (SBU) za szerzenie „poglądów prorosyjskich i probiałoruskich”.

https://www.wsws.org/en/articles/2022/03/09/umma-m09.html

world socialist web site

autor: guevarysta, data nadania: 2022-03-12 15:40:25, suma postów tego autora: 768

tarak

Nie potrzeba mi żadnego kubła
10% moich przodków to Ukraińcy i Rusini Karpaccy
jakaś część moich dalszych krewnych została również przesiedlona w latach 1944-45
Nie życzę im źle, dlatego prezentują stanowisko, jakie prezentuję

autor: tomasz_rysz, data nadania: 2022-03-12 18:16:23, suma postów tego autora: 1667

tarak

Korekta literówki:

Nie życzę im źle, dlatego prezentuję stanowisko, jakie prezentuję

Tyle ...

autor: tomasz_rysz, data nadania: 2022-03-12 18:33:02, suma postów tego autora: 1667

...

Nikt nie powinien nawoływać do eskalacji działań zbrojnych po którejkolwiek ze stron konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.
A sama Polska stoi teraz przed problemem coraz liczniejszego napływu uchodźców z Ukrainy ogarniętej wojną. Część z nich jedzie dalej np. do Niemiec, ale większość zostaje przynajmniej na razie w Polsce. Powinna nastąpić uzgodniona na forum międzynarodowym i planowa relokacja uchodźców pomiędzy wszystkie kraje UE i spoza UE (także USA), które posyłają tam broń, proporcjonalnie do liczby ludności i możliwości tych państw. Sama, niezbyt przecież zamożna,Polska sobie z tym - socjalnie i gospodarczo - na dłuższą metę nie poradzi. Mówią już o tym nawet przedstawiciele ONZ. Mołdawia już zwróciła się o pomoc w zakresie relokacji przybywających na jej terytorium uchodźców do instytucji UE. Poza tym powinien być w pomocy udzielanej uchodźcom znacznie większy udział instytucji państwowych i międzynarodowych (włącznie z dofinansowaniami np. z UE), bo "pospolite ruszenie" obywateli/tzw.ludzi dobrych serc i organizacji charytatywnych nie wystarczy. Z perspektywy zarządzania państwem, trzeba już zacząć intensywnie myśleć (i działać) o tym co będzie za miesiąc, dwa i trzy oraz za kilka, kilkanaście itd. lat. Problemy same nie znikną, a mogą narastać. Polityka imigrancko-uchodźcza powinna być długofalowa to racjonalna.

autor: wloczykijas, data nadania: 2022-03-18 16:55:55, suma postów tego autora: 664

Dodaj komentarz