Komentarze czytelników portalu lewica.pl Komentarze czytelników portalu lewica.pl

Przejdź do menu

Komentowany tekst

Konwencja Nowej Lewicy w Warszawie pt. "Bezpieczna Polska w zjednoczonej Europie"

Komentarze czytelników

Dodaj komentarz

pomysł "lewicy"

tylko z USA, tylko NATO

autor: czerwony93, data nadania: 2022-04-25 10:16:23, suma postów tego autora: 2708

...

Te pomysły wzmocniłyby pozycję dużych państw w UE, tj. Niemiec czy Francji, a osłabiły te mniejsze. Czasem może te większe państwa (a właściwie ich władze) mają rację, ale nie zawsze i nie we wszystkim. Nikt nie da rękojmi ich nieomylności. Uznanie, że większość (w tym przypadku państwa ludniejsze) ma zawsze rację może być ryzykowne, zwłaszcza że często poszczególne państwa dbają głównie o własne interesy, a niekoniecznie o te ogólnounijne. To (jeszcze?) nie jest ten etap, żeby Parlament Europejski i KE decydowały o wszystkim, wciąż są władze krajowe wybierane w oddzielnych wyborach, które mają też swoje uprawnienia. Oczywiście, władze krajowe też się mogą mylić, ale nie ma obecnie podstaw, by kwestionować zasadność ich istnienia. W skrócie - Macron razem z Scholzem i Johnsonem nie mogą decydować za Polskę,z tej racji, że ich kraje są ludniejsze, nawet wtedy gdy być może ich decyzje miałyby się okazać "wybawieniem". To wymagałoby zmiany nie tylko idei UE, ale i całego porządku prawnego, traktatów... Tę koncepcje klubu Lewicy i tak nie przejdą...
Poza tym lewica mogłaby powalczyć bardziej o standardy płacowe i socjalne w krajach Unii. Przy ogromnych dysproporcjach gospodarczych różnych państw członkowskich - idea równej dla wszystkich, unijnej płacy minimalnej na dzień dzisiejszy wydaje się niestety mrzonka. Ale można by zawalczyć np. o unijne zobowiązanie do ustanowienia w każdym kraju członkowskim płacy minimalnej na poziomie co najmniej 60 lub chociaż
55 proc.prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w takim kraju (chociaż z tymi prognozami też różnie bywa, ale zawsze to byłoby coś)... Ale o takich pomysłach raczej nie słychać...

autor: jazi, data nadania: 2022-04-25 15:54:16, suma postów tego autora: 480

jazi

"Te pomysły wzmocniłyby pozycję dużych państw w UE, tj. Niemiec czy Francji, a osłabiły te mniejsze. Czasem może te większe państwa (a właściwie ich władze) mają rację, ale nie zawsze i nie we wszystkim."

W skali Unii Europejskiej Polska jest dużym państwem. Zajmuje 5 miejsce pod względem ludności, po Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii. Zatem propozycja korzystnych rozwiązań dla dużego kraju, jakim jest Polska, musi być traktowana podobnie.

"Większość (w tym przypadku państwa ludniejsze) ma zawsze rację może być ryzykowne, zwłaszcza że często poszczególne państwa dbają głównie o własne interesy, a niekoniecznie o te ogólnounijne."

Zawsze można wprowadzić mechanizm, że kraje, które głosowały przeciw czemuś mogą dane rozwiązanie implantować w swoim prawodawstwie dłużej.

"To (jeszcze?) nie jest ten etap, żeby Parlament Europejski i KE decydowały o wszystkim, wciąż są władze krajowe wybierane w oddzielnych wyborach, które mają też swoje uprawnienia. Oczywiście, władze krajowe też się mogą mylić, ale nie ma obecnie podstaw, by kwestionować zasadność ich istnienia."

Kto kwestionuje zasadność istnienia władz krajowych ? Nawet przy ich ograniczeniu, wciąż miałyby wiele kompetencji.


"W skrócie - Macron razem z Scholzem i Johnsonem nie mogą decydować za Polskę,z tej racji, że ich kraje są ludniejsze"

Duzi mogą się zawsze dogadać, większy problem to będzie dla takich krajów jak Słowacja, Węgry, Słowenia, Bułgaria, Malta ...

"Poza tym lewica mogłaby powalczyć bardziej o standardy płacowe i socjalne w krajach Unii. Przy ogromnych dysproporcjach gospodarczych różnych państw członkowskich - idea równej dla wszystkich, unijnej płacy minimalnej na dzień dzisiejszy wydaje się niestety mrzonka. Ale można by zawalczyć np. o unijne zobowiązanie do ustanowienia w każdym kraju członkowskim płacy minimalnej na poziomie co najmniej 60 lub chociaż 55 proc.prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w takim kraju (chociaż z tymi prognozami też różnie bywa, ale zawsze to byłoby coś)... Ale o takich pomysłach raczej nie słychać..."

Najpierw należałoby zacząć od ujednoliconego obliczania średniej płacy dla każdego z krajów członkowskich UE. Obecnie mamy wolną amerykankę. Obecne rachunki z obliczania średniego wynagrodzenia eliminują osoby pracujące w firmach zatrudniających 1-9 osób, a więc osoby, które zwykle nie za wiele zarabiają. Średnia płaca powinna być obliczana ze znacznie większej puli wynagrodzeń w społeczeństwie ...

autor: tomasz_rysz, data nadania: 2022-04-25 17:01:16, suma postów tego autora: 1704

...

Jednak Polska jest też w grupie krajów prezentujących na forum unijnym często odmienne poglądy i stanowiska, być może nie zawsze słuszne. Zawierzanie się "mądrości największych krajów" - a właściwie ich rządów, bo przecież nie społeczeństw - jest ryzykiem. Nie ma ponadto jednomyślności ani wśród tych największych państw, ani wśród tych mniejszych. Kto wie jakie będą w nich rządy za pięć lat czy za dekadę? Póki co Unia nie jest centralnie zarządzaną konfederacją, ale federacją. A, i faktycznie Johnson nie miałby tu już nic do powiedzenia - UK już się z Unią oczywiście pożegnała. ;)
Projektami legislacyjnymi (czy ich zarysami koncepcyjnymi) dotyczącymi odpowiedniej regulacji płac to jakoś się lewica nie zajmuje, a przynajmniej o tym nie słychać. Tymczasem inflacja galopuje. Dla ludzi najważniejsze są sprawy, które mają miejsce "tu i teraz". Być może nie ma woli, by realnie podnosić płace w sytuacji, w której wielu polityków lewicy (a także innych ugrupowań) lub wiele osób z nimi powiązanych - w prowadzonych biurach czy przedsiębiorstwach - zatrudnia pracowników i sami przy tym mogą liczyć na politykę raczej niskich płac? A przynajmniej niektórzy z nich.

autor: jazi, data nadania: 2022-04-25 17:45:06, suma postów tego autora: 480

...

A płacę minimalną można regulować tym bardziej na poziomie krajowym.

autor: jazi, data nadania: 2022-04-25 17:57:11, suma postów tego autora: 480

...

Znaczy odwrotnie (lapsus) - UE jest czymś przypominającym bardziej konfederację, choć też nie do końca, ale nie jest na pewno federacją/państwem federacyjnym.

autor: jazi, data nadania: 2022-04-25 18:04:18, suma postów tego autora: 480

parlamentarna "lewica"

"Czarzasty zgłosił również pomysł powołania europejskiej służby kontrwywiadowczej, która wyłapywałaby m.in. agentów Rosji, działających choćby w mediach społecznościowych."

czyli europejska tajna policja wyłapująca dysydentów i nonkonformistów, cenzura w stylu 1984.

A zielona energetyka to w dużej mierze bajka i przekręt, każdy na balkonie postawi sobie wiatrak albo panel, w Chinach lat 60 był taki pomysł , domowe piece hutnicze, dymarki.

Cała ta ekologiczność jest oparta na wielkim micie, oto bogaci będą jeździć elektrykami, a biedni będą patrzeć jak ich ziemia jest degradowana przez wydobycie litu

autor: czerwony93, data nadania: 2022-04-26 10:01:47, suma postów tego autora: 2708

oddawanie władzy wyalienowanym

kosmopolitycznym eurobiurokratom zamkniętym w swojej elitarystycznej, kastowej bańce to przepis na technokratyczną oligarchię w stylu korporacyjnym ot kasta wszechwiedzących dla których różnice narodowe to nic nie znacząca przeszkoda do rozwiązania inżynierią społeczną

autor: czerwony93, data nadania: 2022-04-26 11:50:41, suma postów tego autora: 2708

Dodaj komentarz