SdPl i UP w obronie praw pracowniczych

[2004-11-08 16:09:57]

Kluby parlamentarne Socjaldemokracji Polskiej i Unii Pracy złożyły do laski marszałkowskiej projekty zmian w ustawach mające na celu zapewnienie lepszej realizacji praw pracowników.

W projekcie SdPl nacisk położono na zwiększenie (kilkukrotne) kar finansowych nakładanych na pracodawcę w przypadku łamania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przypadkach nieterminowego wypłacania wynagrodzenia. Grzywny w celu przymuszenia do respektowania praw pracowników mogłyby być nakładane aż do skutku, a nie tak jak obecnie - tylko jednorazowo.

SdPl chce także, aby za łamanie praw pracowniczych można było pociągnąć do odpowiedzialności zarządy dużych spółek, a nie tylko kierowników pojedynczych zakładów pracy należących do danej spółki. Ponadto za przestępstwo uzana zostałaby odmowa wypłacenia pracownikowi przyznanego w wyniku orzeczenia sądu należnego mu wynagrodzenia. Socjaldemokracja domaga się także obłożenia orzeczeń Państwowej Inspekcji Pracy rygorem natychmiastowej wykonalności oraz podaniem do publicznej wiadomości wyników kontroli dużych przedsiębiorstwach w sferze przestrzegania praw pracowniczych.

Unia Pracy również domaga się podwyższenia wartości grzywien nakładanych na pracodawców nie wypłacających pracownikom wynagrodzenia na czas. Nazwiska tych pracodawców, w myśl projekt UP, byłyby wpisywane automatycznie na "czarną listę dłużników".

Bartłomiej Kacper Przybylski


drukuj poleć znajomym poprzedni tekst następny tekst zobacz komentarze


lewica.pl w telefonie

Czytaj nasze teksty za pośrednictwem aplikacji LewicaPL dla Androida:


blogi - ostatnie wpisy


co? gdzie? kiedy?

Weekend z Dąbrowszczakami we Wrocławiu
Wrocław, Possitive Day, ul. Bogusławkiego 41
23-25.08.2019
Lewica na Śląsku
Siemianowice Śl., ul. Topolowa 1a
20 sierpnia (wtorek), godz. 18.00
Cieszyn: Polska mniejszych i średnich miast
Świetlica Krytyki Politycznej "Na Granicy" w Cieszynie, ul. Przykopa 20
30 sierpnia (piątek), godz. 18.00-20.00
Discord Sejm RP
Polska
Teraz
Szukam książki
Poszukuję książek
"PPS dlaczego się nie udało" - kupię!!!
Lca
Podpisz apel przeciwko wprowadzeniu klauzuli sumienia w aptekach
https://naszademokracja.pl/petitions/stop-bezprawnemu-ograniczaniu-dostepu-do-antykoncepcji-1
Szukam muzyków, realizatorów dźwięku do wspólnego projektu.
wszędzie
zawsze
Petycja o opodatkowaniu księży

Więcej ogłoszeń...


kalendarium

20 sierpnia:

1618 - Król Zygmunt III Waza wydał dekret zabraniający drukowania i sprzedaży antysemickiego dzieła "Zwierciadło Korony Polskiej" S. Miczyńskiego, które przyczyniło się do pogromu Żydów w Krakowie.

1940 - Meksyk: Na rozkaz Stalina agent NKWD Ramon Mercader dokonał zamachu na Lwa Trockiego.

1944 - W Pokrytkach k. Mławy oddziały Armii Ludowej stoczyły największą bitwę partyzancką na wcielonych do Rzeszy ziemiach polskich.

1952 - Zmarł Kurt Schumacher, jeden z przywódców powojennej SPD.

1955 - Wybuchły kilkudniowe antyfrancuskie zamieszki w Algierii i Maroku, w których zginęło ponad 500 osób.


 
Lewica.pl na Facebooku