Petycja do władz OPZZ: Przywrócić Szumlewicza na stanowisko!

[2019-02-15 10:49:13]

12 lutego bieżącego roku koordynator partii Razem na Mazowszu, Mateusz Dobrowolski, przekazał kierownictwu OPZZ petycję poparcia dla przywrócenia Piotra Szumlewicza na stanowisko przewodniczącego Rady OPZZ województwa mazowieckiego. Dobrowolski na briefingu prasowym poprzedzającym złożenie petycji adresowanej do szefa Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Jana Guza, powiedział, że apel zamieszczony w internecie w sprawie przywrócenia Szumlewicza na stanowisko w ciągu tygodnia podpisało prawie 800 osób.

„Związki zawodowe potrzebują dzisiaj jedności, ale potrzebują też charyzmatycznych liderów, potrzebują bardzo wizerunku organizacji przyjaznych, solidarnych, transparentnych i organizacji otwartych” – mówił Dobrowolski przed siedzibą OPZZ. Jego zdaniem absurdalna jest sytuacja, w której statut związku powoduje, że objęcie stanowiska przewodniczego rady mazowieckiej skutkuje wygaszeniem mandatu członka OPZZ.

Głos zabrały też przedstawicielki Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego. „Mam osobistą prośbę do Jana Guza, aby rano wstał i zastanowił się, czy ten rozłam, który generują jego współpracownicy jest nam wszystkim potrzebny” – mówiła Monika Żelazik, podkreślając, że Szumlewicz jest „najlepszym produktem OPZZ”, a także, że jest szanowany przez pracowników sektora lotniczego. Zadeklarowała pełne poparcie jej związku dla Szumlewicza i potrzebę zmian w OPZZ. „Żądamy OPZZ młodego, dostępnego i przede wszystkim związkowego, a nie antyzwiązkowego” – podsumowała liderka związku.

Również wiceprzewodnicząca ZZPPiL, Agnieszka Szelągowska, wyraziła rozczarowanie ostatnimi wydarzeniami w OPZZ. „To jest bardzo przykre, że organizacja, która powinna bronić pracowników, traktuje ich gorzej niż pracodawcy” – zauważyła Szelągowska.

Głos zabrał też Piotr Szumlewicz. Podziękował za wsparcie, podkreślając, że to dzięki niemu nie utracił jeszcze pracy. Wskazał, że już 6 lutego kierownictwo OPZZ kazało mu opuścić pokój i tylko dzięki naciskowi opinii publicznej wycofało się z natychmiastowego pozbawienia go pracy.

Szumlewicz stanowczo podkreślił, że oczekuje od centrali zmian. „Chciałem walczyć z tymi patologiami, wprost o tym mówiłem, że finanse mają być jawne, że nie ma być patologii, niestety te patologie cały czas mają miejsce” – mówił. W tym kontekście podał przykład odmowy wsparcia finansowego dla związkowców z PLL LOT przez centralę OPZZ, która w tym samym czasie zakupiła dwa samochody za łączną kwotę 140 tys. zł. Jednocześnie Szumlewicz podkreślił, że jest za pełną jawnością płac oraz za sprawozdaniami finansowymi związków zawodowych.

Szumlewicz wskazał też, że wyrzucono go ze związku zawodowego, który działał między innymi w centrali OPZZ i jako członek tego związku przekazywał swoje postulaty kierownictwu OPZZ. „Walczyłem o prawa pracowników w OPZZ” – mówił Szumlewicz, podkreślając, że wyrzucenie go ze związku było między innymi karą za walkę o prawa pracownicze w obrębie centrali. Szumlewicz wskazywał, że przewodniczący Guz wrogo odnosił się do postulatów pracowniczych organizacji związkowej działającej w OPZZ, a zarazem sam źle traktował pracowników. Wskazywał między innymi, że Guz nie chciał podnosić płac, zatrudniał w centrali pracowników w ramach umów śmieciowych i narzucał wielomiesięczne umowy na czas określony. Szumlewicz wskazał też, że w OPZZ funkcjonuje system premiowy, zgodnie z którym aż 40% wynagrodzenia stanowi część ruchoma, zależną od woli kierownictwa. Nie ma też regulaminu płac. Jego zdaniem Guz co innego mówi w mediach, a co innego oferuje swoim pracownikom. Przykładowo OPZZ promował ustawę o wydłużeniu urlopów wypoczynkowych do 32 dni, a sam nie godził się na dłuższy urlop swoich pracowników.

Szumlewicz wskazał, że również odnośnie sytuacji w Radzie mazowieckiej władze OPZZ łamią prawa pracownicze. „Zgodnie z umową o pracę cały czas jestem przewodniczącym mazowieckiego OPZZ, a prezydium OPZZ chce złamać Kodeks Pracy, kwestionując moją kadencyjną umowę” – mówił Szumlewicz.

Swoją wypowiedź podsumował deklaracją, zgodnie z którą będzie walczył o to, aby OPZZ działał na rzecz ludzi pracy, a nie liderów związkowych. „Jeżeli OPZZ nie będzie chciał iść w tym kierunku to będziemy starali się odnowić polski ruch związkowy poza OPZZ” – podsumował Szumlewicz.

Centrala OPZZ w stanowisku przesłanym PAP powtórzyła argumentację, zgodnie z którą Szumlewicz utracił członkostwo w organizacji związkowej należącej do Konfederacji Pracy i dlatego nie może być przewodniczącym OPZZ na Mazowszu. Jednocześnie kierownictwo OPZZ ogłosiło, że Szumlewicz „jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę przez Radę OPZZ województwa mazowieckiego, która jest jego pracodawcą. Jak każda umowa o pracę podlega ona przepisom Kodeksu pracy”. Liderzy centrali nie odnieśli się jednak do zarzutów Szumlewicza, który podkreśla w powyższej umowie jasno jest wskazana kadencyjna funkcja przewodniczącego Rady OPZZ województwa mazowieckiego.

am


drukuj poleć znajomym poprzedni tekst następny tekst zobacz komentarze


lewica.pl w telefonie

Czytaj nasze teksty za pośrednictwem aplikacji LewicaPL dla Androida:Discord Sejm RP
Polska
Teraz
Szukam książki
Poszukuję książek
"PPS dlaczego się nie udało" - kupię!!!
Lca
Podpisz apel przeciwko wprowadzeniu klauzuli sumienia w aptekach
https://naszademokracja.pl/petitions/stop-bezprawnemu-ograniczaniu-dostepu-do-antykoncepcji-1
Szukam muzyków, realizatorów dźwięku do wspólnego projektu.
wszędzie
zawsze
Petycja o opodatkowaniu księży
Nowy Lewicowy Vlog
Warszawa
Zapraszamy do współpracy
Polska
cały czas
"Czerwony katechizm" - F. Czacki

Więcej ogłoszeń...


19 czerwca:

1782 - Urodził się Hugues-Félicité-Robert de Lamennais, francuski filozof, pisarz polityczny, ksiądz; rzecznik odnowy Kościoła katolickiego, teoretyk socjalizmu chrześcijańskiego, zwolennik rewolucji społecznej, 1841 zerwał z Kościołem i poświęcił się polityce.

1790 - Zniesienie tytułów i dziedzicznego szlachectwa we Francji

1935 - Początek masowych strajków protestacyjnych przeciwko narzuconej przez sanacyjną większość sejmową nowej ordynacji wyborczej do parlamentu. Akcję prowadziły PPS, KCZZ, KPP i partie socjalistyczne mniejszości narodowych.

1937 - Julian Leszczyński-Leński, sekretarz generalny KPP, członek prezydium Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki Komunistycznej, uczestnik rewolucji październikowej na wezwanie Stalina przybywa z Paryża do Moskwy, niebawem aresztowany i zabity.

1957 - Urodziła się Anna Lindt, szwedzka polityk socjaldemokratyczna. Minister środowiska w latach 1994–1998 i minister spraw zagranicznych w rządzie Görana Perssona w latach 1998-2003. Zamordowana.

1993 - Zakończył się dwutygodniowy strajk górników ukraińskich, który objął ponad 1 mln pracowników w 214 kopalniach węgla.

2007 - Pielęgniarki rozpoczęły protest pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Cztery z nich zaczęły okupować budynek, co doprowadziło do powstania Białego Miasteczka.


?
Lewica.pl na Facebooku