Juliana Bartosza "Watykańskie wersety"
2014-02-12 15:31:47
Książka Juliana Bartosza to ciekawy, autorski przegląd literatury - zwłaszcza niemieckiej - na temat watykańskich archiwów.

Julian Bartosz to znany wrocławski dziennikarz, były redaktor naczelny "Gazety Robotniczej" i tygodnika "Sprawy i Ludzi" (więcej o tym rozdziale swojego życiorysu Bartosz pisze we wspomnieniach zatytułowanych "Ostatnie zapiski zgryżliwego dogmatyka", które ukazały się w 2009 r.)oraz historyk, który tematyce niemieckiej poświęcił wiele lat badań, czego efektem jest bogaty zestaw publikacji jego autorstwa.

Najnowsza książka Bartosza z pewnością jest pozycja godną polecenia dla osób zainteresowanych historią i współczesnością Kościoła katolickiego. Autor, swobodnie odnajdujący się w niemieckim piśmiennictwie, przybliża polskiemu czytelnikowi wyniki badań zagranicznych specjalistów nad zawartością watykańskich archiwów.

Książka daje obraz stosunku Kościoła do nazizmu i faszyzmu, relacji hierarchii z Hitlerem i Mussolinim oraz jej reakcji na Holocaust, a także zachowań Kościoła w trakcie i po II wojnie światowej (wśród tych kwestii pojawia się też sprawa polska).

Bartosz uzupełnia niektóre omówienia ustaleń innych badaczy własnymi informacjami, które nabył podczas prowadzonych przez niego poszukiwań (np. we wrocławskim archiwum archidiecezjalnym).

Książka ta na pewno okaże się cenną kopalnią informacji dla amatorów literatury historycznej, zwłaszcza tej poruszjący wątki związane z Kościołem i II wojną światową.

Dla profesjonalnych badaczy może być dobrą wskazówką do poszukiwań w zgaranicznej, zwłaszcza niemieckiej, literaturze.

Julian Bartosz, "Watykańskie wersety, co kryją archiwa papieskie", Wydawnictwo CB, 2012, s. 132.

poprzedninastępny komentarze