Komentarze czytelników portalu lewica.pl Komentarze czytelników portalu lewica.pl

Przejdź do menu

Komentowany tekst

Dzieła Karola Marksa uhonorowane przez UNESCO

Komentarze czytelników

Dodaj komentarz

O lustrację

UNESCO!
LEWICOWY PATRIOTA

autor: bolo, data nadania: 2013-06-23 13:18:27, suma postów tego autora: 4522

21 postulatów...

Może znajdzie się gdzieś jakaś siła, która zacznie je realizować? A przy okazji zarzuci Solidarności z Wałęsą na czele historyczne zaniedbanie? Jaruzelski wyrośnie wówczas na światowego bohatera, bo po Stanie Wojennym podejmował dla ich realizacji starania. To się narobi...

autor: steff, data nadania: 2013-06-23 13:23:49, suma postów tego autora: 6626

No to w zaścianku

zacznie się opluwanie, albo cenzura systemowych mediów nie przepuści wiadomości

autor: polak17, data nadania: 2013-06-23 14:30:22, suma postów tego autora: 1224

kapitalizm do muzeum

Nie wiem czy jest się z czego cieszyć. Burżuazyjne elity naukę Marksa i Engelsa chcą ukryć w... muzeum.

autor: mlm, data nadania: 2013-06-23 18:04:33, suma postów tego autora: 4284

prace CHE

również wpisano na listę UNESCO

autor: czerwony93, data nadania: 2013-06-23 19:04:49, suma postów tego autora: 2259

CHE

Na listę trafiły również zapiski Che Guevary, zawierające około 1000 dokumentów, mających łącznie 8197 stron z materiałami dotyczącymi życia Che z lat 1928-1967, w tym 431 dokumenty to rękopisy samego Guevary. Wniosek o ich umieszczenie na liście UNESCO złożyły Boliwia i Kuba.

autor: polak17, data nadania: 2013-06-23 19:11:45, suma postów tego autora: 1224

Obecnie na liście figuruje 299 dokumentów z wszystkich zakątków świata.

Trzechsetnym będzie jaka encyklika naszego papieża tysiąclecia lub tajny dokument o pedofilii watykańczyków.

Kapitał i 21 postulatów... obok Kopernika i Chopina... ciekawe czy Kamasutra jest?
.

autor: Hyjdla, data nadania: 2013-06-23 22:40:24, suma postów tego autora: 5956

mlm

Przypominam ignorantom że UNESCO jest agencją państwową utrzymywaną z podatków więc nazywanie jej burżuazyjną elitą jest objawem skrajnego upośledzenia.

autor: jliber, data nadania: 2013-06-23 22:44:49, suma postów tego autora: 4329

dobrze

'Notatki do krytyki Ekonomii Politycznej', 'Socjalizm i człowiek na Kubie' to teksty o wartości nie mniejszej niż Kapital Marksa oraz Lenina "Materializm i empiriokrytycyzm" czy "Państwo a rewolucja".

Z polskich bibliotek znikają. Dobrze, ze będą dostępne elektronicznie.

autor: Czarek, data nadania: 2013-06-23 23:22:55, suma postów tego autora: 306

Spieszcie się kupować dzieła Marska - tak szybko odchodzą.

W kraju Jezusa Świebodzińskiego i umów śmieciowych dzieła Marksa zostały wycofane z większości polskich bibliotek,nie ma także nowych wydań w głównych wydawnictwach.(częściowym wyjątkiem KryPol, który wydał "18 brumaire Ludwika Bonaparte") Jeszcze niedawno powoływanie się na jego pracę podlegało w zasadzie pod kodeks karny. Co prawda paragraf ten został na razie uchylony przez Trybunał Konstytucyjny, ale można się spodziewać kolejnych prób penalizacji.
Na całym świecie wydania jego dzieł są ciągle wznawiane, jego teorie dyskutowane na uniwersytetach oraz czasem także w polemikach prasowych.
Tymczasem u nas Marks to myślozbrodniarz. To potwór, którym straszy się małe dzieci.
Ale co tam, mamy przecież: Gadomskiego, Palikota, Korwina, taniec z gwiazdami, papieskie kremówki i "matkę małej Madzi"...

Wszystkim, którym to jednak nie wystarcza - a jestem pewien, że na tym forum to zdecydowana większość - mówię:

Spieszcie się kupować dzieła Marksa (na aukcjach internetowych i antykwariatach) - tak szybko odchodzą.

autor: dnk, data nadania: 2013-06-24 01:08:34, suma postów tego autora: 329

Marks - nasz człowiek:

zwolennik niepodległej Polski, człowiek, którego córka nosiła przez wiele lat medalion z krzyżem powstańców styczniowych, przeciwnik ruskiego despotyzmu i tamtejszego zacofania, bezwzględny krytyk "lewicowych" piesków burżuazji w rodzaju polskich promotorów Agora SA, LiD-u, SLD i Europy Plus, przeciwnik totalniactwa wszelkiej maści, zwolennik wyzwolenia robotników rękoma samych robotników, nie zaś machinacjami czerwonej burżuazji i zawodowych rewolucjonistów, człowiek wielkiego intelektu, który na lewackich frazesowych ćwoków nawet by nie spojrzał, piewca dynamiki kapitalizmu, którą przeciwstawiał płaczom za zdechłymi niewydolnymi ustrojami, demokrata, dla którego socjalizm oznaczał poszerzenie swobód obywatelskich, nie zaś ich ograniczanie w imię budowania bloków z wielkiej płyty i pieców martenowskich, krytyk kapitalizmu pragnący zastąpić go ustrojem zarazem egalitarnym, jak i obfitującym w dobra materialne, nie zaś kartkami na cukier i specjalnymi sklepami dla dygnitarzy partyjnych. I tak dalej, i temu podobne. Tylko dlaczego jakieś męty nazikomunistyczno-ubeckie lub sojusznicy Michników i Kwaśniewskich wycierają sobie nim gęby?

LEWICOWI PATRIOCI

autor: Durango 95, data nadania: 2013-06-24 01:43:08, suma postów tego autora: 3848

Durango

Ująłeś to doskonale.
Szczególnie to, że Marks prawdopodobnie nawet nie spojrzałby na "lewackich ćwoków" a w szczególności na tych płaczących po PRL, kartkach, kolejkach i "porządku" , który tak skutecznie zapewniała milicja i ubecja.

autor: red spider 666, data nadania: 2013-06-24 10:46:03, suma postów tego autora: 1549

Dobrze napisane

Durango.

autor: Getzz, data nadania: 2013-06-24 14:21:18, suma postów tego autora: 3554

niedługo PiS ogłosi się spadkobiercą Marksa i Engelsa

Nie mamy własnych autorytetów którymi możemy się pochwalić, a przynajmniej nie tej genialnej miary jakich mają komuniści więc podszywamy się pod spreparowane i ugrzecznione kawałki z 'biografii' Karola Marksa.

LEWICOWI PATRIOCI na spowiedzi

autor: mlm, data nadania: 2013-06-24 17:38:03, suma postów tego autora: 4284

Dobrze chłopaki piszecie

(zwłaszcza ten fragment o "mętach nazikomunistyczno-ubeckich":)))), ale na waszym miejscu pokusiłbym się jeszcze o napisanie, co robiłby Marks w dzisiejszej Polsce. Bo to, że głosowałby na PiS, byłby członkiem Kolegium IPN, 1 marca czcił Żołnierzy Wyklętych, popierał interwencje NATO, to się domyślam. Ale chętnie się dowiem więcej.

autor: bolo, data nadania: 2013-06-24 18:26:44, suma postów tego autora: 4522

Motyw z medalionem

też 10/10. :DDD

autor: bolo, data nadania: 2013-06-24 18:42:53, suma postów tego autora: 4522

Cóż K. Marks .....

genialnym filozofem był ...... a co ciekawe, że jest nim nadal.


Choć niech mi K. Marks wybaczy ...... nie był to Durango...

jacekx marksista chrześcijański
z SLD

autor: jacekx, data nadania: 2013-06-24 19:22:33, suma postów tego autora: 3081

zrozumiałem, że ......

Durano95 , spider kolrowy i Getzz to Soldarni Patrioci RP.

Czyli założyciele nowej koalicji na lewica.pl.


Życzę epigonom Soldarności ...... sukcesów politycznych
tylko nie zapominajcie

o 21 postulatch Solidarności

bo naród
Wam je przypomni.


a ja Wam je teraz przypomnę :(Żądania strajkujących załóg reprezentowanych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy były następujące:

1.Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych, wynikająca z ratyfikowanej przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowych.

2.Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.

3.Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.

4.a) przywrócić do poprzednich praw: – ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976, – studentów wydalonych z uczelni za przekonania,

b) zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego),

c) znieść represje za przekonania.

5.Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.

6.Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:

a) podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o
sytuacji społeczno-gospodarczej,

b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.

7.Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku jak za urlop wypoczynkowy z funduszu CRZZ.

8.Podnieść wynagrodzenie zasadnicze każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.

9.Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.

10.Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko i wyłącznie nadwyżki.

11.Wprowadzić na mięso i przetwory kartki – bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).

12.Znieść ceny komercyjne i sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.

13.Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej, oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnej sprzedaży itp.
14.Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do lat 55 lub [zaliczyć] przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.

15.Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.

16.Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.

17.Zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.

18.Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.

19.Skrócić czas oczekiwania na mieszkanie.

20.Podnieść diety z 40 zł do 100 zł i dodatek za rozłąkę.

21.Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie 4-brygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.
Pozdrawiam.

jacekx marksista chrześcijański
z SLD

autor: jacekx, data nadania: 2013-06-24 19:57:43, suma postów tego autora: 3081

Marks - nasz (lewicowych patriotów) człowiek

"Marksizm (...) realnie zagraża polskiemu państwu".
http://nowyobywatel.pl/2012/11/25/narod-polski-wszyscy-obywatele-rzeczypospolitej/
(listopad 2012 r.)

autor: bolo, data nadania: 2013-06-24 20:15:36, suma postów tego autora: 4522

Getzz

Popełniłeś świetny komentarz do do wpisu Duronga. Akurat na tyle zasłużył. Gratuluję

autor: steff, data nadania: 2013-06-24 20:17:46, suma postów tego autora: 6626

podsumowanie jackax

Życzę epigonom Soldarności ...... sukcesów politycznych
tylko nie zapominajcie

o 21 postulatach Solidarności ......

jacekx marksista chrześcijański
z SLD

autor: jacekx, data nadania: 2013-06-24 21:25:21, suma postów tego autora: 3081

Marksista bolo

i jego marksistowscy koledzy:

http://www.lewica.pl/index.php?id=14956

http://www.partiapracy.pl/?skelMod=ModNews&nid=516

Normalnie Komuna Paryska bis!

autor: Durango 95, data nadania: 2013-06-24 21:27:40, suma postów tego autora: 3848

Nie wiem, co mam wspólnego

z przywołanymi przez tego dziwoląga linkami, ale niech tam żyje dalej w świecie swoich urojeń...

autor: bolo, data nadania: 2013-06-25 07:09:42, suma postów tego autora: 4522

Niezła menażeria

ten, za przeproszeniem, "obóz patriotyczny". Jak nie antyateistyczni ateiści, to antymarksistowscy marksiści.

autor: bolo, data nadania: 2013-06-25 07:10:49, suma postów tego autora: 4522

Red spider

co za prostackie spojrzenie na PRL

autor: polak17, data nadania: 2013-06-25 15:30:29, suma postów tego autora: 1224

estetyczne

'piewca dynamiki kapitalizmu, którą przeciwstawiał płaczom za zdechłymi niewydolnymi ustrojami, demokrata, dla którego socjalizm oznaczał poszerzenie swobód obywatelskich'

- z taka poetyka to można znaleźć prace nawet w Agorze.

Tylko gdzie się zapodziała walka klas i zmiana stosunków własnościowych?

autor: Czarek, data nadania: 2013-06-26 08:55:29, suma postów tego autora: 306

i dalej w przyszlosc

'Jak cały światopogląd Marksa, tak samo i to dzieło nie jest jakąś biblią, dającą gotowe i raz na zawsze słuszne prawdy ostatniej instancji, lecz jest niewyczerpanym źródłem podniet dla dalszej pracy umysłowej, do dalszych poszukiwań i walk o prawdę.' Róża Luksemburg

Dla Marksa znajomość skomplikowanej rzeczywistości jest punktem wyjścia dla konstrukcji modelu teoretycznego. 'Nasze pojmowanie dziejów jest przede wszystkim drogowskazem przy studium, nie zaś dźwignią do konstrukcji w stylu heglowskim' Fryderyk Engels

autor: Czarek, data nadania: 2013-06-26 15:32:22, suma postów tego autora: 306

POZNAJCIE PRAWDĘ A ONA WAS WYZWOLI….

Polecam gorąco epokowe dzieło Karola Marksa: "Historia Rosji i Europy - studium epoki imperializmu", Paryż 1954, język francuski.
W swej ostatniej pracy Marks odwołał cały szereg "młodzieńczych nieroztropnych haseł" z Manifestem Komunistycznym na czele. Odrzucił idee przeobrażeń rewolucyjnych na rzecz konwergencyjnego podążania ludzkości do modelu idealnych stosunków społecznych, warunkowanych tempem rozwoju cywilizacyjnego: socjologicznego i technologicznego.
Jednocześnie w sposób wizjonerski przedstawił istniejące zagrożenia ze strony polityki mocarstw imperialnych. (wg RWE 1954).
Prof. Arciszewski w 1896 roku stwierdził, że najgorszą rzeczą przed czym stanęła ludzkość, jest wykorzystanie przez mocarstwa imperialne wielce humanistycznych idei socjalistycznych instrumentalnie do stworzenia systemów totalitarnych zniewalających państwa i narody ("Myśli Polskich Socjalistów"(198..).

autor: Boleslaw, data nadania: 2013-06-28 01:07:41, suma postów tego autora: 87

Bolesławie,

"Historia Rosji i Europy - studium epoki imperializmu"
... hmm pierwszy raz słyszę o takiej pracy, do tego wydanej po raz pierwszy w 1954 r...
O ile to nie jest tylko twój prawacko-polski wymysł, to pewnie jest to ordynarna fałszywka pokroju "Protokołów mędrców Syjonu".

autor: dnk, data nadania: 2013-06-29 15:56:47, suma postów tego autora: 329

Dodaj komentarz