Komentarze czytelników portalu lewica.pl Komentarze czytelników portalu lewica.pl

Przejdź do menu

Komentowany tekst

Radosław S. Czarnecki: Co po turbokapitalizmie?

Komentarze czytelników

Dodaj komentarz

Dobre pytanie i Autor zapewne chciałby usłyszeć, że będzie to komunizm i w pewnym sensie nie jest ..

... daleki od prawdy.

Ludzkość wspięła się na najwyższą gałąź DRZEWA ŻYCIA i dzięki łatwemu dostępowi do węglowodorów rozwinęła cywilizację umożliwiającą wzrost demograficzny do niewyobrażalnych rozmiarów. Wystarczy wspomnieć że od czasów Marksa ,w połowie XIX wieku kiedy było nas około miliarda, za chwilkę, w połowie tego wieku, będzie dziewięć razy tyle - 9 000 000 000.
Dziewięciokrotny wzrost w ciągu dwustu lat, a na koniec XXI wiek przewiduje się 12 miliardów.

Czy od czasów owej "córki sklepikarza zza rogu, ze śmieszną, pretensjonalną torebką" i Regana,
ten wzrost został zahamowany? - nie , wprost przeciwnie i jest to najoczywistszy dowód na to, że
ten ohydny neoliberalizm sprzyja rozwojowi ludzkości - czyli daje jeść miliardom głodnych i leki miliardom chorych.
O co więc mamy do niego pretensję ? - o to, że nie daje wszystkim jednakowo.
Aa, to już inna sprawa.

Ta najwyższa gałąź na DRZEWIE ŻYCIA, na której siedzimy, ledwie się trzyma i gdyby przybyło jeszcze więcej gęb do wyżywienia , to niewątpliwie załamie się i wszyscy zginiemy.
Żadna ideologia tego nie zmieni – zasoby Ziemi są ograniczone i jeśli natychmiast nie znajdziemy innego źródła energii niż węglowodory ( ze względu na skalę zapotrzebowania nie mogą nim być te wszystkie wiatraki ogólnie nazwane źródłami alternatywnymi), to najpierw dojdzie do masowej wędrówki ludów w poszukiwaniu miejsca do życia ( co już się dzieje) a za chwilkę państwa mające jeszcze ( lub kontrolujące) resztki węglowodorów wezmą się za łeb .
Nie może być inaczej skoro Rosja demonstruje swoją siłę w północnych rejonach Azji zapowiadając, że ostatnich rezerwowych źródeł ropy i gazu znajdujących się na północnym szelfie azjatyckim będzie broniła mocą swoich wszystkich broni, w tym oczywiście jądrowych.

Jej skutkiem będzie zagłada ludzkości.
Bezpośrednio lub wskutek skażenia.

I właśnie wtedy (jeśli w ogóle ktoś przetrwa) stworzy się możliwość powrotu ludzkości do życia w grupach zbieracko - łowieckich , ( które, jak zapewniał Engels) żyły właśnie w komunie.

To jest właśnie ta jedyna możliwość uszczęśliwienia ludzkości komunizmem!
Jednak dość ponura.

I dlatego ten ohydny neoliberalizm trzeba rozpatrywać nie w kontekście sprawiedliwości społecznej ale jako sposób na przetrwanie cywilizacji do czasu opanowania fuzji jądrowej, co stworzy ludzkości nowe perspektywy, bo jeśli pozwolimy na sprawiedliwszy podział dóbr, to na rynku zabraknie wszystkiego ( a głównie żywności) i przyspieszymy jedynie opisany tu Armagedon.
Ziemia nie jest z gumy a większość zasobów już wykorzystaliśmy.
Być może damy sobie radę ale do tego potrzeba ogromnych ilości energii do odsalania wody i produkcji syntetycznej żywności.

Stoimy przed problemami, o których Marksowi się nawet nie śniło, bo nie wyobrażał sobie naiwniaczek, że zasoby Ziemi mogą się kiedyś wyczerpać i któregoś dnia trzeba będzie dokonać wyboru między równością a przetrwaniem!

autor: tarak, data nadania: 2018-09-27 18:55:51, suma postów tego autora: 2960

wpis ...

wpis ...
pokazuje zakłamanie kasty bogatych

autor: tarak, data nadania: 2018-09-27 18:55:51, suma postów tego autora: 2632

czyli ble, ble... neoliberalne, z drugiej zaś strony to całe pieprzenie o braku surowców to ... spojrzenie egoistów wszak Kosmos przed nami czyli trzeba zacząć Drogę do Gwiazd

a na początek to czas na USE czyli Stany Zjednoczone Europy.
Translation

entry ... this hypocrisy of caste rich author: tarak, date of posting: 2018-09-27 18:55:51,

the sum of the posts by this author: 2632

or blah, blah ... The neo liberal,
on the other hand, this whole fucking about the lack of raw materials is ... look self after all,

Space before us that is you have to start your way to the stars and to the beginning of time to USE or United States of Europe.

autor: JJC, data nadania: 2018-09-28 21:14:51, suma postów tego autora: 1581

Tylko komunizm

Co po kapitalizmie? Czy ktoś pokazał inną drogę niż ta którą wskazał Marks? Nie ma innej. Zresztą to kwestia nie wyboru, tylko raz: praw historii, dwa: przetrwania. Komunizm albo barbarzyństwo.

autor: lemski, data nadania: 2018-09-28 23:46:38, suma postów tego autora: 368

jest nas za dużo

....polityka "dobrodziei kapitalistów" w zmowie z KK postawiła na produkcję jak najtańszej siły roboczej i wciskając wszędzie w świecie swych duchownych propagatorów "ochrony życia poczętego i prokreacji " dostarcza swym partnerom biznesowym miliony głodujących i zdeterminowanych uciekinierów z rejonów absolutnie przeludnionych i głodnych lepszego życia ,a właściwie możliwości przeżycia. Syta i wyludniająca się pragmatyczna Europa przestała myśleć racjonalnie i popadła w konflikt myślowy...czyli "kociokwik" jak to kiedyś nazywano.

autor: bambosz0, data nadania: 2018-10-04 08:54:00, suma postów tego autora: 1832

Pisze pani bamboszO: "Syta i wyludniająca się pragmatyczna Europa przestała myśleć racjonalnie...

Nie wydaje mi się.
Europa jest syta ale nie ma w niej miejsca na miliony migrantów i to bynajmniej nie z powodów rasowych, jak to się "wciska" do głowy ludziom ale właśnie z powodu tego pragmatyzmu.
To jest w wielkiej mierze dobrobyt na kredyt i takie kraje jak Francja, Hiszpania, Portugalia czy Grecja z wielkim trudem utrzymują równowagę społeczną.
Te miliony migrantów o innej mentalności nie mogą znaleźć
tu miejsca do życia, bo nie przysporzą krajowi takich dochodów, które umożliwiłyby im warunki równe Europejczykom - powstaną getta biedoty myślących tak jak pani bamboszO i z tej racji stanowiących potencjalne niebezpieczeństwo dla stabilności krajów gospodarzy.

A rewolucja, jakakolwiek by nie była, komunistyczna anarchistyczna czy bezideowa, zmiecie to państwo.
I kto wtedy straci? - czy tylko Europejczycy? Skądże - WSZYSCY stracą a jako ludzkość stracimy możliwość ucieczki z tej pułapki demograficznej dzięki postępowi technicznemu.
A jego rozwój jest możliwy jedynie w warunkach stabilności społecznej.

Trzeba pamiętać, że w historii świata najazdy jednych ludów na drugie zawsze kończyły się masakrą którejś ze stron.
Przypomnijmy sobie jak przebiegała ekspansja islamu na sąsiednie kraje w średniowieczu albo wędrówki ludów za czasów Atylli, żeby wymienić tylko te najbardziej znane.

Pokutuje takie naiwne przekonanie, że gdyby Zachód posunął się trochę na tej ławce i podzielił dochodem z biedotą świata, to los biedoty by się poprawił.
To iluzja.
Pieniądze tyle są warte, co towar który można za nie nabyć i w warunkach niedostatku surowców napływ gotówki na światowym rynku nic nie zmieni na lepsze - nadal będą biedni i bogaci ( towarami lub dostępem do surowców) a gdyby nawet Pan Bóg przyłożył do tej sprawy palec i odebrał te zasoby bogatym i podzielił "po równo" to i tak z to nic nie zmieni BO SUROWCÓW Z TEGO NIE PRZYBĘDZIE"!!
- a ludności na świecie tak!
I to jest właśnie istota problemu.

Chyba że zastosujemy metodę sprawdzoną w polskim Sejmie, kiedy to wznosiliśmy modły do Najwyższego o deszcz ( było tak kilka lat temu) i papież lub jakiś inny mułła ubłaga Stwórcę o przywrócenie globowi zasobów - no, wtedy to może tak - ale każdy wie że to rodzaj dowcipu.

Tu nie ma dobrego wyjścia.

autor: tarak, data nadania: 2018-10-04 22:10:59, suma postów tego autora: 2960

Tak właśnie jest Tarak

*** cytat z bambosz0
Jest nas za dużo
....polityka "dobrodziei kapitalistów" w zmowie z KK postawiła na produkcję jak najtańszej siły roboczej i wciskając wszędzie w świecie swych duchownych propagatorów "ochrony życia poczętego i prokreacji " dostarcza swym partnerom biznesowym miliony głodujących i zdeterminowanych uciekinierów z rejonów absolutnie przeludnionych i głodnych lepszego życia...
***

a to co snujesz to właśnie usprawiedliwienie dla sytych bogatych oraz takich jak TY
***
polityka "dobrodziei kapitalistów" w zmowie z KK postawiła na produkcję jak najtańszej siły roboczej…
***
Szczególnie dzieje to się w Polsce - stąd miłość „polskich dobrodziei kapitalistów” do obywateli Ukrainy.

Uważam ja marksista chrześcijański, że Papa Franciszek widzi dalej niż "Polscy Biskupi" i zdaje sobie sprawę, że jak dalej KK będzie szedł ręka w rękę z bogatymi to KK tylko straci wiernych…
Szczerze PAPA Franciszek ma niepowtarzalną szansę być Papieżem Ludzi Ubogich.
Umiłowanie bogatych przez Biskupów KK będzie powodowało odwrót zwykłych ludzi od KK... z drugiej strony może to spowodować u wielu młodych chrześcijan z KK powrót do koncepcji Teologii Wyzwolenia.

autor: JJC, data nadania: 2018-10-05 20:42:00, suma postów tego autora: 1581

surowce Taraku

surowce Taraku
Oj Taraku
surowce energetyczne i nie tylko są w Kosmosie tylko sięgnąć ręką w nasz Układ Planetarny...

Dlatego Ludzkości czas zacząć drogę do Gwiazd a nie pieprzyć się ciągle w tym grajdołku Ziemi

i przekształcać naszą rasę ludzi w homo homini lupus.


Translation

Raw materials Oj energy Taraku
Taraku and not only are in space only to reach your hand in our planetary system.
That's why Humanity time to start your way to the stars and not fuck to this
small planet Earthand transforming our race of people in the race of homo homini lupus est.

autor: JJC, data nadania: 2018-10-05 20:52:43, suma postów tego autora: 1581

Dodaj komentarz