Katalog

Kategoria: społeczeństwo, podkategoria: (anty)globalizacja


Antyglobalizacja.
Serwis przeciwników globalizacji.
www.antyglobalizacja.most.org.pl


ATTAC
Obywatelska Inicjatywa na rzecz Opodatkowania Obrotów Kapitałowych ATTAC - strona polskiego oddziału stowarzyszenia. Dużo tekstów.
attac.pl


Sprawiedliwy handel
Strona stwoarzyszenia zajmującego się propagowaniem sprawiedliwego handlu. „Sprawiedliwy Handel to partnerstwo pomiędzy producentami i kupującymi, którzy pracują na rzecz usunięcia społecznego upośledzenia producentów w celu zwiększenia dostępu producentów do rynków i promowania procesu zrównoważonego rozwoju. Jego misją jest szerzenie równości społecznej, ochrony środowiska i bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez handel.”
www.sprawiedliwyhandel.pl


Sprawiedliwy Handel
Portal internetowy, poprzez który zasięgnąć można podstawowych informacji o Sprawiedliwym Handlu, dowiedzieć się nowinek na temat bieżących wydarzeń społecznych z kraju i ze świata. Najważniejsze jednak jest to, iż poprzez ich stronę internetową kupić można kawę, herbatę, mate czy kakao opatrzone certyfikatem "Fair Trade".
www.sprawiedliwy-handel.plAttac International
Obywatelska Inicjatywa na rzecz Opodatkowania Obrotów Kapitałowych ATTAC - strona międzynarodowa.
www.attac.org


Blackmustache
Strona z kilkoma ciekawymi animacjami flashowymi.
www.blackmustache.com/home.html


Corporate Watch
Organizacja zajmująca się dokumentowaniem przestępstw ponadnarodowych korporacji. Dużo ciekawych informacji o poszczególnych korporacjach. Przeczytaj, zanim skorzystasz z ich produktów
www.corporatewatch.org


McSpotlight
Brytyjska strona przeciwników McDonalda i innych korporacji międzynarodowych.
www.mcspotlight.org


Parlamentarzyści na Rzecz Wprowadzenia Podatku Tobina
842 (koniec listopoda 2001 r.) parlamentarzystów z kilkunastu państw Europy i Ameryki, popierających wprowadzenie podatku obrotowego od międzynarodowego przepływu kapitału.
tobintaxcall.free.fr


protest.net
Niezależny portal pomocny wszystkim spragnionym informacji na temat różnej maści protestów. Niezbędnik każdego zaangażowanego społecznie aktywisty!
www.protest.net


Światowe Forum Społeczne
Społeczna odpowiedź na neoliberalną globalizację: miejsce otwartej i demokratycznej debaty, wymiany doświadczeń oraz opracowywania skutecznych form walki z dyktatem kapitału międzynarodowego. Setki i tysiące organizacji wspierających z całego świata współdziałających na rzecz realizacji hasła: "Inny świat jest możliwy!"
www.forumsocialmundial.org.br


?

Lewica.pl na Facebooku