Katalog

Kategoria: idee, podkategoria: feminizm


Centrum Praw Kobiet
Centrum Praw Kobiet jest organizacją, której misją jest działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz w rodzinie.
www.cpk.home.pl


eFKa - Fundacja Kobieca
Fundacja Kobieca eFKa to założona w marcu 1991 roku non-profitowa feministyczna fundacja działająca na rzecz kobiet. Jej siedzibą jest Kraków.
www.efka.org.pl


Emancypunx
Anarchoefeministki z Warszawy. Jedna z najważniejszych tego typu grup w naszym kraju.
www.emancypunx.com/nowosci.htm


Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Federacja powstała jako porozumienie kilku organizacji dla popierania i obrony praw kobiet jako podstawowych praw człowieka do decydowaniaw sposób wolny od przymusu, dyskryminacji i przemocy o tym, czy, ile i kiedy mieć dzieci, jak też prawa do informacji i środków umożliwiających osiągnięcie tego celu.
www.federa.org.pl


Feminoteka
Feminoteka, jako feministyczny serwis informacyjny oraz feministyczna księgarnia, powstała w 2001 roku jako inicjatywa całkowicie niezależna, nie podlegająca żadnym organizacjom ani instytucjom, ale współpracująca z wieloma z nich. Dziś działa jako fundacja.
www.feminoteka.pl


Grupa Pro Choice
Strona internetowa Grupy Pro Choice.
prochoice.blox.pl/html


Kampania Stop Przemocy w Rodzinie
Strona kampanii przeciwko przemocy w rodzinie: kalendarium, akcje, statystyki itd.
www.feminoteka.pl/wiezyrodzinne/index.htm


Kaolicki Kościół Mariawitów
Wspólnota religijna powstała w 1935 r. w wyniku rozłamu w mariawityzmie, z siedzibą w Felicjanowie. podkreśla rolę kapłaństwa kobiet.
groups.msn.com/mariawita/_whatsnew.msnw


Kobiety kobietom
Dział dotyczący feminizmu na powyższej stronie.
www.kobiety-kobietom.com/feminizm/


Koedukacyjna Unia Rewolucyjno-Wyzwoleńczo-Anarchistyczna
Warszawskie (i chyba nie tylko) anarchofeministki. Prowadzą "krytykę władzy państwowej, władzy pieniądza oraz władzy fiuta".
www.alter.most.org.pl/kurwa/


KONSOLA
Stowrzyszenie kobiet KONSOLA powstało w 1999 r. Jego cele to: 1. Działanie na rzecz praw kobiet jako praw człowieka 2. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, narodowość, wyznanie, status społeczny, niepełnosprawność i inne, 3. Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewczynek, 4. Wspieranie rozwoju kobiet, 5. Aktywizacja zawodowa kobiet, 6. Propagowanie i wspieranie działań prowadzonych na rzecz udziału kobiet w życiu publicznym, 7. Propagowanie myśli feministycznej i wiedzy z zakresu gender studies, 8. Podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno_kulturalnych i artystycznych, 9. Upowszechnianie działań kulturotwórczych i artystycznych uwrażliwiających na problematykę płci, 10. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania, 11. Prowadzenie działalności integrującej członkinie stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
free.art.pl/konsola/


Liga Kobiet Polskich (LKP)
Apolityczna organizacja powstała w 1913 r. Zajmuje się przede wszystkim Obroną praw kobiet i rodziny, pomocą kobietom w trudnych sytuacjach życiowych oraz edukacją kobiet.
http://manufaktura.pl/lkp/


OŚKa
OŚKa - Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych. Dużo potrzebnych informacji; "co, gdzie, kiedy" w klimatach feministycznych na terenie całego kraju.
www.oska.org.pl


Polskie Stowarzyszenie Feministyczne - Centrum Kobiet
PSF-CK działa na rzecz kobiet, stara się promować feminizm oraz równość kobiet i mężczyzn.
www.feministki.org.pl


Wiedźma
Radykalna grupa anarchistyczno-feministyczna. Związane są z nią dwa zespoły muzyczne: "Piekło Kobiet" i "Fuck Finger".
www.wiedzma.most.org.pl


Zadra - pismo feministyczne
Kwartalnik feministyczny. Na pewno znajdziesz go w empiku.
www.efka.org.pl/zadra?

Lewica.pl na Facebooku