Komentarze czytelników portalu lewica.pl Komentarze czytelników portalu lewica.pl

Przejdź do menu

Komentowany tekst

Demitologizacja potrzebna od zaraz

Komentarze

Dodaj komentarz

trochę krytyki do artykułu

"Tak rozumiana edukacja winna nauczać przede wszystkim krytycyzmu, dystansu do autorytetów (przez co zanika skłonność do autorytaryzmu), racjonalności co z kolei będzie wpływać i sprzyjać samodzielnemu i zdystansowanemu myśleniu przyszłych pokoleń Polek i Polaków."

Krytycyzmu i dystansu do autorytetów nauczają też polscy narodowcy, skrajni prawicowcy itp. Z ich pozycji atakuje się autorytety intelektualne czy publicystyczne mocniej niż robi to jakakolwiek inna grupa ideowa, może poza anarchistami, krytykującymi wszystkich. Nasi skrajni prawicowcy krytykują np Bartoszewskiego, Michnika, ale bywa że i publicystów Gazety Polskiej np. w kwestii ukraińskiej, czy globalną finansjerę. Zatem trzeba im przyznać, krytykują wiele autorytetów, choć największego z nich w skali Polski, jakim jest Kościół Rzymskakatolicki w Polsce nie ważą się skrytykować, chyba że jakaś parafia przyjmie uchodźców albo jest to papież Franciszek, dla nich "lewak". Bywa zresztą współcześnie, że otwarci przeciwnicy większości autorytetów są bardziej autorytarni (w społeczeństwie, w rodzinie) niż średnia krajowa, np. kibole ...

"Tu właśnie widzieć należy emanację idei romantycznych, które doktrynalnie wspomagają pełnymi garściami uzasadnienia dla sarmatyzmu, idealistycznych i megalomańskich poglądów w rodzaju: „Polska Chrystusem narodów” bądź Polska jako Winkelried dla reszty Europy."

Hm, bywały czasy, że idee romantyczne (obok pozytywistyczno-oświeceniowych) przyjmowano w niejeden projekt lewicowy. Przypomnę tylko, że pojęcie wyzwolenia proletariatu i walki robotników, rewolucji socjalnych czy narodowowyzwoleńczych ujmowano w schematy romantyczno-mesjanistyczne itp. Bo jakby nie patrzeć, bardziej do pozytywizmu pasuje ewolucja (najlepiej szybka), nie zaś rewolucja dokonywana czynem przez bohaterskie jednostki czy nawet bohaterskie masy (w tym wyrażeniu usiłowano pogodzić marksizm z romantyzmem, bo ów nie był tak mocno oświeceniowo-pozytywistyczny jak liberalizm; silniejszy był w nim komponent romantyczny, często utopijny).

autor: tomasz_rysz, data nadania: 2017-04-24 17:26:34, suma postów tego autora: 1023

Szanowny Panie Autorze

Przestań w końcu do cho...ery popisywać się banałami i napisz
kto stoi za tą polską polityką wschodnią, i dlaczego.
Dyskusja forumowiczów na ten temat może być bardzo pouczająca a o świadomości społecznej i geopolitycznej Polaków powie nam więcej niż Gombrowicz.

autor: tarak, data nadania: 2017-04-24 22:53:31, suma postów tego autora: 2709

Demitologizacja Demitologa?

Pora zadumać się nad tak postawionym zadaniem. Napisany z temperamentem tekst godzien przetłumaczenia na język sąsiada. Tyle tylko, czy sam Autor nie żyje mitem? Podobnie jak Gombrowicz? A może jednak na tych Kresach nie tylko wyrastali bogoojczyźniani pisarze. Czy niby należał do nich Słowacki? Conrad? Iwaszkiewicz? Nie wyliczam innych, wprawdzie niepolskiego pochodzenia, ale piszących po polsku i wchodzących do kanonu polskiej literatury. Kresy dla Polaków to jak prerie i Dziki Zachód dla Amerykanów. Nikt w Ameryce, oglądając Johna Wayne nie zastanawia się nad losem Indian. Nasi górą, blade twarze znowu pasą swoje krowy na odzyskanym pastwisku. U nas każdy film najpierw od zarania ocenia się pod kątem poprawności. każdy naród ma własną wizje, często odwrotność spojrzenia sąsiada.

autor: qaduc, data nadania: 2017-07-04 17:56:53, suma postów tego autora: 250

Dodaj komentarz