Komentarze czytelników portalu lewica.pl Komentarze czytelników portalu lewica.pl

Przejdź do menu

Komentowany tekst

O koniu trojańskim raz jeszcze

Komentarze

Dodaj komentarz

Święta prawda

Europo obudź się…

SZE - Stany Zjednoczone Europy
Stany Zjednoczone Europy lub UE (tej samej prędkości) stanowi zagrożenie dla gospodarki i roli Stanów Zjednoczonych.

Europe wake up.
United States of Europe or the EU (the same speed) a threat to the economy and the role of the United States.

Kolego Radosław S. Czarnecki
to co poniżej piszesz też tak widzę


***
cytat
Radosław S. Czarnecki

Stanom Zjednoczonym AP, zwłaszcza rządzonym przez Donalda Trumpa (JarKacza w globalnym, amerykańsko-unilaterlalnym i ultra-neoliberalnym wydaniu), zależy na Polsce o tyle na ile zabezpiecza ona ich interesy, tu w Europie Środkowo-wschodniej: z jednej strony ma „szczypać” Rosję tworząc przez swoją politykę napięcie i formę zimnej wojny w tej części Starego Kontynentu, a z drugiej – ważniejszym zadaniem postawionym „przyjacielowi znad Wisły”, jest osłabienie i doprowadzenie (przy najkorzystniejszym zbiegu okoliczności) do rozbicia Unii Europejskiej. W perspektywie jednoczenia i scalania w jeden homogeniczny organizm polityczno-gospodarczy Unia stanowi zagrożenie dla gospodarki i roli USA.
***

kolego szkoda, że nie jesteśmy w jednej partii :(

SZE - Stany Zjednoczone Europy
Czyli Unia ( tych samych prędkości ) stanowi zagrożenie dla gospodarki i roli USA.

Ciekawym jest jednym z działań USA kontra UE jest wywołana przez nich Arabska Fala co uderza o brzegi UE...
Fala, której formalnie tak nienawidzi Pan Prezes.

Interesting is one of the actions the US vs. EU is called by them the Arab Wave which hits at the edges of the EU ... Wave, which formally so hates Mr. Kaczynski.

autor: JJC, data nadania: 2018-01-29 00:30:45, suma postów tego autora: 1581

Interesy USA powinny być zbieżne z interesami UE

Przykre, ale to w praktyce inaczej wygląda.

Tak wygląda, że być może jednym z działań USA przeciw UE stają się
wywołane Arabskie Fale czy szerzej Afrykańskie Fale uderzające o nasze brzegi...
Fale te przypominają wędrówki Ludów, których efektem było zniszczenie i upadek Starożytnego Rzymu.

Dlaczego za fale, które uderzają w nasze brzegi odpowiadają moim zdaniem USA ?

Niestety to USA odgrywały i odgrywają swoją rolę w naruszeniu stabilności politycznej Arabii a także Afryki poprzez likwidację państw stabilizatorów Kontynentu Afrykańskiego Libii czy Iraku

Pojawia się tylko pytanie czy było to zaplanowane a może to wyszło niechcący :( tak jak niechcącym było stworzenie Bin Ladena.

W każdym bądź razie Arabskie Fale a może szerzej Afrykańskie Fale przeszkadzają w rozwoju bezpiecznej Wspólnej Europy.

Skłócenie Europy z Rosją , Brexit itd. ...

Współczesny Rzym był a może jest nadal blisko.

Moim zdaniem marksisty chrześcijańskiego narodziny współczesnego Rzymu leżą w interesie wszystkich Europejczyków.

Poniżej próba translacji językowej…

The interests of the UNITED STATES should be consistent with the interests of the EU.

Unpleasant, but is in practice, otherwise it looks like. So it looks like that may be one of the activities of the US against the EU become induced Emirates Waves or the wider African Waves striking our shores ... These waves are reminiscent of peoples, of which the result was the destruction and fall of ancient Rome. Why for the waves that hit our shores are responsible in my opinion the US? Unfortunately, the USA played and play its role in political stability in Saudi as well as African countries through the Elimination of stabilizers of the African continent Libya or Iraq appears only a question about whether it was planned or was it came out accidentally:(as niechcącym was to create a Bin Laden. In any event, Emirates Waves and perhaps the wider African Waves interfere with the development of a secure Europe. Europe-Russia's inactivity, Brexit, etc. ... Modern Rome was and perhaps is still close. In my opinion, Christian marksisty ...

autor: JJC, data nadania: 2018-01-30 10:11:05, suma postów tego autora: 1581

Koń Putina (trojański:)

i pochodne fantazmaty, którymi operuje autor to niezły ubaw, potrzebny nam w czasie stanu wojennego *dla pokrzepienia serc*.
Popisy jakichś troli czy producentów fake newsów nie zasługują na uwagę poważnego komentatora, chyba, że chce on je wykorzystać jako barwy do malowania obrazu Polski jako siedliska *lechickiego plemenia* ksenofobów, faszystów, antysemitów i ultrakonserwatystów, fundamentalistów religijnych. I może nawet to obraz prawdziwy i piękny (z *ropuszej* perspektywy:), ale ja widzę tylko kiepską karykaturę.

Między dżumą a cholerą czyli Polska wobec geopolityki.
Mam podobną wizję jak autor co do roli jaką odgrywają SZA i Rosja wobec Polski.
Wybór EU, *trzeciej drogi* wydaje się najbardziej racjonalny, ale tracimy suwerenność i idziemy na ślepo, nie wiemy co będzie dalej (im dalej w las tym więcej drzew), dokąd nas powiodą biurokraci z Brukseli i co z tego będą mieli Polacy.
Jak dotąd pod rządami POPSL nie był to zachęcający rozwój sytuacji dla większości obywateli.
Opcja unijna nie jest całkiem bezpieczna to widzi każdy kto coś rozumie z polityki i historii. Dlatego *dobra zmiana* stara się trzymać zasady suwerenności państw narodowych na wspólnym europejskim rynku, bo takie były perspektywy przy wstępowaniu do UE.
Opowiadania o tym, że *Jarkacz* robi wszystko żeby wyprowadzić Polskę z UE to propaganda dla najgłupszych i można to spokojnie między bajki włożyć. Wygląda na to, że Polska jest między młotem, a kowadłem, albo między dżumą a cholerą i stara się między nimi manewrować.

PS.
A z tym koniem trojańskim to jest coś *na rzeczy*, bo faktem jest stajnia Augiasza, którą teraz Herkules Jarkacz i jego drużyna stara się doprowadzić do ładu :).

autor: Adrem63, data nadania: 2018-01-31 09:30:45, suma postów tego autora: 2128

Errata ... zaraz jakiś X się odezwie by uczyć geografii

Niestety to USA odgrywały i odgrywają swoją rolę w naruszeniu stabilności politycznej Arabii a także Afryki poprzez likwidację państw stabilizatorów
Kontynentu Afrykańskiego oraz Blskiego Wschodu: Libii czy Iraku


Errata ... just some X resumes to teach geography.

Unfortunately, is the U.S. played and play its role in political stability in Saudi as well as African countries through the Elimination of stabilizers of the African continent and the Middle East: Libya or Iraq

autor: JJC, data nadania: 2018-01-31 20:51:07, suma postów tego autora: 1581

Przepraszam Adrem

Czy aby nie zadrwiłeś ?

Problem tylko z kogo ? 

*** cytat z Adrema
A z tym koniem trojańskim to jest coś *na rzeczy*, bo faktem jest stajnia Augiasza, którą teraz Herkules Jarkacz i jego drużyna stara się doprowadzić do ładu :).
***
Podkreślam

***teraz Herkules Jarkacz***

Co kolego jeszcze wymyślisz?

... Proponuję
Słonko na Naszym Niebie
z puentą … aby nam wiecznie świeciło i grzało :)

autor: JJC, data nadania: 2018-02-01 12:28:58, suma postów tego autora: 1581

Przepraszam Irak ... według chyba najnowszej geografii

Irak to Euroazja.

Ciekawe, ale wygląda na to, że Irak też stabilizował Europę
Destabilizacja Iraku w kontekście z Falami Afrykańskimi i Falami Bliskowschodnimi - Wędrówkami Ludów jest niebezpieczna.
Bo destabilizacja Iraku ta jest destabilizacją Euroazji.


Tak przy okazji kolego Adrem Polska i nawet Herkules nie mają szans wędrówek Ludów zahamować - wcześniej sama ulegnie :(.
Przypominam pod wpływem Wędrówek Ludów padł nawet Starożytny Rzym.

Sorry Iraq ... by probably the latest geography of Iraq is the Eurail.

Interesting, but it looks like that Iraq also stabilizował Europe destabilisation of Iraq in the context of waves of African and Middle Eastern Waves-Wandering Peoples is dangerous.
Because a destabilisation of Iraq is destabilisation of Eurasia. By the way buddy Adrem Poland and even Hercules no hiking Peoples stop-before same is:(. I under the influence of Migration of peoples fell even ancient Rome.

autor: JJC, data nadania: 2018-02-01 12:50:14, suma postów tego autora: 1581

Kolego Adrem

Czyżbyś Kolego składał samokrytykę...

cytat poniżej*** z Kolegi

Koń Putina (trojański:)
i pochodne fantazmaty, którymi operuje autor to niezły ubaw, potrzebny nam w czasie stanu wojennego *dla pokrzepienia serc*.
Popisy jakichś troli czy producentów fake newsów nie zasługują na uwagę poważnego komentatora, chyba, że chce on je wykorzystać jako barwy do malowania obrazu Polski jako siedliska *lechickiego plemenia* ksenofobów, faszystów, antysemitów i ultrakonserwatystów, fundamentalistów religijnych. I może nawet to obraz prawdziwy i piękny (z *ropuszej* perspektywy:), ale ja widzę tylko kiepską karykaturę.

*** koniec cytatu

Tu podkreślam

tą ***tylko kiepską karykaturę*** :)
i
bufoniaste ***nie zasługują na uwagę poważnego komentatora*** :)

autor: JJC, data nadania: 2018-02-01 12:59:43, suma postów tego autora: 1581

Dodaj komentarz