Wyprzedaliśmy się dawno temu
2009-11-08 15:48:38
Izraelski radiowiec: Pana imię i nazwisko?
Schwytany palestyński fida'i ("bojownik"): Nazywam się Ahmad Abd al-Hamid Abu Sita.
I.R.: Do jakiej organizacji pan należy?
Pal.: Należę do Ludowego Frontu Wyzwolenia [tahrir] - to znaczy Zastraszania [tachrib] Palestyny.
I.R.: A kiedy przyłączył się pan do organizacji terrorystycznej?
Pal.: Kiedy tylko dowiedziałem się o terroryzmie.
I.R.: Na czym polegała pana misja w południowym Libanie?
Pal.: Moją misją był terroryzm... innymi słowy, mieliśmy wchodzić do wiosek i po prostu terroryzować. I gdziekolwiek były kobiety i dzieci, mieliśmy szerzyć terror. Zajmowaliśmy się tylko i wyłącznie terroryzmem.
I.R.: Stosował pan terror, bo wierzył pan w sprawę, czy po prostu był pan zainteresowany zyskiem finansowym?
Pal.: Nie, na Boga, robiłem to tylko dla pieniędzy. Bo w końcu cóż to za sprawa? Skąd? Jest jeszcze jakaś sprawa? Wyprzedaliśmy się dawno temu.
I.R.: Proszę powiedzieć, skąd organizacje terrorystyczne biorą pieniądze?
Pal.: Od każdego, kto ma pieniądze na terroryzm; czyli od arabskich reżimów wspierających terroryzm.
I.R.: Co pan sądzi o terroryście Arafacie?
Pal.: Przysięgam, że to największy terrorysta ze wszystkich. To on wyprzedał nas i sprzeniewierzył naszą sprawę. Całe jego życie to terroryzm.
I.R.: Co pan sądzi o zachowywaniu się Izraelskich Sił Obrony?
Pal.: Na mój honor, dziękujemy Izraelskim Siłom Obrony za dobre traktowanie każdego terrorysty.
I.R.: Ma pan jakąś radę dla innych terrorystów, którzy wciąż terroryzują i atakują ISO?
Pal.: Radzę im, aby poddali się ISO, a spotkają się z jak najlepszym traktowaniem.
I.R.: Na koniec, Panie Terrorysto: czy chciałby pan przesłać wiadomość dla swojej rodziny?
Pal.: Pragnę zapewnić moją rodzinę i przyjaciół, że jestem w dobrym zdrowiu i chcę również podziękować wrogiej rozgłośni za umożliwienie mi wypowiedzenia się.
I.R.: Ma pan na myśli Kol Jisrael, Głos Izraela?
Pal.: Tak, proszę pana, dziękuję panu, oczywiście, proszę pana.

(Edward Said, Za ostatnim niebem. Palestyńczycy, Fundacja Aletheia, Warszawa 2002, s. 65)

poprzedninastępny komentarze