Lewica, syjonizm, stalinizm, antysemityzm
2010-01-23 00:16:38Truizmem jest stwierdzenie, że warto podjąć dyskusję o ewolucji stosunku lewicy i ruchu robotniczego do syjonizmu. Punktem wyjścia dla takiej dyskusji mogą być opublikowany właśnie na portalu Internacjonalista.pl tekst Trockiego "Termidor i antysemityzm", oraz opublikowany tamże tekst Mario Kesslera, poświęcony stosunkowi Trockiego do zarówno antysemityzmu, jak i syjonizmu. Dostępny jest również poświęcony wspomnianym kwestiom wątek na forum Internacjonalista.pl.

poprzedninastępny komentarze