o kolejnych protestach wykluczonych opiekunów
2015-01-15 13:33:27
W cieniu ważnego konfliktu społecznego wokół górnictwa łatwo było przeoczyć inny także ważny protest - rodzin niepełnosprawnych dzieci i wykluczonych opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych (w tym starszych) który odbył się we wtorek.

O dramatycznej sytuacji tej grupy mówiłem już w dzień demonstracji w Polskim radiu.

Dziś - w czwartek o godzinie 21.00 w Radio Dla Ciebie będę mówił szerzej o sytuacji rodzin z osobami wymagającymi długoterminowej opieki. Podczas audycji połączymy się też z osobami bezpośrednio doświadczającymi tego typu problemów.
Zachęcam do wysłuchania.


Chciałem przy okazji zamieścić jako uczestnik wtorkowych wydarzeń dodatkową informację o przebiegu rozmów przedstawicieli części środowiska opiekunów ze stroną rządową:

W związku z wtorkowymi demonstracjami rodzin osób niepełnosprawnych i obecnością tego dnia delegacją wykluczonych opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych narosło w sieci wiele niejasności, waśni, pytań i nieporozumień. Jako uczestnik grupy, która wspomnianego dnia spotkała się z przedstawicielami Rządu w Kancelarii Premiera RP chciałem napisać kilka słów wyjaśnienia i sprostowania.

Otóż kilkuosobowa delegacja WO około godziny 10.00 zanim jeszcze rozpoczął się protest rodziców dzieci niepełnosprawnych weszła na spotkanie z przedstawicielami Rządu ( urzędnicy Kancelarii Premiera i znani nam wszystkim partnerzy z resortu pracy i polityki społecznej: Pani Minister Elżbieta Seredyn, Pan Dyrektor Olgierd Podgórski oraz Pan Kosiński z biura Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych).

Strona społeczna przekazała pismo zawierające postulaty środowiska a także werbalnie wypunktowała najważniejsze z nich. Znalazły się w nim stare – i jak sądzę nie budzące kontrowersji wśrodowisku WO – postulaty i zagadnienia:

- domaganie się równego traktowania opiekunów osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji bez względu na wiek w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego i w pozwiązaniu z tym domaganie się pilnej realizacji wyroku z 21 października Trybunału Konstytucyjnego kwestionującego obecne zasady różnicowania opiekunów

- pokazanie, że w opinii środowiska WO nadal nie został w pełni zrealizowany wyrok Trybunału TK z 05 grudnia 2013 roku mówiący o przywróceniu praw nabytych do świadczenia pielęgnacyjnego. W opinii strony społecznej wypłata 520 złotowego zasiłku dla opiekuna nie stanowiła pełnej realizacji wyroku TK odnoszącego się do świadczenia pielęgnacyjnego ( dziś wynosi ono ponad 1000 złotych).

- upomnienie się o tę grupę opiekunów osób dorosłych osób niepełnosprawnych którzy rezygnują z pracy by oddać się opiece a nie kwalifikują się do któregokolwiek ze świadczeń opiekuńczych ( i pozostają bez zabezpieczenia zdrowotnego).

- zapytanie o pozostałe postulaty i kwestie do rozwiązania które były konsultowane w trakcie obrad podstolika ds. niepełnosprawnych osób dorosłych w ramach klauzuli okrągłego stołu ds. systemu wsparcia osób niepełnosprawnych.
- wyrażenie głosu sprzeciwu wobec projektu o pomocy osobom niesamodzielnym ( znanego jako tzw. projekt Augustyna) w jego obecnym kształcie.

W tym ostatnim punkcie osobiście mam nieco łagodniejszy pogląd, ale jako że nie był to główny punkt spotkania ( gdyż przedstawiciele rządu powiedzieli, że nie biorą udziału w pracach nad wspomnianym projektem) nie zgłaszałem swojego votum separatum.

Co dowiedzieliśmy się od strony rządowej:

1) Na przełomie stycznia i lutego ma został przedstawiony projekt zmian ustawowych, które by służyły realizacji wyroku TK z 21 października. Na razie nie chciano – by nie wywoływać emocji – uchylić rąbka tajemnicy – co w nowym projekcie się znajdzie. Można jednak zakładać że będzie w nim takie czy inne kryterium dochodowe, ale nie wiemy na jakim poziomie. Po zgłoszeniu projektu odbędzie się posiedzenie stolika ds. opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych a także ruszą oficjalne konsultacje społeczne projektu.

2) Nawet gdy wejdą w życie nowe regulacje, w myśl zasady ochrony praw nabytych osoby które w chwili wejścia w życie nowych przepisów miałyby nabyte uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna lub specjalnego zasiłku opiekuńczego będą miały wybór czy pozostać na dotychczasowym świadczeniu ( do czasu wygaśnięcia okresu na jaki zostały one im przyznane) czy poddać się nowym regulacjom.

3) Jeśli chodzi o kwestie wyroku z 5 grudnia 2013 roku, MPiPS podtrzymuje swoje stanowisko w myśl którego wyrok został zrealizowany wraz z przyjęciem ustawy o wypłacie zasiłku dla opiekuna.

Raff


poprzedninastępny komentarze