Rutkowski, bo "prywatne jest zawsze lepsze"?
2012-02-10 12:00:48
W powszechnej opinii polskiego społeczeństwa, prywatny detektyw, “Krzysztof Rutkowski”, rozwikłał zagadkę zaginięcia Magdy- policja zaś nigdy by do tej prawdy nie dotarła. Skąd taka pewność, że gdyby nie działania Rutkowskiego, to matka Magdy nigdy by nie wyjawiła prawdy, i że policja nigdy by nie doszła, że matka kłamie mówiąc o porwaniu? To wynik głębokiej ideologizacji polskiego społeczeństwa, w myśl której prywatne będzie zawsze lepsze od publicznego czy państwowego, na tej zasadzie więc prywatny detektyw z założenia jest skuteczniejszy od państwowej policji, a nawet więcej- Rutkowski to prawdziwy detektyw, policja to sami nieudacznicy... Tak działa antypaństwowa ideologia, lansowana w Polsce długo przed zmianą systemową...

Dzięki tej ideologizacji w Polsce w sposób stosunkowo łatwy przebiega proces prywatyzacji sfery dotychczas publicznej, wycofywania się państwa z róznych obszarów aktywności i odpowiedzialności. Zapewne gdyby teraz przeprowadzić sondaż opinii publicznej, większość Polaków zgodziłaby się na likwidację publicznej policji i zastąpienie jej prywatnymi detektywami w rodzaju Rutkowskiego.

Nie twierdzę, że policja jest doskonała. Ale jej mankamenty to w dużym stopniu właśnie skutek braku zaufania do niej i to właśnie głównie z tego powodu, że jest to służba państwowa. Brak zaufania do instytucji policji państwowej pozwala bowiem politykom zaniedbywać tę służbę, nie inwestować w jej rozwój, a zwłaszcza w wydatki osobowe, płace- które są podstawowym środkiem motywującym do lepszej pracy... To z kolei prowadzi do obniżenia jakości pracy policji i koło się zamyka... Korzystają na tym prywatne agencje ochrony i prywatni detektywi, którzy przecież kosztują per saldo o wiele więcej, nie dając przy tym bynajmniej większego poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie...

poprzedninastępny komentarze