Ewa Groszewska i Kasia Bielińska o wyborach i wizji przyszłej Polski
2011-10-07 23:25:04
"Moja motywacja wynika przede wszystkim z niezgody na niesprawiedliwość społeczną(...)" - wywiad z Ewą Groszewską
http://www.1917.net.pl/?q=node/6604

ocho, pt., 07/10/2011 - 22:04


Ludzie są zniechęcieni do polityki Czy mozesz w zwiazku z tym wyjasnic co Ciebie zmotywowalo do kandydowania w wyborach i generalnie zaangazowanie sie w polityke?

Ludzie są zniechęceni do polityki instytucjonalnej, nie angażują się jednak prawie w ogóle w sferę publiczną, tymczasem wszystko jest polityką. Uważam, że nie można tkwić w letargu obywatelskim, bowiem ośrodkom władzy i tym związanym z biznesem i tym parlamentarnym jest to na rękę. A ludzie toną

A dlaczego Polska Partia Pracy? Jest to partia o której nie słyszy się w mediach ogólnopolskich, przeciętny Polak jej nie kojarzy a nawet tam gdzie jest znana tj. lewicy ma wielu że tak się wyrażę "wiernych przeciwników"?

Polska Partia Pracy-Sierpień 80 to jedyna formacja partyjna w Polsce, która ma niepoprawny politycznie program i antykapitalistyczny manifest programowy. Jestem z tą partia związana od 5 lat i aktywnie uczestnicze w jej działaniach i poza okresem kampanii wyborczej. Sens istnienia PPP w przestrzni publicznej polega przede wszystkim na przekazaniu komunikatu, że ludzie pracy powinni walczyć o swoje prawa i godność

Jakie elementy programu są dla ciebie szczególnie ważne realizację ich uważasz za priorytet i na co zwróciłbyś uwagę?


Uważam, ze postulat budowy mieszkań finansowanej z budżetu państwa jest osia tego programu. Wskazuje bowiem, ze od państwa powinno się oczekiwać zaangażowania w spełnianie potrzeb obywateli. Implikuje też inna filozofię podziału bogactwa, czyli progresywny system podatkowy, opodatkowanie najbogatszych na poziomie 50% oraz opodatkowanie kapitału zagranicznego

Pytanie o Twoją wizję przyszłej Polski. Kandydowanie z list partii niszowej i pomijanej przez media, jak PPP, (i przynależność do niej ) – (jeśli kandydat należy do PPP) musi się wiązać z solidną motywacją ideologiczną. Jaka jest twoja motywacja i Twoja wizja przyszłego społeczeństwa i ścieżka dojścia do niego wg. ciebie?

Moja motywacja wynika przede wszystkim z niezgody na niesprawiedliwość społeczna, cynizm rządzących, powszechną komercjalizację wszystkich sfer życia, alienację i zerwanie więzi społecznych. Jeśli chodzi o motywacje ideologiczne, to oczywiście bliski jest mi marksizm, lewicowy feminizm. Droga dojścia do sprawieliwego społeczeństwa to trudna sprawa, nie można nakreślić arbitralnie wizji alternatywnej utopii. Sądzę, że reakcją państw na współczesny kryzys będzie powrót do formuły zbliżonej do keynsizmu. Jednak osobiście uważam, że nie możemy zatrzymać się na tych rozwiązaniach. Bo nie chodzi o ratowanie kapitalizmu, lecz o emancypację społeczeństw i każdego człowieka z osobna.
"Interesy ludzi pracy są sprzeczne z interesami kapitału(...)" - wywiad z Kasią Bielińską
cinco, pt., 07/10/2011 - 20:26
http://www.1917.net.pl/?q=node/6601


Kasia Bielińska - "trójka" na liście warszawskiej PPP

Rozmowa z bezpartyjną działaczką społeczną, aktywistką wielu organizacji i stowarzyszeń, w tym PD i DZS, Katarzyną Bielińską, nr 3 na liście PPP w Warszawie

Ludzie są zniechęcieni do polityki. I faktycznie wielu z nich widzi polityke jako cos brudnego. Czy mozesz w zwiazku z tym wyjasnic co Ciebie zmotywowalo do kandydowania w wyborach i generalnie zaangazowanie sie w polityke?


Mam dość niesprawiedliwości społecznej, która mnie otacza. Wszystkie partie rządzące po 89-tym roku reprezentowały interesy kapitału. A te są sprzeczne z interesami świata pracy. Bezrobocie, umowy śmieciowe, dyskryminacja kobiet – to wszystko służy tylko jednemu: powiększaniu zysków kapitalistów kosztem reszty społeczeństwa.

A dlaczego Polska Partia Pracy – „Sierpień 80”?

Nie jestem członkiem Polskiej Partii Pracy. Jest to jednak partia, która dąży do tego, aby być partią robotniczą, ma najradykalniejszy, najbardziej lewicowy program społeczny. Ma oparcie w związku zawodowym, który przewodził wielu strajkom i walkom w obronie interesów i praw pracowniczych.

Jakie elementy programu są dla ciebie szczególnie ważne?

Dla mnie najważniejszy jest ten fragment Manifestu Programowego PPP: „Interesy ludzi pracy są sprzeczne z interesami kapitału, który dąży do maksymalizacji swoich zysków kosztem potrzeb społeczeństwa. Ich interesy powinny mieć priorytet nad interesami wielkiego biznesu, właścicieli i zarządców prywatnych majątków. Prawo własności nie może nikomu dawać prawa do pozbawiania innych środków utrzymania, wynagrodzenia, miejsca pracy, dachu nad głową czy opieki zdrowotnej. Nie może być ważniejsze niż prawo do życia lub pracy”. Wszystko inne winno wypływać z takiego założenia.


poprzedninastępny komentarze