po pierwszych negocjacjach w MPiPS
2014-03-27 20:35:09
Dziś rozpoczął się kolejny protest zainicjowany przez opiekunów osób dorosłych, zorganizowany w ale w imię wspólnych praw wszystkich opiekunów osób niepełnosprawnych, bez względu na czas powstania niepełnosprawności. Od rana duża grupa ludzi z całej Polski zjawiła się pod Sejmem. Przybyły też liczne media. Około 14.00. do protestujących przybył Minister Pracy i Polityki Społecznej i zaprosił reprezentację opiekunów na rozmowy.
Dwugodzinne spotkanie jednak zakończyło się fiaskiem. Nie wynikała z niego gotowość realizacji ze strony rządu postulatów z jakimi przybyli protestujący, wobec czego uliczny protest będzie kontynuowany aż wytworzy się pole negocjacji.

Stronie społeczną reprezentowała Pani Marzena Kaczmarek, Danuta Bodzioch, Danuta Janoszka, Alfred Surma, Piotr Ikonowicz i ja.

Stronę rządową reprezentował m.in. Minister Władysław Kosiniak Kamysz, podsekretarz Elżbieta Seredyn, a także przedstawiciele Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Pan Pełnomocknik Jarosław Duda i Krzysztof Kosiński. Spotkaniu przyglądała się i nagrywała przedstawicielka PAP.

Spotkanie jednak nie przyniosło, w rezultacie czego protesujący wróciła dalej protestować.
Podczas negocjacji jak i wcześniej na ulicy wykluczeni opiekunowie zaprezentowali swoje główne postulaty, które niżej zacytuję. Domagają się oni:

1. Równego traktowania osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji niezależnie od wieku jaki posiadali w chwili nabycia niepełnosprawności
2. Równego traktowania opiekunów osób niepełnosprawnych pod względem prawnym jak i finansowym
3. Poszanowania praw nabytych do świadczenia pielęgnacyjnego wobec opiekunów osób niepełnosprawnych, którym niekonstytucyjnie państwo polskie wygasiło uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r.
4. Porzucenia fałszywego w swej treści i zamiarach projektu projektu nad zasiłkiem dla opiekuna
5. przyznania prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych opiekunom, których opieka na osobą niepełnosprawną ustała z powodu jej śmierci
6. pomoc wszelkich instytucji państwa w poszukiwaniu pracy dla osób którym ustał obowiązek opieki nad osobą niepełnosprawną
7. Pomoc w postaci aktywizacji zawodowej, ustanowienie opiekuna zawodowego
8. Opłacana z budżetu państwa pomoc wytchnieniowa w opiece nad osobą niepełnosprawną udzielana na wniosek opiekuna/ opiekunki w ilości nie mniejszej niż 25 dni rocznie
9. osiągnięcie nie później niż do 2015 roku płacy minimalnej jako wynagrodzenia ze strony państwa za przyjęcie obowiązku opieki na osobą niepełnosprawną

Nie brałem udziału w opracowywaniu owych postulatów ale wydaje mi się, że ich zaletą jest względna kompleksowość i wykroczenie poza wysokość świadczeń pieniężnych o których się mówi teraz najwięcej w kierunku uwzględnienia także wsparcia usługowego(patrz. opieka wytchnieniowa) i potrzeb opiekuna związanych z życiem zawodowym, także już po ustaniu opieki. Warto zauważyć, że postulaty te nie stoją zasadniczo do postulatów rodziców dzieci niepełnosprawnych dzieci w sejmie, ale są ich rozszerzeniem w aspekcie podmiotowym ( na wszystkich opiekunów osób niepełnosprawnych) i przedmiotowym ( podkreślenie potrzeby szerszego wsparcia poza samym świadczeniem pielęgnacyjnym).

Podczas negocjacji okazało się, że Minister póki co przychyla się do osobnego traktowania obydwu grup opiekunów ( tj. dzieci i dorosłych). A zatem pierwsze dwa postulaty delegacji na razie nie będą spełnione.

Zastrzegł jednocześnie, że dołoży starań by jak najszybciej przeszedł projekt mający realizować wyrok Trybunału przyznający zasiłek dla opiekuna wraz z odsetkami oraz zaległym wynagrodzeniem za czas pozostawania bez pieniędzy opiekunom, którzy utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z końcem czerwca 2013 roku. Dodajmy że jest to 150 tys. osób, ale grupa wykluczonych opiekunów jest szersza. Projekt nie uwzględnia wszystkich spośród spośród nich, o czym na własnym przykładzie mówiła dziś Pani Danuta Bodzioch. Nie do końca jest to więc w pełni realizacja postulatów protestujących. Choć wiele opiekunów bez środków do życia bardzo czeka na obiecane pieniądze, nawet jak wspomniany projekt wejdzie w życie, wciąż będzie potrzeba walczyć o pozostałych.

Pozostałe kwestie związane z aktywnością zawodową opiekuna czy opieką wytchnieniową mimo że co do kierunku spotkały się ze zrozumieniem, nie doczekały się jasnych deklaracji rządu jeśli chodzi o działania w najbliższym czasie.

W tej sytuacji nie widać na razie pola porozumienia, wobec czego protest będzie nadal kontynuowany. Demonstranci nadal koczują pod Sejmem i nie zamierzają łatwo ustąpić.

poprzedninastępny komentarze