Uwaga na roszczeniowców!
2015-06-02 09:52:32
W Warszawie odbył się zjazd założycielski kolejnej organizacji reprezentującej interesy roszczeniowo nastawionej grupy społecznej. Jej celem jest obrona przywilejów tej mniejszościowej grupy, która skłóca i rozbija społeczeństwo w imię swoich wąsko pojętych interesów. Nie patrzy przy tym perspektywicznie. Jest w stanie niszczyć całe branże, aby osiągnąć większe zyski. Na jej czele stoi zamknięta grupa osób zarabiających krocie, starająca się aby mieć dochody kosztem całej reszty społeczeństwa. Można to wręcz nazwać kradzieżą w białych rękawiczkach.

Wysuwane przez nową organizację populistyczne postulaty mogą drogo kosztować państwo i całe społeczeństwo. Niepoparte żadnymi racjonalnymi argumentami, stanowią zestaw pobożnych życzeń, których realizacja tylko pozornie poprawiłaby sytuację pracowników, a w rzeczywistości skazała ich na pracę za grosze lub bezrobocie.

Dodatkowo cechą tej grupy jest daleko posunięta roszczeniowość. Już teraz wszystkie inne są jej podporządkowane, a roszczeniowcy chcieliby jeszcze więcej przywilejów oraz władzy. Ich pazerność na pieniądze, zarówno publiczne jak i prywatne, nie ma granic. W dodatku, gdy nie radzą sobie na rynku potrafią głównie jęczeć i przedstawiać się jako ofiary systemu, zrzucając winę na wszystko, tylko nie swoją nieudolność. Pielęgnują więc w pewnych względach tę wyuczoną niezaradność, bo sama przynależność do uprzywilejowanej grupy powinna im wystarczyć.

Liderem i inicjatorem nowej organizacji jest populistyczny lobbysta grup działających na granicy prawa, a nawet oskarżanych o stosowanie niemal mafijnych metod. Grupy te czerpią przywileje z wywierania nacisku na państwo i posiadanej siły przetargowej. Mogą osiągnąć o wiele więcej niż przysłowiowa sprzedawczyni w sklepie dzięki stosowaniu przemocy ekonomicznej oraz szantażu. Pozostają przy tym poza skuteczną kontrolą państwa, stosując nieetyczne chwyty przy reklamowaniu się. Mówią, że dają ludziom pieniądze, a w rzeczywistości wpuszczają w długi.

Jeśli myślicie, że mowa tu o związkach zawodowych czy którejś z organizacji lewicowych, mylicie się. Ową populistyczną organizacją roszczeniowców jest stowarzyszenie Nowoczesna.pl reprezentujące najbardziej roszczeniową grupę w Polsce – przedsiębiorców. Lider to oczywiście Ryszard Petru, znany bankowy lobbysta naginający rzeczywistość tak aby przedstawić zorganizowaną bankowość jako dobrodziejstwo.

Nowoczesna.pl śmiało kroczy walcząc ze społeczeństwem i rzeczywistością o lepszą przyszłość… dla swoich liderów.

poprzedninastępny komentarze