Piotr Szumlewicz: Czas na konkretne rozwiązania!

[2019-10-07 21:05:52]

Jesteśmy rozczarowani dotychczasową kampanią wyborczą i apelujemy do ogólnokrajowych komitetów wyborczych o przedstawienie konkretnych rozwiązań w polityce społeczno-gospodarczej. Czytając programy poszczególnych partii i słuchając liderów poszczególnych frakcji, widzimy wiele obietnic i wizji idealnego świata, a bardzo niewiele konkretnych rozwiązań. Wiarygodność polityków nie polega na składaniu obietnic, tylko na codziennej walce o poprawę warunków życia społeczeństwa. Tymczasem od wielu polityków słyszymy o znacznych podwyżkach płac, eliminacji lub ograniczeniu umów śmieciowych, szybkim zwiększeniu dostępności do opieki zdrowotnej czy rozwoju opieki żłobkowej, ale nie ma propozycji, jakimi konkretnie metodami zrealizować te cele.

Dla nas, związkowców kluczowe są konkretne sprawy. Dlatego apelujemy o wsparcie dla pracowników i pracownic w konkretnych branżach i zakładach pracy.

Apelujemy o wsparcie dla przewodniczącego Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty, Piotra Moniuszki, którego firma zwolniła dyscyplinarnie.

Apelujemy o interwencję w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, gdzie zwolniono pracownice zgłaszające mobbing.

Apelujemy o interwencję w Państwowym Przedsiębiorstwie Porty Lotnicze, którego prezes, Mariusz Szpikowski, dokonuje masowych zwolnień niewygodnych dla niego pracowników, dyskryminuje krytyczne związki zawodowe, próbuje zastraszyć pozwami sądowymi związkowców.

Apelujemy o zaangażowanie się w akcje protestacyjne pracowników wymiaru sprawiedliwości, pracowników socjalnych, służby zdrowia i szkolnictwa. Nie tylko deklaracjami, ale konkretnymi działaniami solidarnościowymi.

Apelujemy o poparcie na rzecz podniesienia płac w sferze budżetowej i samorządowej o co najmniej 15%, a w służbie zdrowia, szkolnictwie i pomocy społecznej o 30%.

Apelujemy o przedstawienie wiarygodnych źródeł finansowania obietnic wyborczych. Nie wierzymy w realizację obietnic wyborczych bez zmian w systemie podatkowym. Jak kandydaci chcą podnieść wydatki na służbę zdrowia czy sferę budżetową, skoro nic nie mówią o dodatkowych źródłach wpływów budżetowych?

Apelujemy o zainteresowanie się tematami, które bezpośrednio dotyczą milionów pracowników i pracownic w Polsce, a które nie pojawiają się w kampanii wyborczej. Mamy tu na myśli między innymi walkę z mobbingiem i dyskryminacją w pracy. Potrzeba tutaj całościowych działań i zmian legislacyjnych. Polski świat pracy czeka na konkretne rozwiązania, które ograniczyłyby skalę umów niestandardowych. W ostatnich latach rośnie liczba osób na samozatrudnieniu, które często ma charakter wymuszony. Wciąż na masową skalę umowy etatowe niezgodnie z przepisami są zastępowane umowami cywilno-prawnymi. Nadal wiele osób pracuje w ramach darmowych lub niskopłatnych staży. Wciąż Polska jest jednym z unijnych liderów umów na czas określony. Apelujemy do polityków startujących w wyborach o przedstawienie konkretnych rozwiązań ograniczających patologie w tym zakresie.

Apelujemy o przedstawienie rozwiązań mających na celu aktywizację zawodową społeczeństwa. Wskaźniki aktywności zawodowej w Polsce są bardzo niskie, co szczególnie dotyczy kobiet i w ostatnich latach sytuacja się pogarsza. Czekamy na konkretne rozwiązania, w jakich branżach i za jakie środki mają powstać nowe, godne miejsca pracy. Apelujemy też o przedstawienie konkretnych rozwiązań na rzecz ograniczenia nierówności społecznych i ubóstwa, w tym wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

Apelujemy o wsparcie dla rozwiązań umacniających rolę związków zawodowych, w tym wprowadzenie obligatoryjnych branżowych układów zbiorowych dla całej gospodarki i przyznanie etatowym działaczom związkowym wszystkich kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy. Postulujemy też umocnienie kompetencji PIP, w tym stworzenie w jej obrębie służby mundurowej i działu prokuratorskiego.

Apelujemy o wsparcie dla naszej propozycji wprowadzenia obligatoryjnych odsetek za niepłacenie wynagrodzeń na czas wysokości 0,5% dziennie przy wszystkich rodzajach umów.

Apelujemy o przedstawienie konkretnych rozwiązań odnośnie uproszczenia procedur strajkowych i przyjęcia rozwiązania, zgodnie z którym pracodawca będzie wypłacał wynagrodzenie za okres trwania strajku.

Apelujemy o poparcie naszego postulatu 2,5 razy wyższych wynagrodzeń za pracę w niedziele i święta. Setki tysięcy Polaków i Polek pracuje w niedziele i święta za niskie stawki. Związkowa Alternatywa apeluje o sojusz na rzecz ustawowego podniesienia płac w niedziele i święta.

Apelujemy o przedstawienie rozwiązań na rzecz skrócenia czasu pracy. Polacy pracują długo ciężko i za małe pieniądze. Przepracowanie to większy stres, więcej wypadków przy pracy, niższa wydajność. Naszym zdaniem należy podjąć prace na rzecz skrócenia tygodniowego czasu pracy do 38 godzin, a w kolejnych latach do 35 i wydłużenia urlopu wypoczynkowego z 26 do 32 dni.

drukuj poleć znajomym poprzedni tekst następny tekst zobacz komentarze


lewica.pl w telefonie

Czytaj nasze teksty za pośrednictwem aplikacji LewicaPL dla Androida:Discord Sejm RP
Polska
Teraz
Szukam książki
Poszukuję książek
"PPS dlaczego się nie udało" - kupię!!!
Lca
Podpisz apel przeciwko wprowadzeniu klauzuli sumienia w aptekach
https://naszademokracja.pl/petitions/stop-bezprawnemu-ograniczaniu-dostepu-do-antykoncepcji-1
Szukam muzyków, realizatorów dźwięku do wspólnego projektu.
wszędzie
zawsze
Petycja o opodatkowaniu księży
Nowy Lewicowy Vlog
Warszawa
Zapraszamy do współpracy
Polska
cały czas
"Czerwony katechizm" - F. Czacki

Więcej ogłoszeń...


19 stycznia:

1865 - Zmarł Pierre-Joseph Proudhon, teoretyk socjalizmu, uważany również za ojca anarchizmu.

1933 - Zmarł Bronisław Zygmunt Siwik, działacz socjalistyczny i spółdzielczy, publicysta.

1938 - Około 700 osób zginęło w atakach frankistowskiego lotnictwa na Barcelonę i Walencję.

1943 - Utworzono Związek Walki Młodych.

1966 - Indira Gandhi została premierem Indii.


?
Lewica.pl na Facebooku