Krzysztof Mróź: Dlaczego nie ufam antyklerykalizmowi Palikota

[2011-09-22 06:48:58]

Wiele osób, w tym ja, uważa, że SLD w trakcie swoich rządów (koalicja z PSL co osłabiało możliwości tej partii) nie wykorzystało wielu okazji ograniczenia wpływu Kościoła katolickiego na polskie życie publiczne.

Dlatego wielu antyklerykałów wybrało Janusza Palikota jako swojego reprezentanta w batalii o świeckie państwo. Czy słusznie?

I. Przyjrzyjmy się działalności Janusza Palikota w Sejmie V i VI kadencji. Nadmieniam, że opieram się wyłącznie na danych oficjalnych podanych na stronie internetowej Sejmu RP www.sejm.gov.pl.

1) V kadencja Sejmu RP zaczęła się 5 listopada 2007 r. a zakończyła 4.11.2007 r. (kadencja skrócona). W V kadencji Janusz Palikot miał 7 wypowiedzi na posiedzeniach sejmu, 32 interpelacje oraz 17 zapytań. Żadne z nich nie dotyczyło spraw związanych bezpośrednio z Kościołem katolickim.

2) VI kadencja Sejmu RP zaczęła się 19 października 2007 r. a Januszowi Palikotowi wygasł mandat poselski 10.01.2011 r. W VI kadencji Janusz Palikot miał 25 wypowiedzi na posiedzeniu Sejmu, 24 interpelacje oraz 17 zapytań.

Z tego, tylko jedno zapytanie nr 2997 do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie prowadzenia polityki państwa w dziedzinie regulacji stosunków majątkowych między państwem a Kościołem katolickim z pokrzywdzeniem osób będących właścicielami mienia, przekazanego nieodpłatnie Kościołowi katolickiemu w trybie postępowania regulacyjnego określonego w ustawie o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - dotyczyło bezpośrednio Kościoła katolickiego. Janusz Palikot, przedsiębiorca i poseł z okręgu lubelskiego wystąpił w obronie pani Łapinkiewicz-Piłat której prawa do przedsiębiorstwa aptecznego przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Lublinie (przejętego na własność państwa w 1951 r. ale bez wydania orzeczenia w tej sprawie przez ministra zdrowia) zostały naruszone przez decyzje Komisji Majątkowej przekazującej rektorowi kościoła Św. Ducha w Lublinie nieodpłatnie prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 3.

Niestety, to dobre wrażenie Janusz Palikot zepsuł - przynajmniej według mnie - głosując w dniu 23-10-2009 r. (GŁOSOWANIE NR 8, POSIEDZENIE 52) nad przyjęciem w całości projektu ustawy o nadaniu nowej nazwy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży.

A jak zachowało się, tak opluwane przez większość antyklerykałów, SLD? Otóż SLD w swojej zdecydowanej większości był przeciw (podobnie jak Marek Balicki, wtedy poseł niezależny, który obecnie jest członkiem klubu SLD i startuje z drugiego miejsca na liście SLD w Warszawie) oraz, na przykład, Andrzej Celiński (poseł niezależny, startujący obecnie jako niezależny kandydat do Senatu z Warszawy, okręg 43 tj. Mokotów, Ursynów, Wilanów, Wawer).

Oczywiście, ocena Janusza Palikota byłaby pełniejsza, gdyby uczestniczył w głosowaniach nad:

1) przyjęciem w całości projektu uchwały w sprawie ochrony wolności wyznania i promocji wartości będących wspólnym dziedzictwem narodów Europy, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka (GŁOSOWANIE Nr 46 - POSIEDZENIE 55. Dnia 03-12-2009).

2) przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych (GŁOSOWANIE Nr 16 - POSIEDZENIE 80. Dnia 16-12-2010).

A jak głosowało w pierwszym przypadku SLD? (wówczas Klub Lewica). W zdecydowanej większości przeciw. Podobnie Marek Balicki i Andrzej Celiński. Obaj, wtedy, niezależni.

A jak głosowało w drugim przypadku SLD? W zdecydowanej większości przeciw. Podobnie Marek Balicki (już jako członek Klubu SLD) i niezależny poseł Andrzej Celiński.

Czy nie sądzicie, że aktywność sejmowa Janusza Palikota w ograniczaniu wpływów politycznych i ekonomicznych Kościoła katolickiego jest niewielka? I to zbyt mało jak na osobę, z którą niejeden antyklerykał wiąże tak wielkie nadzieje?

II. Nie ufam Palikotowi również dlatego, że chciał w sali sejmowej zawiesić, oprócz dotychczasowego krzyża, dodatkowo gwiazdę Dawida i krzyż prawosławny. Tłumaczył to równością wszystkich religii. Rzecz w tym, że każda osoba świadoma istoty państwa świeckiego wie, że przestrzeń publiczną należy pozbawić symboli religijnych, a nie zwiększać ich ilość.

III. Może to kwestia temperamentu, sprzeciw wobec tabloidyzacji życia politycznego, a także kultura widzenia spraw państwowych powodują, że o wiele bliższe są mi działania prof. Ewy Łętowskiej (b. RPO, sędzia NSA i TK w stanie spoczynku) która ostatnio podpowiedziała gminom jak mogą domagać się zwrotu przekazanych Kościołowi nieruchomości bądź zapłaty ich równowartości, gdy odpadła podstawa prawna ich przekazania i świadczenie stało się nienależne (art. 410 § 2 kc). Zdaniem prof. Ewy Łętowskiej wyrok TK z VI 2011 r. umożliwia gminom dotkniętym rozstrzygnięciami Komisji Majątkowej rekompensatę za utracony majątek bezpośrednio od beneficjentów tj. kościelnych osób prawnych, które otrzymały nieruchomości zastępcze ("Kogo lepiej pozywać: Kościół czy państwo" oraz "Niech zwraca ten, kto zyskał", "Rzeczpospolita" z 18.08.2011 r.).

IV. Od wielu lat moim marzeniem jest, żeby prof. Ewa Łętowska zdecydowała się na start - jako kandydat niezależny - na urząd Prezydenta RP. Sądzę, że start Pani Profesor uruchomiłby dużą aktywność społeczną na rzecz zmian w polskim życiu politycznym.

Krzysztof Mróź


Tekst ukazał się na blogu Autora (http://krzysztofmroz.blog.onet.pl).

drukuj poleć znajomym poprzedni tekst następny tekst zobacz komentarze


lewica.pl w telefonie

Czytaj nasze teksty za pośrednictwem aplikacji LewicaPL dla Androida:Partia lewicowa na symulatorze politycznym
Discord
Teraz
Historia Czerwona
Komintern (SH)
Discord Sejm RP
Polska
Teraz
Szukam książki
Poszukuję książek
"PPS dlaczego się nie udało" - kupię!!!
Lca
Podpisz apel przeciwko wprowadzeniu klauzuli sumienia w aptekach
https://naszademokracja.pl/petitions/stop-bezprawnemu-ograniczaniu-dostepu-do-antykoncepcji-1
Szukam muzyków, realizatorów dźwięku do wspólnego projektu.
wszędzie
zawsze
Petycja o opodatkowaniu księży

Więcej ogłoszeń...


28 czerwca:

1712 - W Genewie urodził się Jan Jakub Rousseau, pisarz, filozof i pedagog, twórca koncepcji swobodnego wychowania.

1878 - W Maziarni k. Chełma urodził się Stanisław Brzozowski, polski filozof, pisarz, publicysta, krytyk teatralny i literacki; zwolennik materializmu dziejowego, który wprowadził marksizm do myśli polskiej.

1883 - W Krakowie urodził się Bolesław Drobner, polityk PPS, w czasie wojny więziony przez władze radzieckie, po wojnie pierwszy polski prezydent Wrocławia, poseł.

1892 - Urodził się Edward H. Carr, brytyjski historyk, dziennikarz i teoretyk stosunków międzynarodowych. marksista.

1896 - W Argentynie powstała Partia Socjalistyczna (Partido Socialista).

1900 - Urodził się Leon Kruczkowski, pisarz i publicysta. W okresie międzywojennym działacz lewicowy. Autor "Dlaczego jestem socjalistą?". Po wojnie - w PZPR.

1919 - Została powołana Międzynarodowa Organizacja Pracy.

1924 - Powstało przedsiębiorstwo Polskie Lasy Państwowe.

1929 - W Poznaniu urodził się Alfred Miodowicz, hutnik, działacz związkowy, polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji.

1936 - Śmiercią samobójczą zmarł Aleksander Berkman, amerykański działacz anarchistyczny.

1937 - W Wiedniu zmarł Max Adler, wybitny działacz ruchu robotniczego, czołowy przedstawiciel austromarksizmu.

1937 - Na łamach „Robotnika” ukazała się deklaracja Legionu Młodych-Frakcji o zaprzestaniu działalności i przystąpieniu do PPS.

1942 - Wincenty Markowski został przedstawicielem Polskich Socjalistów w Politycznym Komitecie Porozumiewawczym.

1948 - Wykluczenie Jugosławii z Kominformu.

1950 - Sejm PRL przyjął ustawę o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.

1960 - Władze Kuby dokonały konfiskaty i nacjonalizacji amerykańskich rafinerii ropy naftowej zlokalizowanych na jej terytorium.

1967 - Izrael zaanektował należacą do Jordanii i zamieszkaną przez Palestyńczyków wschodnią część Jerozolimy. Okupuje ją do dziś.

2009 - W wyniku wojskowego zamachu stanu w Hondurasie od władzy odsunięto lewicowego prezydenta Manuela Zelayę.

2013 - Na placu Taksim w Stambule rozpoczął się antyrządowy protest, który ogarnął w następnych dniach inne miasta i regiony Turcji.

2020 - Zmarł Mimi Soltysik, amerykański polityk i muzyk, współprzewodniczący Socjalistycznej Partii USA

2020 - Zmarła Shen Jilan, chińska polityczka, delegatka do Ogólnochińskiego Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych (1954–2020)


?
Lewica.pl na Facebooku